Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Směrnice 2010/31/EU
Archiv článků

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

11.12.2006
Prof. Ing. Karel Kabele, CSc., Ing. Miroslav Urban, Ing. Daniel Adamovský PhD., Ing. Michal Kabrhel, PhD., Ing. Roman Musil, Katedra technických zařízení budov, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Platná evropská směrnice 2002/91 mimo jiné požaduje, aby byla v jednotlivých členských státech vytvořena zákonem podpořená metodika pro hodnocení celkové energetické náročnosti budov. K tomu je připraven software, který bude k dispozici v průběhu 1. pololetí 2007 všem osobám provádějícím průkazy energetické náročnosti budov.

1.5.2006
Ing. Ladislav Kroček, Asociace montážních firem technických zařízení

Článek se zabývá praktickými důsledky novely zákona č. 406/2000 Sb. a s ním souvisejících vyhlášek. Tyto právní předpisy stanoví povinnost pro provozovatele malých stacionárních zdrojů (se jmenovitým výkonem do 200 kW) zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování u spalovacích zdrojů.

25.7.2005
Karel Mrázek, autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení a energetické auditorství

Směrnice 2002/91/EC (dále EPBD), která je v současné době zapracovávána do české legislativy, požaduje několik různých skupin opatření. Příspěvek je určen odborné veřejnosti v oblasti TZB a výrobcům zařízení. Přináší přehled norem v oborech TZB, aktuální stav a předpokládaný termín zpracování.

30.5.2005
Ing. Milan Bechyně

Zástupci České republiky v EU se zavázali promítnout záměry SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/91/ES ze dne 16. prosince 2002 o energetické náročnosti budov do příslušné české legislativy do konce letošního roku. Přinášíme proto výběr ze směrnice dotýkající se oboru větrání a klimatizace.

14.6.2003
Ing. Dagmar Kopačková

V den hlasování o našem vstupu do Evropské unie publikujeme komentovaný dokument, který přináší zcela zásadní změny v pohledu na zařízení TZB podílející se na vytváření vnitřního prostředí budov. Všimněme si, jak často se v materiálu objevuje odkaz na uplatnění s ohledem na místní podmínky a jak je vytvářen prostor pro zohlednění národních zájmů. A je jen na jednotlivých členských zemích, jak s touto možností naloží. Zda vytvoří podmínky, které respektují lokalitu, místní tradici staveb a ekonomické zdroje a vytvářejí skutečnou podporu, nebo naopak Nařízení dotvoří v mašinérii nerealizovatelných technických pravidel, která budou jen zdrojem pro výjimky a obcházení.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama