Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Rok vydání:

Vydavatel:

Autor:

Zaměření:             
Publikace autora Jaroslav Dufka
bylo nalezeno 7 publikací

Hospodárné vytápění domů a bytů

autor:Jaroslav Dufka
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2007
formát:A5
rozsah:112 stran
zaměření:Vytápění
dopor. cena:129 Kč
titulka
 
Kniha je určena majitelům domů a bytů, studentům i projektantům. Pomůže čtenáři vytvořit si jasnou představu o rozhodujících kritériích, podle nichž se volí vytápěcí soustava se zřetelem k ekonomice vytápění. Pozornost je věnována i výběru vhodného typu paliva. Doporučuje, kdy a v jaké míře je vhodné provést rekonstrukci stávající otopné soustavy nebo zda vybudovat soustavu novou. Informuje např. i o vytápění konvekčními otopnými tělesy, či o sálavém podlahovém vytápění.
další podrobnosti, koupit zde

Podlahové vytápění

autor:Jaroslav Dufka
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2006
formát:A5
rozsah:100 stran
zaměření:Vytápění, Stavba a energie
dopor. cena:99 Kč
titulka
 
Jediná kniha na našem trhu s praktickým návrhem na montáž podlahového vytápění, v níž zkušený autor popisuje srozumitelnou formou vše důležité, co se týká výběru, návrhu, výhod a nevýhod systémů podlahového vytápění. Všichni, kdo uvažují o zřízení podlahového vytápění ve svém domě, zde naleznou maximální množství potřebných informací. Kniha je rozdělena do pěti částí. První část se zabývá potřebou vytápění, vlivem vytápění na dosažení pohody prostředí a významem podlahového vytápění, druhá kapitola dává obecný přehled o podlahovém vytápění a popisuje jeho charakteristické znaky, výhody a nevýhody. Další kapitoly pak podrobněji popisují elektrické a teplovodní sálavé podlahové vytápění, čtenář se dozví také informace o podlahovém vytápění, kdy se teplo z podlahy dostává do vytápěné místnosti prouděním vzduchu, nikoliv sáláním. U všech typů jsou vždy popsány jednotlivé části systému a postup při zřízení vytápěcí soustavy.
další podrobnosti, koupit zde

Větrání a klimatizace domů a bytů (2., přepracované vydání)

autor:Jaroslav Dufka
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2005
formát:A5
rozsah:128 stran
zaměření:Větrání a klimatizace
dopor. cena:119 Kč
titulka
 
Každý obytný nebo pracovní prostor vyžaduje jiný způsob výměny a úpravy vzduchu. Druhé vydání knihy je proto zaměřeno především na vhodné návrhy klimatizace v budovách. Vycházíme tak vstříc uživatelům bytů ve vícepodlažních bytových domech i majitelům rodinných domků nebo menších provozoven. První část publikace je věnována prostředí pro pobyt člověka, v prostřední kapitole se seznámíme s různými způsoby větrání jednotlivých částí budov. Třetí kapitola o klimatizaci zahrnuje zejména rozdělení a navrhování klimatizace, zařízení pro čištění, odvlhčování a další úpravy vzduchu. Nejvíce prostoru je věnováno nejpoužívanějším klimatizačním jednotkám typu SPLIT.
další podrobnosti, koupit zde

Vytápění domů a bytů II

autor:Jaroslav Dufka
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:1999
formát:A5
rozsah:100 stran
zaměření:Vytápění
dopor. cena:99 Kč
titulka
 
Publikace je logickým pokračováním předchozího úspěšného titulu. Porovnává různé druhy a možnosti teplovodního vytápění v rodinných domcích, bytech, chatách a menších budovách z hlediska technického, ekonomického a úspor. Kniha je určena všem, kdo rekonstruují nebo nově staví a potřebují kvalitní informace k rozhodování, jakým způsobem efektivně vytápět byt či dům. Může posloužit i jako pomůcka při výběru kotlů, otopných těles atd.
další podrobnosti, koupit zde

Vytápění domů a bytů (2., zcela přepracované vydání)

autor:Jaroslav Dufka
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2004
formát:A5
rozsah:100 stran
zaměření:Vytápění
dopor. cena:99 Kč
titulka
 
Největší množství energie se spotřebuje v domácnostech právě na vytápění. Tato publikace vám pomůže rozhodnout se při výběru typu vytápěcí soustavy, druhu paliva, obeznámí vás hygienickými požadavky na provoz. Doporučí jakou soustavu zvolit v závislosti na velikosti vytápěného domu nebo na době vytápění (rodinné domy, chaty a chalupy). Samostatná kapitola je věnována jednotlivým zdrojům tepla, jakými jsou: kotle, kamna, krby, topidla, solární kolektory, tepelná čerpadla i kombinované zdroje tepla.
další podrobnosti, koupit zde

Vytápění netradičními zdroji tepla

autor:Jaroslav Dufka
vydavatel:BEN - technická literatura (další publikace)
rok vydání:2003
formát:A5
rozsah:112 stran
zaměření:Vytápění, Obnovitelná energie
dopor. cena:149 Kč
titulka
 
Kniha je rozdělena do tří samostatných celků. První kapitola se zabývá vytápěním tuhými palivy. V minulosti se hodně topilo dřevem a uhlím. V letech 1990-2000 proběhla plynofikace České republiky a zemní plyn byl zaveden téměř všude. Cena plynu byla a dlouho (možná vždy) bude vyšší než cena dřeva, uhlí a biomasy. Z tohoto důvodu se v první kapitole píše o druzích tuhých paliv a jejich možnostech spalování. Netradiční je zejména vytápění dřevěnými peletkami a dalšími druhy biomasy. Druhá kapitola představuje tepelná čerpadla, která se pomalu začínají prosazovat jako nejnovější zdroje tepla. V knize je stručně popsána jejich funkce. Všechny běžně užívané druhy jsou v knize uvedeny a rovněž vhodnost jejich využití. Závěrečná kapitola informuje o možnosti využívání sluneční energie. Tato energie se využívá dlouhou dobu. Zařízení dnes vyráběná pro využívání slunečního záření se během minulých let zdokonalila, zvýšila se jejich životnost, účinnost i záruční doba na nové výrobky.
další podrobnosti, koupit zde

Vytápění pro 3. r. uč. oboru instalatér

autor:Jaroslav Dufka
vydavatel:Nakladatelství Sobotáles (další publikace)
rok vydání:2001
formát:A5
rozsah:344 stran
zaměření:Vytápění
dopor. cena:235 Kč
 
Učebnice pojednává o parních otopných soustavách, vytápění průmyslových staveb, dálkovém vytápění, větrání, vytápění teplým vzduchem, klimatizaci a obnovitelných a netradičních zdrojích tepla.
další podrobnosti, koupit zde
 
 
Reklama