Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Samostatná sekce veletrhu AQUA-THERM Praha 2006 s podtitulem Nízkoenergetická výstavba

Dovolte nám pozvat Vás na odbornou výstavu "NÍZKOENERGETICKÁ VÝSTAVBA", která je již třetím rokem nedílnou součástí doprovodného programu v pořadí již třináctého mezinárodního odborného veletrhu AQUA-THERM Praha 2006.

Dovolujeme si Vás pozvat na již třetí ročník tématické sekce veletrhu AQUATHERM, která je nedílnou součástí odborného doprovodného programu - konference TZB 2006, pořádaného pod odbornou garancí Společnosti pro techniku prostředí, zástupce České republiky v Evropské asociaci společností pro techniku prostředí REHVA a asociované společnosti ASHRAE.

Zvolená témata odrážejí aktuální problémy a vycházejí ze zájmu investorů, developerů, projektantů, dodavatelů prvků i systémů a v neposlední řadě i ze zájmu koncových uživatelů. Odrážejí situaci v zásobování energiemi s diskusí na téma využití tradičních či obnovitelných zdrojů, dále pak seznámí širokou odbornou veřejnost s novinkami v oblasti tzv. inteligentních budov a zaměří se i na problematiku provozování budov. Nedílnou a již tradiční součástí konference TZB2006 budou i semináře na téma aktuální legislativy v evropském kontextu a moderních výpočetních nástrojů a pomůcek pro projektanty i dodavatele.

Tématicky se sekce dotýká především prvků a zařízení pro snížení energetické náročnosti při zachování principů trvale udržitelného rozvoje jak samotných stavebních konstrukcí budov, tak systémů vytápění,chlazení, větrání, přípravy teplé vody a regulace. Sekce "Nízkoenergetická výstavba" pokrývá následující tématické okruhy:

Téma 1:

energeticky účinné, ekologické, alternativní a obnovitelné zdroje pro vytápění, chlazení a ohřev TUV v nízkoenergetických domech (tepelná čerpadla, plynové kotle, sluneční kolektory, elektrické vytápění a chlazení, kogenerace, fotovoltaika, biomasa, palivové články)

Téma 2:

prvky a systémy pro vytápění budov (velkoplošné vytápění podlahové, stěnové, stropní, otopná tělesa, konvektory)

Téma 3:

prvky a systémy pro větrání nízkoenergetických budov (teplovzdušné vytápění, větrání, hybridní větrání,zemní výměník, rekuperace, prvky pro řešení přirozeného větrání)

Téma 4:

prvky a systémy pro obvodové konstrukce nízkoenergetických budov (zdiva, sendvičové konstrukce, dřevostavby, zateplovací systémy, tepelně-izolační hmoty, okna a zasklení, fólie, zimní zahrady, stínící prvky, akumulační a Trombeho stěny)

Téma 5:

technologie pro inteligentní domy (vzdálené monitorování řízení energetických systémů budov, požární zabezpečení, bezpečnostní služby)

Téma 6:

dodavatelé nízkoenergetických domů "Na klíč"

Téma 7:

energeticky úsporná sanitární a hygienická zařízení budov (sprchy, vany, domácí sauny, bazény)

Jednotlivé dny odborného doprovodného programu jsou zaměřeny na aktuální témata z oblasti snižování energetické náročnosti nejen ve fázi navrhování ale i provozování budov a jejich energetických systémů.

Program konference TZB2006

Úterý:
Téma: Vytápění a větrání průmyslových objektů
Odb. garant: Ing. Renata Straková, TZB-info

 • Celoroční projekt TZB-info s tematikou projektování otopných soustav v průmyslových a velkoprostorových objektech
 • Komplexní pohled na řešení úspor tepelné energie v průmyslových závodech v lokalitách zásobovaných ze soustav CZT
 • Komplexní pohled na řešení úspor tepelné energie v průmyslových závodech v lokalitách zásobovaných plynem
 • Otopné soustavy pro velkoprostorové objekty - průmyslové budovy, tělocvičny, tržnice (sálavé panely, infračervené zářiče, plynové teplovzdušné jednotky, velké teplovodní jednotky, sálavé a infračervené soustavy se systémem větrání)
 • Legislativní a hygienické podmínky pro správný návrh vnitřního prostředí průmyslových a velkoprostorových objektů
 • Úroveň zpracování projektové dokumentace systémů TZB dle nového stavebního zákona
 • Energetický audit průmyslu
 • Pozvánka na konferenci VYTÁPĚNÍ Třeboň 2007

Středa:
Téma: TZB pro nízkoenergetické, pasivní a inteligentní domy
Odb. garant: doc. Ing. Karel Kabele, CSc., STP, ČVUT Fakulta stavební

 • Nízkoteplotní vytápění a vysokoteplotní chlazení
 • Hybridní větrání obytných budov
 • Větrání a teplovzdušné vytápění nízkoenergetických domů
 • Stavebně technická řešení pasivní domů
 • Akumulace tepla v budovách
 • Národní metodika výpočtu energetické náročnosti budov
 • Služby inteligentních budov
 • Inteligentní dům v reálném provozu
 • Návrh solárního systému programem POLYSUN 4.0
 • Produkty firmy VS DOMY
 • Energeticky úsporná oběhová čerpadla Grundfos
 • Nízkoenergetické stavění ze systému HELUZ

Čtvrtek:
Téma: Provoz a údržba bytových domů
Odb. garant: Ing. Dagmar Kopačková, TZB-info, STP

 • Dokumentace a pasparty bytových domů, prohlídky zařízení
 • Vyhodnocení otopného období pro potřeby provozovatele budovy
 • Plánování oprav a investic do systémů TZB v bytových domech
 • Podmínky pro rozúčtování tepla mezi nájemníky
 • Možnosti financování systému TZB ke snížení provozních nákladů
 • Úspory na primární straně spotřeby el. energie při provozu oběhových čerpadel v systému otopné soustavy
 • Prohlídky plynových zařízení v bytových domech - povinnosti a doporučení
 • Komentář z praxe - správa bytových domů - FACILITY MANAGEMENT
 • Panelová diskuse - indikátory tepla (volná diskuse) - reakce na seriál článků o indikátorech tepla
 • Účastníci dostanou CD Provoz a údržba bytových domů, které obsahuje souhrn důležitých témat pro správu domů. CD vydal k této příležitosti internetový portál TZB-info.

Pátek:
Vytápění domů při dnešním vývoji cen energií
Odb. garant: Ing. Jiří Šíma, STP - odborná skupina Vytápění

 • Emise a ochrana ovzduší
 • Palivová základna
 • Zdroje tepla
 • Komíny a kouřovody
 • Využití akumulace tepla u OS a návrh akumulátoru
 • Pojistná a zabezpečovací zařízení
 • Regulace zdrojů tepla
 • Ekonomie provozu
 • Likvidace odpadů ze spalování

Firemní prezentace formou výstavních expozic jsou díky garantovi akce cenově zvýhodněné. Základní cenová nabídka obsahuje přímou účast formou expozice, uvedení v katalogu veletrhu AQUA-THERM Praha 2006, uvedení na zřízených stránkách k veletrhu na internetu, možnost prezentace na seminářích.

 
 
Reklama