Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zákon č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník
Archiv článků

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

Zákon a paragraf
15.4.2014
JUDr. Aleš Linhart, Ph.D., partner TaylorWessing e|n|w|c Advokáti

Stavba je součástí pozemku. V souvislosti s novým občanským zákoníkem (dále jen „NOZ“) této větě nemohl uniknout snad nikdo v České republice. S jejím výkladem je to ale horší – v NOZ se slovo stavba vyskytuje v různých souvislostech 176krát, přesto v kodexu nenajdeme její definici. Co je to tedy vlastně stavba podle předpisů nového občanského práva? A je opravdu vždy součástí pozemku?

právník trhající smlouvu
8.4.2014
Mgr. Radek Motzke, advokát

Smlouvy o dílo na nepovolenou stavbu jsou absolutně neplatné, ať byly uzavřeny podle starého či nového občanského zákoníku. Týká se neplatnost také smluv na stavby sice povolené, ale vybudované v rozporu s vydanými povoleními? Lze neplatnosti zabránit? Odpovědi na tyto a další otázky se dozvíte v následujícím článku.

dům a paragraf
20.3.2014
JUDr. Aleš Linhart, Ph.D., advokát, partner TaylorWessing e|n|w|c Advokáti

Nový občanský zákoník (NOZ) zavedl od 1. 1. 2014 staronový institut, tzv. právo stavby, na jehož základě stavebník (oprávněná osoba) může mít na cizím pozemku stavbu a užívat ji. Jaká další pravidla jsou s tímto institutem spojena?

Rodinný dům s pohledem do jídelny
19.3.2014
JUDr. Aleš Linhart, Ph.D., advokát, partner TaylorWessing e|n|w|c Advokáti

Nový občanský zákoník (NOZ) od Nového roku zavádí starou římskoprávní zásadu, že stavba je součástí pozemku. Směřuje tím k tomu, aby majitelem stavby a pozemku pod ní byla jedna a tatáž osoba. Možnost stavět na cizím pozemku bude samozřejmě i nadále zachována v podobě tzv. práva stavby.

3.3.2014
Mgr. Sandra Podskalská, Petr Suchánek, Advokátní kancelář Šikola a partneři, člen konsorcia Frank Bold, Frank Bold Advokáti, s.r.o.

Nový občanský zákoník s sebou přináší změny i v katastru nemovitostí, který je rovněž nově upraven zákonem č. 256/2013 Sb. Za nejdůležitější považujeme důsledné uplatnění zásady tzv. materiální publicity – na rozdíl od předchozího stavu je vždy rozhodný zápis v katastru nemovitostí.

28.2.2014
AK Majer a partneři, Mgr. Lukáš Pospíšil

Nový občanský zákoník přináší změny i v oblasti tzv. bytového spoluvlastnictví, tedy v oblasti do 31. 12. 2013 regulované právě zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. Občanský zákoník přináší změny, které usnadní každodenní fungování společenství vlastníků, společných částí domu, jakož i život jednotlivým vlastníkům jednotek vymezených v domě.

Nájemní smlouva podle nového občanského zákoníku
24.2.2014
redakce podle dokumentu SFRB

Komentovaný příklad nájemní smlouvy. Co ve smlouvě rozhodně nesmí chybět a co se mění ve srovnání s minulostí? Vybraná témata nového občanského zákoníku jsou i tématem přednášek na Aquathermu Praha v pátek 7.3.2014. Vstup zdarma.

17.2.2014
Mgr. Mikuláš Vargic, Advokátní kancelář Šikola a partneři, člen konsorcia Frank Bold

Nový občanský zákoník zavádí speciální úpravu odpovědnosti za vady stavby. V určitých případech je spolu se zhotovitelem společně a nerozdílně odpovědný také jeho subdodavatel, technický dozor investora nebo autor stavební dokumentace. Článek rozebírá možné praktické problémy s uplatňováním této úpravy.

zákon a paragraf
9.2.2014
Mgr. Hana Urbánková, AK JUDr. Táni Diršmidové, Apolinářská 445/6, 12800 Praha 2

Při sjednávání smlouvy o dílo lze formulovat doporučení ne jen objednatelům, ale také zhotovitelům díla. Doporučení se týkají závaznosti norem, jednostranného zápočtu, protokolárního předání díla, možnosti odstranění vad v záruční době třetími osobami a dalších.

3.2.2014
Mgr. Tomáš Jungwirth, Mgr. Pavel Doucha, Advokátní kancelář Šikola a partneři, člen konsorcia Frank Bold

Jednání o uzavření smlouvy je podle nového Občanského zákoníku nutno věnovat zvýšenou pozornost. Zákon zakazuje jednání „na oko“ a upravuje důsledky bezdůvodného ukončení jednání o uzavření smlouvy a vzájemné informační povinnosti smluvních stran a rozšiřuje ochranu poskytnutých důvěrných informací. Smlouva může být navíc uzavřena způsobem a v situacích, které předchozí zákon neumožňoval.

23.12.2013
Mgr. Ing. Anna Francová, Mgr. Dana Stejskalová, Advokátní kancelář Šikola a partneři, člen konsorcia Frank Bold

Článek se zabývá úpravou reklamace vad díla v novém občanském zákoníku. Popisuje aspekty vad zakládajících odpovědnost zhotovitele, jejich oznamování, nároků z nich plynoucích a specifika reklamace staveb jako předmětu smlouvy o dílo. Součástí článku jsou i doporučení pro praxi.

25.11.2013
Mgr. Pavel Doucha, Advokátní kancelář Šikola a partneři, člen konsorcia Frank Bold, Frank Bold Advokáti, s.r.o.

Nový občanský zákoník (NOZ) klade mnohem větší důraz na odpovědnost stran smlouvy, tedy umožňuje se ve smlouvě odchýlit od textu zákona a sjednat si řešení velké většiny otázek jinak. Až na výjimky bude stavba na pozemku prováděná po 1. lednu 2014 součástí tohoto pozemku.

Nový občanský zákoník
3.11.2013
Pro náš dům, z.s., JUDr. Jarmila Nedoma, advokátka se sídlem v Brně

Podle nového občanského zákoníku se budou platby (rozúčtování příspěvku na správu domu, na účetnictví) dělit podle počtu jednotek a vyúčtování by mělo být do dubna následujícího roku se splatností do konce července poté. NOZ přináší podstatné změny také do smluvních vztahů s dodavateli.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama