Rok vydání:

Vydavatel:

Autor:

Zaměření:             
Publikace autora Jaroslav Dufka
bylo nalezeno 7 publikací

Hospodárné vytápění domů a bytů

autor:Jaroslav Dufka
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2007
formát:A5
rozsah:112 stran
zaměření:Vytápění
dopor. cena:129 Kč
titulka
 
Kniha je určena majitelům domů a bytů, studentům i projektantům. Pomůže čtenáři vytvořit si jasnou představu o rozhodujících kritériích, podle nichž se volí vytápěcí soustava se zřetelem k ekonomice vytápění. Pozornost je věnována i výběru vhodného typu paliva. Doporučuje, kdy a v jaké míře je vhodné provést rekonstrukci stávající otopné soustavy nebo zda vybudovat soustavu novou. Informuje např. i o vytápění konvekčními otopnými tělesy, či o sálavém podlahovém vytápění.
další podrobnosti, koupit zde

Podlahové vytápění

autor:Jaroslav Dufka
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2006
formát:A5
rozsah:100 stran
zaměření:Vytápění, Stavba a energie
dopor. cena:99 Kč
titulka
 
Jediná kniha na našem trhu s praktickým návrhem na montáž podlahového vytápění, v níž zkušený autor popisuje srozumitelnou formou vše důležité, co se týká výběru, návrhu, výhod a nevýhod systémů podlahového vytápění. Všichni, kdo uvažují o zřízení podlahového vytápění ve svém domě, zde naleznou maximální množství potřebných informací. Kniha je rozdělena do pěti částí. První část se zabývá potřebou vytápění, vlivem vytápění na dosažení pohody prostředí a významem podlahového vytápění, druhá kapitola dává obecný přehled o podlahovém vytápění a popisuje jeho charakteristické znaky, výhody a nevýhody. Další kapitoly pak podrobněji popisují elektrické a teplovodní sálavé podlahové vytápění, čtenář se dozví také informace o podlahovém vytápění, kdy se teplo z podlahy dostává do vytápěné místnosti prouděním vzduchu, nikoliv sáláním. U všech typů jsou vždy popsány jednotlivé části systému a postup při zřízení vytápěcí soustavy.
další podrobnosti, koupit zde

Větrání a klimatizace domů a bytů (2., přepracované vydání)

autor:Jaroslav Dufka
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2005
formát:A5
rozsah:128 stran
zaměření:Větrání a klimatizace
dopor. cena:119 Kč
titulka
 
Každý obytný nebo pracovní prostor vyžaduje jiný způsob výměny a úpravy vzduchu. Druhé vydání knihy je proto zaměřeno především na vhodné návrhy klimatizace v budovách. Vycházíme tak vstříc uživatelům bytů ve vícepodlažních bytových domech i majitelům rodinných domků nebo menších provozoven. První část publikace je věnována prostředí pro pobyt člověka, v prostřední kapitole se seznámíme s různými způsoby větrání jednotlivých částí budov. Třetí kapitola o klimatizaci zahrnuje zejména rozdělení a navrhování klimatizace, zařízení pro čištění, odvlhčování a další úpravy vzduchu. Nejvíce prostoru je věnováno nejpoužívanějším klimatizačním jednotkám typu SPLIT.
další podrobnosti, koupit zde

Vytápění domů a bytů II

autor:Jaroslav Dufka
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:1999
formát:A5
rozsah:100 stran
zaměření:Vytápění
dopor. cena:99 Kč
titulka
 
Publikace je logickým pokračováním předchozího úspěšného titulu. Porovnává různé druhy a možnosti teplovodního vytápění v rodinných domcích, bytech, chatách a menších budovách z hlediska technického, ekonomického a úspor. Kniha je určena všem, kdo rekonstruují nebo nově staví a potřebují kvalitní informace k rozhodování, jakým způsobem efektivně vytápět byt či dům. Může posloužit i jako pomůcka při výběru kotlů, otopných těles atd.
další podrobnosti, koupit zde

Vytápění domů a bytů (2., zcela přepracované vydání)

autor:Jaroslav Dufka
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2004
formát:A5
rozsah:100 stran
zaměření:Vytápění
dopor. cena:99 Kč
titulka
 
Největší množství energie se spotřebuje v domácnostech právě na vytápění. Tato publikace vám pomůže rozhodnout se při výběru typu vytápěcí soustavy, druhu paliva, obeznámí vás hygienickými požadavky na provoz. Doporučí jakou soustavu zvolit v závislosti na velikosti vytápěného domu nebo na době vytápění (rodinné domy, chaty a chalupy). Samostatná kapitola je věnována jednotlivým zdrojům tepla, jakými jsou: kotle, kamna, krby, topidla, solární kolektory, tepelná čerpadla i kombinované zdroje tepla.
další podrobnosti, koupit zde

Vytápění netradičními zdroji tepla

autor:Jaroslav Dufka
vydavatel:BEN - technická literatura (další publikace)
rok vydání:2003
formát:A5
rozsah:112 stran
zaměření:Vytápění, Obnovitelná energie
dopor. cena:149 Kč
titulka
 
Kniha je rozdělena do tří samostatných celků. První kapitola se zabývá vytápěním tuhými palivy. V minulosti se hodně topilo dřevem a uhlím. V letech 1990-2000 proběhla plynofikace České republiky a zemní plyn byl zaveden téměř všude. Cena plynu byla a dlouho (možná vždy) bude vyšší než cena dřeva, uhlí a biomasy. Z tohoto důvodu se v první kapitole píše o druzích tuhých paliv a jejich možnostech spalování. Netradiční je zejména vytápění dřevěnými peletkami a dalšími druhy biomasy. Druhá kapitola představuje tepelná čerpadla, která se pomalu začínají prosazovat jako nejnovější zdroje tepla. V knize je stručně popsána jejich funkce. Všechny běžně užívané druhy jsou v knize uvedeny a rovněž vhodnost jejich využití. Závěrečná kapitola informuje o možnosti využívání sluneční energie. Tato energie se využívá dlouhou dobu. Zařízení dnes vyráběná pro využívání slunečního záření se během minulých let zdokonalila, zvýšila se jejich životnost, účinnost i záruční doba na nové výrobky.
další podrobnosti, koupit zde

Vytápění pro 3. r. uč. oboru instalatér

autor:Jaroslav Dufka
vydavatel:Nakladatelství Sobotáles (další publikace)
rok vydání:2001
formát:A5
rozsah:344 stran
zaměření:Vytápění
dopor. cena:235 Kč
 
Učebnice pojednává o parních otopných soustavách, vytápění průmyslových staveb, dálkovém vytápění, větrání, vytápění teplým vzduchem, klimatizaci a obnovitelných a netradičních zdrojích tepla.
další podrobnosti, koupit zde

Témata 2018

Knihovna publikací


Spolupracujeme

Nakladatelství Sobotáles Grada Publishing Nakladatelství Informatorium Společnost pro techniku prostředí UNO Praha s.r.o. Vydavatežstvo Jaga

technická podpora výrobců CAD a BIM knihovny

 
 

Aktuální články na ESTAV.czArchitektonicky zdařilou továrnu na zpracování bambusu postavili z betonuObjem veřejných stavebních zakázek do června vzrostl o 82 procentPožadavky na doplňování pitné nebo užitkové vody do vodovodu – V.Bezúdržbové terasy Terrace Massive Pro