Rok vydání:

Vydavatel:

Autor:

Zaměření:             
Publikace vydavatele Nakladatelství HEL
bylo nalezeno 9 publikací

Bioplyn v praxi

autor:Heinz Schulz, Barbara Eder
vydavatel:Nakladatelství HEL (další publikace)
rok vydání:2004
formát:210x210 mm
rozsah:168 stran
zaměření:Obnovitelná energie
dopor. cena:198 Kč
titulka
 
Kniha stručně objasňuje procesy probíhající při výrobě bioplynu z biomasy. Popisuje různé varianty uspořádání fermentačního procesu a jejich realizaci. Podrobně se zabývá technikou bioplynových stanic, skladováním a využitím bioplynu, využitím vyhnilé biomasy, zabezpečením procesu. Velká pozornost je věnována kofermentaci nejrůznějších přísad, vedlejším a hygienizačním účinkům bioplynových zařízení. V závěru uvádí typické příklady realizovaných bioplynových stanic. Může sloužit i jako průvodce při návrhu, projektování a vyhodnocování hospodárnosti zařízení.
další podrobnosti, koupit zde

Dešťová voda pro dům a zahradu

autor:Karl-Heinz Bose
vydavatel:Nakladatelství HEL (další publikace)
rok vydání:2002
formát:A5
rozsah:80 stran
zaměření:Voda, kanalizace
dopor. cena:88 Kč
titulka
 
Kniha se zabývá všemi aspekty využití dešťové vody. Důkladně zvažuje zdravotní a hygienické otázky, vymezuje možnosti i meze uplatnění a podrobně popisuje veškerou potřebnou techniku a způsoby její montáže. Na příkladech ukazuje různé propočty potřeby a zisku dešťové vody a odvádění přebytečné vody.
další podrobnosti, koupit zde

Elektrický proud ze slunce

autor:Andreas Henze, Werner Hillebrand
vydavatel:Nakladatelství HEL (další publikace)
rok vydání:2000
formát:A5
rozsah:136 stran
zaměření:Obnovitelná energie
dopor. cena:128 Kč
titulka
 
Tato kniha je dobrým rádcem pro uživatele a praktiky, kteří si chtějí zakoupit, nebo dokonce sami postavit fotovoltaické zařízení k napájení rekreačních chalup, chat, obytných automobilů a člunů. Po nezbytném úvodu do principů získávání elektrického proudu ze slunečního záření jsou představeny všechny stavební komponenty solárního zařízení: moduly, akumulátory, regulátory nabíjení, střídače a jim přizpůsobené spotřebiče. Příručka ukazuje rozmanité praktické možnosti uplatnění fotovoltaiky a podrobně a srozumitelně popisuje stavbu, dimenzování a instalaci menšího, na síti nezávislého solárního zařízení.
další podrobnosti, koupit zde

Jak pořídit ze staré stavby nízkoenergetický dům

autor:Heinz Ladener
vydavatel:Nakladatelství HEL (další publikace)
rok vydání:2002
rozsah:213 stran
zaměření:Stavba a energie
dopor. cena:288 Kč
titulka
 
Tato kniha se zabývá zvláštními podmínkami energeticko-technické sanace budov. Vychází z různorodosti materiálové podstaty staveb a dává doporučení pro plánování a provádění sanačních opatření. Ve stavebnětechnické části jsou představeny doporučené stavební materiály, ověřená provedení izolace a nejlepší řešení obnovy domovní techniky. Na deseti příkladech získáte představu, jak je možno uplatněním sanačních doporučení přizpůsobit staré domy dnešním požadavkům na bydlení při minimální spotřebě energie.
další podrobnosti, koupit zde

Malá větrná elektrárna

autor:Uwe Hallenga
vydavatel:Nakladatelství HEL (další publikace)
rok vydání:2006
formát:A5
rozsah:96 stran
zaměření:Obnovitelná energie
dopor. cena:88 Kč
titulka
 
Přepracované a rozšířené druhé české vydání knihy "Malá větrná elektrárna" nabízí stavební návod malého větrného zařízení s průměrem rotoru 2,2 m včetně kompletního souboru výkresů. Zařízení se dá snadno a levně postavit a za příznivého větru dává 200 až 500 W elektrického výkonu, což je ideální pro napájení zahradních a rekreačních domků nebo jako doplněk fotovoltaického systému. Je to podrobný a názorný návod i pro začátečníky, kteří se chtějí začít věnovat malým větrným soustavám. Vhodně se doplňuje s knihou "Savoniův rotor", která popisuje stavbu jiné varianty řešení malého větrného zařízení. Autor knihy Uwe Hallenga je vášnivý kutil a zabývá se již mnoho let profesionálně energetickými zdroji přátelskými k životnímu prostředí, zejména využitím energie slunce a větru. Mnozí zájemci jistě znají české vydání původní verze knihy Malá větrná elektrárna, která je již rozprodána. Podrobný a bohatě ilustrovaný návod je vhodný zejména pro začátečníky, kteří chtějí začít stavbou malého, ale užitečného zařízení.
další podrobnosti, koupit zde

