Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Martin Vorel: Pasivní požární zabezpečení je prevence

Problematika požární ochrany staveb, zvláště té pasivní, není příliš čitelná pro investory staveb, natož pak pro majitele větších rodinných domů. V čem vlastně spočívá pasivní "obrana" proti ohni, a co všechno obnáší? Na to jsme se zeptali odborníka na danou problematiku, Martina Vorla ze společnosti Tremco illbruck, která vyvíjí pasivní protipožární systémy pod značkou Nullifire.

Martine, v úvodu jsem už trochu nakousl zákon a vyhlášky upravující požární zabezpečení budov. Jak to vlastně je?

Požární zabezpečení staveb je opravdu regulováno zákonem a příslušnými vyhláškami (směrnicemi EU) v této oblasti. Na rozdíl od jiných stavebních norem, není tato norma tzv. doporučující. Je naopak velmi striktní a závazná.

Proč je povinné řešit v budovách tuto problematiku?

Vše je dáno zákony a vyhláškami. V tomto případě zákony č. 183/2006 Sb., 22/1997 Sb. a 133/1985 Sb. Tyto zákony, předepisují základní pravidla pasivní požární bezpečnosti staveb. Na zákony navazují České technické normy, tj. normy řady ČSN 73 08... tyto normy jednak stanovují požadavky na požární bezpečnost staveb a jednak definují průkaznost těchto požadavků. Všeobecně lze říci, že jde hlavně o zlepšení ochrany budov a v neposlední řadě i o záchranu lidských životů.

K ochraně budov však přispívá hlavně aktivní zabezpečení, tedy ohlašovače požárů apod. Nebo se mýlím?

Tak nejprve je třeba definovat rozdíly mezi pasivním a aktivním zabezpečením. Aktivní i pasivní zabezpečení je prevence. Účelem je zabránit vůbec vzniku požárů. Aktivní složka předchází samotnému vzniku požáru, nebo se snaží daný požár uhasit svépomocí (např. EPS, sprinklery, SHZ. Pokud však tento požár aktivní složka nezvládne, přichází řada na pasivní složku. Dá se říct, že pasivní část je čistě mechanická záležitost. Budova se v tomto případě zabezpečuje různými produkty na bázi intumescentů a tavicích pružin. Tyto technické prvky fungují nezávisle na jakékoliv elektronice nebo lidském faktoru...

... jsou vlastně neustále v pohotovosti.

Přesně tak. Pasivní složka není napojena na žádný aktivní systém a funguje sama o sobě.

Dá se tedy konstatovat, že v pasivně zabezpečené budově nemůže vzniknout požár?

Ne zcela. Požár vzniknout pochopitelně může. Ale tím, že jsou v budově prvky pasivní požární ochrany, tak nemůže nikdy dojít k rozšíření požáru do okolí tak rychle, jako kdyby tam dané ochranné prvky vůbec nebyly. Následky požáru jsou pak několikanásobně nižší.

Jak se na tom podílí aktivní složka?

Aktivní složka je závislá např. na elektronickém systému. Jak už jsem uvedl, může to být i lidský faktor - typicky hasicí přístroj nebo faktor založený na nějakých technologiích - čidla, spouštěče apod.

Co všechno se musí v budovách pasivně zabezpečit?

Jednoduchá otázka, ale nelehká odpověď. Zde záleží na druhu a umístění stavby. Obecně to stanovují projektové normy řady ČSN 73 0802/04 a pak také autorizované osoby či subjekty v pasivní požární ochraně staveb.

Ano, k tomu se ještě dostaneme. Na jaké objekty se zákon či norma vlastně vztahuje? Jen na komerční?

Úplně na všechny. Norma rozlišuje, zda je stavba pro komerční či privátní účely, zda je to továrna či bytový dům.

Pokud si tedy postavím rodinný dům, musím mít požární zabezpečení?

Pokud bude podlahová plocha bytu, RD větší než 150 m2, pak musíte mít aktivní zabezpečení minimálně ve formě autonomních hlásičů nebo signalizací. Pasivní požární bezpečnost stanovuje, dle umístění a druhu stavby, požární specialista (např. požární prosklení, dveře).

Jakými materiály se provádí pasivní zabezpečení?

Například Tremco illbruck nabízí v programu Nullifire širokou škálu protipožárních ucpávek pro nejrůznější média, která v budovách jsou. Dále to jsou těsnicí komponenty do stavebních dilatačních spár a v neposlední řadě také nátěrové hmoty pro nosné konstrukce budov. V sortimentu Nullifire se brzy objeví také speciální nástřiky na ocelové a železobetonové konstrukce.

Kdo je vůbec oprávněn instalovat pasivní zabezpečení v budovách?

Pouze osoby či subjekty k tomu oprávněné. Vyhláška č. 246/2001 Sb. říká, že všichni výrobci, dodavatelé a distributoři protipožárního zabezpečení musí proškolit danou firmu, které je následně uděleno osvědčení o způsobilosti k instalaci. Toto osvědčení je omezené dobou platnosti. Všechny autorizované subjekty jsou uvedeny v databázích výrobců a jsou samozřejmě kontrolovány.

Předpokládám, že subjekt autorizovaný k instalaci přebírá i veškeré garance?

Ano. Firma, která protipožárně zabezpečila objekt, je "podepsána" v požárních knihách a stavebních denících. Majiteli objektu či investorovi musí být realizačním subjektem předána relevantní dokumentace. Jakákoliv reklamace jde samozřejmě za instalační firmou.

Je vůbec možné, např. v rodinném domě, nainstalovat prvky pasivní ochrany svépomocí?

Možné to je, ale pouze s podmínkou, že získáte proškolení či autorizaci daného výrobce.

Kdo pak nese všechny záruky?

V tomto případě majitel objektu.

Jak je to s životností pasivního protipožárního zabezpečení?

Životnost produktů se explicitně neuvádí. Obecně platí pravidlo, že životnost prvků pasivního zabezpečení je shodná s životností stavby.

Není nutné nic obnovovat?

Například u protipožárních nátěrů vyžaduje norma buď doložení certifikátu životnosti nebo jeho obnovu po deseti letech.

V čem je výjimečný Nullifire?

Produktový program Nullifire je více specializovaný. Tremco illbruck je uznávaným odborníkem na profesionální těsnicí systémy. To pochopitelně týká i řady Nullifre. Zabývá se tedy dokonalým protipožárním utěsňováním. Naší výhodou je vysoká kvalita materiálů a bezchybná funkčnost za rozumnou cenu. Navíc poskytujeme různé poprodejní služby ve formě konzultací, technického servisu, produktových školení a odborných stavebních dohledů. To vše zcela zdarma.

Více informací najdete na www.nullifire.cz

 
 
Reklama