Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Zákon č. 86/2002 Sb. - o ochraně ovzduší a související předpisy
Archiv článků

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

5.2.2004
Ing. František Jiřík, viceprezident Společenstva kominíků ČR

Autor podává závažnou informaci o aktuální problematice v oblasti ochrany ovzduší vztahující se k malým stacionárním zdrojům znečišťování. Přehledně popisuje nové legislativní povinnosti provozovatelů malých kotlů s jmenovitým tepelným výkonem nižším než 200 kW. Seznamuje se způsoby měření spalin těchto kotlů, kontrolou jejich technického stavu, měření účinnosti spalování, kontrolou stavu spalinových cest a dalšími náležitostmi. Uvádí praktické zkušenosti z vlastního měření a další problémy, které nové povinnosti přinášejí.

27.5.2003
Jiří Zeman, SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

V posledních letech se v oblasti komunální energetiky objevuje závažný problém: některá města, ve snaze prosadit svoji energetickou koncepci, přijímají vlastní městskou vyhlášku či nařízení, které rozděluje trh s energií ve městě mezi jednotlivé dodavatele a eliminuje možnost konkurence. Spotřebitelé pak nemají možnost vybrat si formu a dodavatele energie podle svého uvážení, ale musí využít pouze to, co povoluje městské nařízení.

21.2.2003
Ing. František Jiřík, Ing. František Jiřík - KOMÍNSERVIS

Mezi povinnosti provozovatelů malých stacionárních zdrojů znečišťování kromě jiného patří umožnit osobám pověřeným obcí a inspekci přístup ke stacionárnímu zdroji za účelem zjištění množství vypouštěných látek a kontroly jeho technického stavu i předkložit jim k tomu potřebné doklady.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama