teplárna

Teplá zima ušetří lidem tisíce za teplo

21.4.2014 | TEPLÁRENSKÉ SDRUŽENÍ České republiky

Průměrná teplota za období říjen až březen 2012/2013 byla 1,1 °C, za období říjen až březen 2013/2014 3,8 °C. Za posledních 20 let byla u nás průměrná denní teplota za období říjen až březen 1,4 °C.

E.ON nabízí ekologická řešení

21.4.2014 | E.ON Česká republika, s.r.o.

Už pošesté se mohou firmy obce, instituce i jednotlivci v České republice ucházet o ekologického oskara, tedy vítězství v soutěži E.ON Energy Globe Award ČR.

Vnitřní zateplení – nová technologie pro staré domy

21.4.2014 | Xella CZ, s.r.o.

Památkově chráněná budova Slováckého muzea v Uherském Hradišti je jako první v ČR zateplena pomocí vnitřního zateplení Multipor.

Krátké zprávy

starší zprávy >>>

Nejnovější redakční recenzované články TZB

KotelVytápění

Stanovení účinnosti kotlů

21.4.2014 | Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. František Hopan, Ph.D., Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Ing. Petr Kubesa, Ing. Jan Koloničný, Ph.D., doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek, VŠB, TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, M. Holubčík, S. Jelušová, Ing. Lubomír Martiník
Energetická účinnost kotlů je klíčovým technicko-ekonomickým parametrem. Její stanovení je relativně komplikovanou záležitostí a postupy stanovení a výpočtů jsou předmětem mnoha technických norem. Obecně existují dva základní přístupy pro stanovení účinnosti kotlů. Jedním je přímá metoda stanovení účinnosti a druhým je nepřímá metoda stanovení účinnosti.
Větrání a klimatizace

Doporučení pro měrný příkon ventilátoru (SFP) a účinnost vzduchotechnických systémů – II.

21.4.2014 | P.G. Schild, M. Mysen
Spotřeba energie při provozu ventilace může být významně snížena. Tato publikace vysvětluje principy návrhu účinných vzduchotechnických systémů s nízkým příkonem ventilátorů, a tím pádem i nízkou hlučností ventilátorů. Hlavními tématy jsou: definice, měření a klasifikace měrného příkonu ventilátoru a energetické účinnosti VZT systému; jak návrh VZT jednotky, rozvodů a regulace ovlivňuje tlakové ztráty a účinnost VZT systému.
kanalizaceVoda, kanalizace

Revize ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace I

21.4.2014 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., VUT Brno, Ústav TZB
V lednu 2014 byla vydána revidovaná ČSN 75 6760, která je v České republice národní normou pro vnitřní kanalizaci. Revidovaná norma doplňuje požadavky evropských norem ČSN EN 12056-1 až 5 a ČSN EN 752 a je platná od 1. února 2014. ČSN 75 6760 platí pro kanalizaci, která je v majetku vlastníka nemovitosti a nachází se uvnitř i vně budov.
Obnovitelná energie

Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody

21.4.2014 | doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
S využitím simulačního softwaru TRNSYS byly porovnány za srovnatelných podmínek odběru tepla a klimatických podmínek fotovoltaický systém (ve dvou variantách) a fototermický systém pro přípravu teplé vody. Na základě několika konkrétních nabídek bylo provedeno ekonomické porovnání.
Facility management

SW podpora facility managementu – CAFM systémy

21.4.2014 | Jan Talášek, ATALIAN CZ
SW podpora je pro facility management a facility služby velmi široká oblast a využití konkrétních SW prostředků může přinést uživateli řadu výhod, ale při nevhodně zvoleném programu nebo nedostatečném využití jeho potenciálu i nevýhod, znamenající spíše přítěž než přínos.
Dřevostavba

Nové redakční články STAVBA

další redakční články TZB

Články

Mobilní kurníky

Slepičí život v luxusu

20.4.2014 | Siemens s.r.o.
Mobilní kurníky představují efektivní způsob, jak umožnit slepicím pobyt v přirozeném prostředí a zároveň snížit riziko vzniku infekcí. Celý kurník však není jen pouhá mobilní jednotka na kolech, ale moderní a značně automatizovaný příbytek.
teplárna

Uhelné teplárny na zemní plyn přecházet nechtějí

20.4.2014 | TEPLÁRENSKÉ SDRUŽENÍ České republiky
Ani jeden z 23 členů Teplárenského sdružení ČR, kteří využívají hnědé uhlí, ho nechce do roku 2025 nahradit zemním plynem. Průzkum ukázal, že řada zejména menších tepláren nemá dnes zajištěno uhlí ani do roku 2020, situace na trhu je nadále velmi napjatá.

