Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Společnost pro techniku prostředí na prahu dalšího volebního období

Ve znamení konce roku a blížících se Vánoc budou členové Rady STP 12. prosince 2017 volit předsedu. Tradice Společnosti pro techniku prostředí sahá do minulého století. Prof. Ing. Karlu Kabelemu, CSc., současnému předsedovi, jsme s ohlédnutím za končícím volebním obdobím obdobím položili pár otázek.

Prof. Ing. Karel Kabele, CSc. (na fotografii uprostřed), předseda STP a REHVA, v diskusi s účastníky kongresu Clima 2013 v Praze. Foto: archiv STP
Prof. Ing. Karel Kabele, CSc. (na fotografii uprostřed), předseda STP a REHVA, v diskusi s účastníky kongresu Clima 2013 v Praze. Foto: archiv STP

Ve znamení konce roku a blížících se Vánoc probíhají tak, jako každé 3 roky volby členů Rady Společnosti pro techniku prostředí (STP), nejvyššího orgánu více než 1100členného společenství odborníků zabývajících se tvorbou vnitřního prostředí budov z hlediska projektování, provozování, realizace, výuky, výzkumu a vývoje a legislativy.

STP vznikla v roce 1990 po oddělení Slovenské Společnosti pro techniku prostředí a navazuje na tradici Českého komitétu životního prostředí působícího od roku 1955 v rámci Českého svazu vědeckotechnických společností. STP je v současnosti moderní odborný spolek vytvářející prostor pro vzájemnou komunikaci nejen mezi odborníky z vysokých škol, projekce, výroby a realizace ale i mezi jednotlivými profesemi TZB, které spoluvytvářejí dnešní budovy.
Oborné veřejnosti je znám především jako pořadatel celé řady odborných seminářů, kurzů nebo populárních konferencí Vytápění v Třeboni, Klimatizace a větrání v Praze, Obnovitelné zdroje energie v Kroměříži nebo nejmladší akce – Symposia INHOB v Praze a Brně. Vedle pořádání akcí vydává STP časopis VVI (Vytápění, větrání instalace) a řadu dalších odborných publikací a svým členům poskytuje tak nejen možnost získání informací, setkávání se při diskusích ale i řadu podkladů k jejich odborné práci. Činnost STP je založena na přísně demokratickém principu, který plně odpovídá zásadám Nového občanského zákoníku a řídí se Stanovami Společnosti. STP je otevřený, nezávislý spolek, jehož členem se může stát každý občan souhlasící se stanovami.
Členství je zpoplatněno symbolickým ročním poplatkem s výjimkou studentů, jejichž členství je zdarma. Rada STP vzniká dvoustupňově demokratickým procesem, kde jednotlivé odborné sekce a územní centra zvolí minimálně 10 hlasy členů své zástupce do Rady a ti pak zvolí v tajné volbě tajemníka, hospodáře, místopředsedu, předsedu STP a členy dohlížecího výboru na další volební období. Volby zástupců odborných sekcí a územních center proběhly v září a říjnu a tito členové Rady STP pro další období 2018-2020 jsou již známi, tajná volba funkcionářů se bude konat na jednání Rady STP v úterý 12. prosince.

Několik otázek pro předsedu STP prof. Ing. Karla Kabeleho, CSc.

TZB-info: Pane profesore, na závěr volebního období bychom se rádi s Vámi trochu ohlédli. STP pod tímto názvem funguje od r. 1990, vy Společnost vedete od roku 2000. STP sdružuje mnoho odborníků, kteří se potkávají zejména na odborných akcích a oceňují STP jako stabilní a důvěryhodnou platformu pro sdílení novinek, zkušeností a vzdělávání. Chystají se volby vedení Společnosti a je právě ta správná chvíle na ohlédnutí za uplynulou dobu. STP je společností s vysokým odborným kreditem, kalendář akcí je plný, rozpočet stabilizovaný, noví členové přibývají. V nadsázce řečeno, tím bychom mohli skončit, protože to je asi nejlepší vizitka.

