Zabezpečení školy – bezpečí žáků na prvním místě

Datum: 2.11.2017  |  Autor: Bc. Lucie Brzáková, marketingový manažer  |  Organizace: Seminaria, s.r.o.  |  Firemní článek

V úterý 28. 11. 2017 se pod taktovkou společnosti Seminaria koná celostátní konference na téma Zabezpečení školy – bezpečí žáků na prvním místě. Bezpečnost v Evropě je nyní velké téma.

Největší bezpečnostní riziko je na nechráněných místech s vysokou koncentrací osob a řada incidentů se v posledních letech udála právě ve školských zařízeních, kde za zajištění bezpečnosti odpovídá ředitel.

Konference je tedy určena zejména pro zástupce vedení mateřských, základních i středních škol a rovněž zástupce zřizovatelů na úrovni odborů školství. Na odborné akci vystoupí mimo jiné Tomáš Koníček z odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV ČR a Libor Sladký, prezident Asociace bezpečná škola, která je taktéž partnerem konference.


Většina škol v České republice není dostatečně zabezpečena u vstupu do budovy, a to nejen z hlediska technických a stavebních úprav, ale i z pohledu organizace a režimových opatření. Řada rizikových situací a „pachatelů“ se totiž generuje z řad studentů, tedy lidí, kteří jsou ve škole legálně.

Na tuto situaci reaguje nová závazná norma ČSN 734400 či Ministerstvo vnitra s preventivními programy. Přednášející se budou věnovat vazbě mezi posouzením školy, režimem a technikou, bez které žádné zabezpečení nefunguje. Bude věnována pozornost celému procesu řízení bezpečnosti i chybám, které se v něm nejčastěji vyskytují.

Konference bude orientována velice prakticky – všichni prezentující jsou v úzkém kontaktu s řadou škol, jejich řediteli i zřizovateli. Jitka Sladká a Milan Fára představí projekt „Ozbrojený útočník ve škole“, který na situace reálně připravuje. Projekt řeší, jak snížit pravděpodobnost výskytu hrozby a jak na situaci vhodně a účinně reagovat, a tím zmírnit její dopady.

Hlavním cílem konference Zabezpečení školy – bezpečí žáků na prvním místě je poskytnout přehled informací, co všechno může nebo by mělo vedení školy pro zabezpečení školního prostředí udělat.

Další informace o konferenci naleznete na našich webových stránkách www.seminaria.cz

Z programu

 • Závazná norma ČSN 73 4400 a řízení bezpečnosti ve školách
  Příspěvek představí tuto normu a ukáže vazbu mezi posouzením školy, režimem a technikou, bez které žádné zabezpečení nefunguje. Výklad bude orientován na celý proces řízení bezpečnosti i chyby, které se v něm nejčastěji objevují.
 • Audit bezpečnosti jako nezbytná vstupní „lékařská“ prohlídka bezpečnosti školy
  Častým omylem školských zařízení je pouhá instalace technických prostředků bez vzájemné vazby na režimová opatření. V rámci auditů je častým výsledkem doporučení zastavit investice do techniky až do doby, než bude zpracován smysluplný projekt. Jak bude audit probíhat a co přinese? Nestane se ze školy „vězení“?
 • Technická řešení - jejich výhody a rizika
  Seznámíte se s možnými technickými řešeními, ale i s procesem implementace bezpečnostní techniky s vysvětlením správného postupu i možných úskalí. Ve školách jsou často bezpečnostní řešení v rozporu např. s požárními normami – na příkladech vám budeme ilustrovat, co je a co není v pořádku.
 • Kamerové systémy versus ochrana osobních údajů (nové nařízení GDPR)
  Příspěvek zhodnotí často využívané kamerové systémy a výhody dálkového dohledu na certifikovaném PCO, které mají své výhody, ale i limity. Využití těchto systémů bude brzy ovlivněno aktuálním nástupem účinnosti nového evropského nařízení na ochranu osobních údajů GDPR.
 • Programy Ministerstva vnitra k prevenci kriminality
  V souladu s vládou schválenou strategií prevence kriminality je každoročně vyhlašován dotační Program prevence kriminality. Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního i investičního charakteru a realizátorem projektu může být i škola, se kterou příjemce dotace coby kraj či obec uzavře smlouvu.
 • Všímejte si varovných signálů
  Řada rizikových situací a „pachatelů“ se generuje z řad studentů, tedy lidí, kteří jsou ve škole legálně! Technika zde nepomůže. Jaká organizačně výchovná opatření pak nastavit?
 • Ozbrojený útočník - prevence při výskytu mimořádné události ve škole
  Představíme vám projekt „Ozbrojený útočník ve škole“, který vás na situace reálně připraví. Projekt řeší, jak snížit pravděpodobnost výskytu hrozby a jak na situaci vhodně a účinně reagovat, a tím zmírnit její dopady.

Video rozhovory, které redakce TZB-info natočila k tématice bezpečnosti škol:

 

Datum: 2.11.2017
Autor: Bc. Lucie Brzáková, marketingový manažer
Organizace: Seminaria, s.r.o.Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Projekty 2017

Partneři - Bezpečnost

logo EXACQ
logo JABLOTRON
logo Mark2 Corporation
 
 

Aktuální články na ESTAV.czŘSD dnes zahájí stavbu dalších úseků D6 na RakovnickuZměny pro stavebníka rodinného domu po novele stavebního zákona od ledna 2018Město pro kaktusy: Budova na místě staré skládky využívá průhledné fotovoltaické skloCeny nemovitostí: Rodinné domy zdražují rychleji než byty