Solární teplovzdušné vytápění

autor:Charles Filleux, Andreas Gütermann, Alex Primas
vydavatel:Nakladatelství HEL (další publikace)
rok vydání:2007
formát:240x170 mm
rozsah:175 stran
zaměření:Vytápění, Větrání a klimatizace, Obnovitelná energie
dopor. cena:248 Kč
titulka
 
Solární vzduchové kolektory mohou vykázat významné úspory energie na vytápění a větrání obytných domů a provozních budov. Autoři v této knize přehledně a prakticky popisují techniku a využití solárních teplovzdušných systémů.
Po představení úspěšných koncepcí s vyhodnocením výnosů a nákladů jsou podrobně rozebírány jednotlivé prvky solárních vzduchových systémů: kolektory, zásobníky, ventilátory, vedení vzduchu a řízení. Jsou popsány nekryté i průhledně kryté kolektory, průmyslově vyráběné kolektory v porovnání s kolektory zhotovovanými na místě stavby. Jako zásobníky tepla byly kdysi používané štěrkové zásobníky vytlačeny hypokaustovými prvky. Jsou uvedeny praktické pokyny a doporučení pro správné dimenzování velikosti kolektorů, průřezu proudění a kapacity zásobníku.
Kapitola o projektování popisuje sladění jednotlivých komponent do jednoho systému a jeho dimenzování. Prezentaci zakončují rady pro ekologické zhodnocení. Druhá část knihy obsahuje příklady realizovaných staveb se solárními vzduchovými kolektory z Německa a Švýcarska a přináší přehled specifických řešení a údajů pro objekty různého určení spolu s možnostmi uplatnění a vývojovými tendencemi.
další podrobnosti, koupit zde

Technika využití energie větru

autor:Horst Crome
vydavatel:Nakladatelství HEL (další publikace)
rok vydání:2002
rozsah:144 stran
zaměření:Obnovitelná energie
dopor. cena:198 Kč
 
Po úvodu do problematiky (volba stanoviště, principy konstrukce) autor krok za krokem popisuje stavbu různých typů zařízení využívajících energii větru o výkonu generátoru od 200 W do 5 kW a tomu odpovídajícím průměru rotoru 2 až 5 m. Podrobně se zabývá návrhem a provedením jednotlivých částí, např. lopatek větrného kola, zabezpečením proti nadměrnému zatížení, stavbou stožáru, přenosem sil až ke generátoru atd. Dává odpověď i na zcela specifické otázky, které mohou vyvstat při realizaci těchto zařízení.
další podrobnosti, koupit zde

Teplo ze slunce a země

autor:Heinz Schulz
vydavatel:Nakladatelství HEL (další publikace)
rok vydání:1999
rozsah:121 stran
zaměření:Obnovitelná energie
dopor. cena:147 Kč
titulka
 
Kniha přináší ucelené informace a cenné praktické zkušenosti ze stavby zemního zásobníku tepla. Publikace pokrývá celé spektrum volby, návrhu a realizace takového systému doplněné přehledem funkčních i konstrukčních variant. Především se ale jedná o podrobný popis svépomocné stavby zemního zásobníku tepla a tepelného čerpadla poháněného Dieselovým motorem.
další podrobnosti, koupit zde

Zařízení se slunečními kolektory

autor:Franz Mittermair, Werner Sauer, Gerhard Weise
vydavatel:Nakladatelství HEL (další publikace)
rok vydání:1999
rozsah:92 stran
zaměření:Obnovitelná energie
dopor. cena:98 Kč
titulka
 
Návody na stavbu, instalaci a provozování solárních konektorů sloužících k ohřevu užitkové vody v rodinných domech i jiných obytných budovách. Podrobně popisuje materiál, výrobu a montáž jednotlivých mechanických dílů i celé soustavy, napojení na stávající topné systémy, upozorňuje na možné chyby při návrhu i stavbě atd. Dimenzování vychází z klimatických podmínek a slunečního svitu v našich zeměpisných šířkách.
další podrobnosti, koupit zde

Témata 2018

Knihovna publikací


Spolupracujeme

Nakladatelství Sobotáles Grada Publishing Nakladatelství Informatorium Společnost pro techniku prostředí UNO Praha s.r.o. Vydavatežstvo Jaga

technická podpora výrobců CAD a BIM knihovny

 
 

Aktuální články na ESTAV.czProdejní ceny bytů v ČR ke konci března vzrostly o 16 procentProjektová dokumentace na rodinný dům: Jak dlouho trvá, jaké jsou fáze a celková cenaStále populárnější sprchové kouty ESCURA ve špičkové kvalitě a osobitém designuPlyn, elektřinu, uhlí, pelety? S volbou vytápění vám pomůže veletrh FOR ARCH