Prof. Ing. Karel Kabele, CSc.: Těžiště činnosti STP je v aktivitách jednotlivých odborných sekcí. Mám velkou radost z toho, že v letošním roce se počet odborných sekcí a územních center nesnížil i přes fakt, že tři celkového počtu devíti odborných sekcí si ze svého středu zvolily do čela nové tváře. Platná, poměrně jednoduchá pravidla STP vytvářejí široký prostor pro realizaci nápadů vzniklých v jednotlivých sekcích a územních centrech, a tak spektrum denních aktivit je od pravidelných schůzí odborných sekcí a pracovních skupin, přes přípravné výbory a pořádání jednotlivých akcí, po přípravu publikací a připomínek k návrhům zákonů a vyhlášek. Při pohledu na výčet akcí a aktivit vždy pociťuji obdiv a úctu k těm členům STP, kteří jsou ochotni věnovat svůj volný čas na organizaci akcí či přípravu publikací, podělit se o své odborné zkušenosti s ostatními členy i odbornou veřejností a svým osobním přínosem tak přispět k naplnění poslání STP.

Zleva: Předávání ocenění na konferenci Třeboň 2017, Kongres Clima Praha 2013 navštívilo během 4 dnů 1000 účastníků - na fotografii prof. Kabele s Pavlem Hermanem ze společnosti Korado a.s., předávání ocenění na kongresu Clima Praha. Foto: archiv STP

TZB-info: v roce 2013-2016 jste také byl prezidentem REHVA

Prof. Ing. Karel Kabele, CSc.: Současný odborný svět je vzájemně propojený. Jsme členy EU, přebíráme evropské normy, naše zákony reagují na evropské směrnice a direktivy a vědecké výkony jsou naším státem měřeny podle kritérií stanovenými mezinárodními společnostmi, a tak uzavřít se v české kotlině a nevidět co se děje o 250 km dál od Prahy a čekat s obavami, co k nám zase přijde z Bruselu, by bylo krátkozraké. Z těchto důvodů považuji za důležité udržovat a pěstovat na přiměřené úrovni mezinárodní kontakty s našimi zahraničními partnery.
STP měla to štěstí, že se stala v roce 2002 zástupcem České republiky v Evropské federaci společností pro techniku prostředí REHVA sdružující 27 zemí s více než 130 000 odborníky z celé Evropy. Výsledkem dlouhodobého aktivního působení STP byla možnost pořádání světového kongresu CLIMA 2013 v Praze a vážím si samozřejmě důvěry, kterou jsem dostal při zvolení prezidentem REHVA na období 2013-2016.
Ve spolupráci s kolegy z Německa a Slovenska jsme vydali příručku REHVA Guidebook 15 Vytápění velkoprostorových hal. Bohaté zkušenosti našich členů se tak dostaly mezi odborníky celé Evropy. Dále pak prostřednictvím vzájemné výměny informací a publikací i do nabídky mezi členy ASHRAE, společnosti, která svými více než 60000 individuálními členy a 150členným profesionálním administrativním týmem patří ke špičkám oboru.
STP je v současnosti asociovaným členem ASHRAE, což nám umožňuje přímý kontakt, zdroj informací a možnost se účastnit tvorby standardů ASHRAE. REHVA ocenila svými profesními cenami i řadu našich členů a evropské soutěže studentských prací se zúčastnili i naši studenti. Po skončení funkčního období prezidenta REHVA naše spolupráce pokračuje v odborných komisích a výborech a potěšitelné je, že v minulých volbách se členem výboru REHVA stal kolega Ing. Miloš Lain, Ph.D. a můžeme tak nejen být přímo u zdroje, ale naše zájmy prosazovat i na této evropské úrovni.

Zleva: Slavnostní večer na Sympoziu INHOB 2015, prof. Kabele s Ing. Ivanem Cifrincem, Ph.D. ze společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. na Sympoziu INHOB 2015, Sympozium INHOB 2015. Foto: archiv STP

TZB-info: Vraťme se ještě k běžné činnosti STP. Co dobrého se podařilo nad rámec kvalitního standardu, na který jsme u STP zvyklí, jakkoliv ani to není samozřejmostí.