Veletrhu IFH/Intherm v Norimberku kvalita setrvale roste

20.4.2014 | Denisa Markovičová, redakce
Veletrh IFH/Intherm je oborově jedním z nejvýznamnějších a největších veletrhů zaměřených na sanitu, vytápění, vzduchotechniku a klimatizaci a jeho dobrá pověst i kvalita setrvale roste. To je dobrá zpráva nejen pro návštěvníky veletrhu, ale zejména pro více než 700 vystavovatelů z 20 zemí.
Plynový kotel

Výsledky ankety k problematice odtahů spalin od plynových spotřebičů

19.4.2014 | Ing. Milan Bechyně, redakce
Do ankety bylo odevzdáno celkem 630 hlasů čtenářů TZB-info. Tato poměrně vysoká účast i výsledky hlasování svědčí o tom, že problematika odtahů spalin od plynových spotřebičů je stále diskutabilní téma a názory na ní jsou velmi rozdílné.
diskuse: 6 příspěvků, poslední 20.04.2014 11:09
elektroměr

Výsledky prvního čtvrtletí – ceny plynu i elektřiny klesaly

19.4.2014 | Ing. Jan Schindler, redakce
I přes různé zprávy ohledně nedostatku plynu jeho ceny v prvním čtvrtletí nadále klesaly. Ten samý trend vykazuje elektřina. Klesá rovněž počet změn dodavatelů energií. Jaká jsou konkrétní čísla a co se stalo na našem energetickém trhu? Jak se dařilo e-aukcím, byla to jen „móda“, či pokračují v nastoleném trendu loňského roku?
diskuse: 2 příspěvky, poslední 20.04.2014 13:48

Jak se stanovuje výše záloh za služby poskytované s užíváním bytu

19.4.2014 | Milan Taraba, Sdružení nájemníků
Výše zálohy na úhradu cen služeb poskytovaných s užíváním bytu se stanoví buď podle jiného právního předpisu, nebo podle ustanovení příslušné položky tohoto výměru, který reguluje cenu služby a ve všech ostatních případech dohodou pronajímatele s nájemcem.

Jak provádět zateplení domu ETICS, kde obvodovou konstrukci tvoří dřevostavba?

18.4.2014 | Divize WEBER
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Zateplovací systém je obal svislých konstrukcí, snižující únik tepla z budovy. Kromě okamžitých finančních úspor za náklady na vytápění má řadu dalších ekonomických a technických výhod.
Interiér teplárny

Užší nominace Projektů a Počinů roku 2013 v teplárenství

18.4.2014 | TEPLÁRENSKÉ SDRUŽENÍ České republiky
Do 12. ročníku soutěže Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem byly za rok 2013 nominovány projekty, které si vyžádaly investice bezmála ve výši 1 miliardy korun.
komín Schiedel Uni Plus

Péče o komín nestojí moc, ale zanedbávat ji se nevyplácí

18.4.2014 | Schiedel, s.r.o.
Přestože se letošní zima teplotami pod bodem mrazu příliš nevyznačovala a mnozí topení omezili, zanedbávat péči o komín a jeho pravidelnou údržbu se i tak nemusí vyplatit. Při provozu, kdy spotřebič „jede na stažený výkon“ se spalinová cesta zanáší sazemi více než při standardním topení.

Revoluční prostorové regulátory od Schneider Electric

17.4.2014 | Schneider Electric CZ, s. r. o.
Jejich jedinečnost spočívá v integraci termostatu a programovatelného pokojového ovladače do jednoho zařízení, ale především v integraci dotykového displeje, kterým lze regulátor ovládat. Velký dotykový displej současně rozšiřuje možnosti firemních prezentací v místnosti, ať už se jedná o kancelářské prostory, hotely, obchodní domy nebo nemocnice.

další články

Projekty 2014

Aktuálně

Doporučujeme

logo LINDAB
logo BRILON logo FERMACELL logo SCHIEDEL

Vybraná témata

Reklama

Zlatý@TZB-info

Vybrané akce

Jaderné technologie - přínosy a rizika
22.4.2014 | Praha

Dny teplárenství a energetiky
23.4.2014 - 25.4.2014
Hradec Králové

IBF 2014
23.4.2014 - 26.4.2014
Brno

Veletrh dřevo a stavby 2014
23.4.2014 - 26.4.2014
Brno

Limity pro těžbu uhlí
23.4.2014 | Praha

další akce >>>

E-mailový zpravodaj