Prof. Ing. Karel Kabele, CSc.: Už v loňském roce se podařilo zastavit mírný pokles počtu členů STP, který jsme zaznamenali v roce 2015. Za velký úspěch minulého období považuji realizaci nápadu zařadit časopis VVI do mezinárodně uznávané citační databáze Scopus, která se v České republice využívá k hodnocení výsledků vědy a publikační činnosti. Vzhledem ke kvalitě časopisu a splnění požadavků, za což děkuji vedoucímu redaktorovi VVI, redakční radě i všem autorům, se tento záměr podařil a VVI je v současnosti jediným českým technickým odborným časopisem, zařazeným do této databáze s citačním indexem 0,16. Tento fakt nejen zvyšuje zájem akademické obce o publikování v našem časopisu, ale má i výrazně hlubší celospolečenský dopad. Nastavení pravidel financovaní výzkumu v ČR je takové, že výsledky se musí publikovat v časopisech s citačním indexem a pokud bychom takový časopis neměli, většina výsledků se publikuje v zahraničí a naše odborná veřejnost k nim má velmi ztížený přístup.

TZB-info: Pozorujete nějaký vývoj v organizaci spolkové činnosti, která vytváří zázemí pro odborné aktivity?

Prof. Ing. Karel Kabele, CSc.: Určitě ano. Upravili jsme Stanovy STP tak, aby odpovídaly Novému občanskému zákoníku a současně nám umožnily realizovat aktivity, které jsou pro STP tradiční. Samozřejmě při takových změnách vzniká diskuse, a tak hodně času minulého období jsme věnovali konstruktivní výměně názoru a demokratickými postupy jsme hledali řešení, která budou v souladu se zájmy většiny. Tyto diskuse vyústily v úpravu vnitřních pravidel STP, která postupně uvádíme v život a zjišťujeme, zda v praxi fungují tak, jak jsme očekávali. Druhou významnou organizační změnou byla generační obměna sekretariátu. Když původní a dlouholetý vedoucí sekretariátu Ing. Petr Mádr oznámil odchod do důchodu, všem nám zatrnulo, neboť byl pro mnohé tváří STP, znali ho účastníci i firmy a všichni víme, jak taková změna může "bolet". Nicméně sekretariát v novém složení hladce převzal povinnosti a děkuji tak Ing. Markovi Mádrovi i Ivě Baťhové za nasazení, spolehlivost a vždy perfektní organizaci akcí.

Zleva: Letní škola TZB - neformální, přesto odborné setkání se sdílením zkušeností a názorů, jehož tradici se podařilo přenést do Rakouska, ale i pro nás vzdáleného Mongolska, Letní školy TZB se účastní studenti, doktorandi i odborníci z praxe, prof. Kabele s Ing, Petrem Mádrem, dlouholetým vedoucím sekretariátu ST na kongresu Clima Praha 2013, prof. Kabele při předávání ocenění doc. Karlu Papežovi, CSc. na Konferenci Klimatizace a větrání Praha 2017. Foto: archiv STP

TZB-info: Pane profesore, ucházíte se i dále o funkci předsedy STP?

Prof. Ing. Karel Kabele, CSc.: Pokud členové Rady STP ve své tajné volbě rozhodnou o tom, že bych měl být předsedou STP i dalším období, rád bych v této čestné funkci dále pomáhal vytvářet podmínky pro vzájemnou komunikaci, realizaci tradičních akcí i nových nápadů nastupující generace odborníků a přispěl tak k rozvoji našeho oboru, bez kterého by naše budovy byly jen mrtvými, neobyvatelnými konstrukcemi.

TZB-info: Děkujeme za vaše odpovědi a držíme vám i STP palce. Jsme dlouholetým mediálním partnerem STP a úzce spolupracujeme. Mnoho našich pravidelných čtenářů je členem STP, těší nás, že přes TZB-info se hlásí velké množství účastníků odborných akcí STP a na základě dohody s vedoucím redaktorem VVI Ing. Vladimírem Zmrhalem, Ph.D. mají čtenáři TZB-info vždy jeden vybraný článek z čísla k dispozici i na našem portálu. Věříme, že vzájemná podpora STP a TZB-info bude pokračovat i po prosincových volbách a těšíme se na další spolupráci.


STP je velmi kompaktní společenství, které reprezentuje špičku vědomostí o všech aspektech zařízení techniky prostředí včetně problematiky vztahu k životnímu prostředí. Společnost patří tradičně k těm, které fungují na bázi dobrovolnosti, a přitom plní velmi důležitou úlohu nejen po čistě odborné stránce, tedy v úzkém spojení s přírodními zákony, které se v technice prostředí uplatňují, ale i v tom, jaké jsou vzájemné vazby mezi obory patřícími do techniky prostředí. V tomto směru je role Společnosti pro techniku prostředí v České republice nezastupitelná. Význam společnosti dokládá široká členská základna.

Činnost Společnosti pro techniku prostředí však nelze omezovat například jen na roli vzdělávací, se kterou se členové společnosti setkávají nejčastěji a podle které ji zná prakticky i každý, kdo se některou oblastí zařízení techniky prostředí zabývá. Vzdělávací funkce je důležitá jako doplněk ke vzdělávacím procesům na školách a potřebná pro udržení trvale aktuálních a použitelných znalostí.

Zásadním úkolem společnosti, jak ho chápe většina členů, je také vytvářet platformu pro odbornou diskuzi, ve které bude názor každého člena vyslechnut a zvážen. Tato funkce vyžaduje velkou míru demokratického přístupu. Proto je třeba mít ve vedení společnosti osobnosti, které jsou otevřené pro přijímání nových myšlenek, pro změny stylu práce v souladu s rychle se měnícím společenským prostředím, pro netradiční řešení problematiky techniky prostředí, ale i pro udržení přiměřené volnosti k práci těch, kteří projektují, realizují atd. A to znamená diskuzi nejen o požadavcích na kladených na vnitřní prostředí, ale i o účelnosti jejich limitů, nejrůznějších předpisů a rovněž tak o jejich praktické splnitelnosti v praxi. Význam této funkce Rada společnosti chápe, jak dokazují v předstihu poskytované informace o budoucím vývoji legislativy a každoročně dále stoupá.

Důležité je nacházet argumenty proti zavádění nadbytečných předpisů nebo nesprávných a argumenty dokázat prezentovat nejen na národní úrovni, ale pro nás především v Evropské unii. Žádný předpis, norma, vyhláška atp. nemůže plně popsat realitu. Zcela negativní stav je ten, kdy platí předpis, ale většina technické veřejnosti hovoří o jeho neúčelnosti, nesplnitelnosti a složitosti. Co je nutné vyžadovat od velkých veřejných budov, může být zcela nadbytečné a nesplnitelné například u rodinných domů. Vyvažování vzájemných požadavků oborů je proto zásadní, nebo se to vždy bude nějak obcházet.

V čele společnosti nyní stojí Rada společnosti složená ze 17ti členů, a to
 • prof. Ing. Karel Kabele, CSc., Předseda STP
 • Ing. Jiří Frýba, Místopředseda STP
 • Dr. Ing. Petr Fischer, Hospodář STP
 • Ing. Marek Mádr, Tajemník STP
 • Ing. Miloš Lain, Ph.D., OS 01 Klimatizace a větrání
 • prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., OS 02 Vytápění
 • doc. Ing. Karel Papež, CSc., OS 04 Obytné prostředí
 • Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., OS05 Zdravotní a průmyslové instalace
 • Ing. Jiří Hubka, OS06 Integrované navrhování a hodnocení budov
 • Ing. Miroslav Kučera, Ph.D., OS 08 Snižování hluku
 • Ing. Bořivoj Šourek, Ph.D., OS 09 Alternativní zdroje energie
 • Ing. Bc. Jaroslav Vychytil, Ph.D., OS 10 Osvětlení
 • Ing. Roman Šmíd, OS 11 Facility management
 • doc. Ing. Jiří Hirš, CSc., Územní centrum Brno
 • Ing. Jiří Melnikov, Územní centrum Liberec
 • Ing. Pavel Gergela, Územní centrum Ostrava
 • Ing. Zuzana Mathauserová, Územní centrum Praha - konzultační středisko
 
 
Reklama