Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Použití požárních uzávěrů a kouřových zábran ve stavbách

Příklady použití výrobků AVAPS ve stavbách, které vám umožní více volnosti v dispozičním návrhu stavby při splnění požadavků požárně bezpečnostního řešení.

Znalost a správné použití požárních uzávěrů a kouřových zábran ve stavbách jsou klíčovými faktory pro zajištění bezpečnosti, dodržení předpisů a efektivního řízení rizik spojených s požáry. Tento článek slouží jako užitečný průvodce pro profesionály ve stavebním odvětví, kteří hledají efektivní a esteticky náročné řešení pro požární ochranu budov a zároveň respektují designové požadavky svých projektů. Společnost AVAPS je také schopna díky vlastní práškové lakovně zajistit barevnost viditelných prvků požární rolety v odstínech RAL i ve speciálních dekorech připomínajících beton či dřevo. To přispívá k estetickému a funkčnímu aspektu těchto produktů, což je klíčovým faktorem pro architekty a developery při návrhu moderních budov.

Téměř neviditelná požární roleta

Pro splnění architektonických a estetických požadavků u reprezentativních budov či interiérů nebo historických objektů lze aplikovat téměř neviditelné řešení formou požární rolety.


Reprezentativní prostory typu komerčních nebo administrativních budov je potřeba chránit vůči případnému požáru tak, aby nedošlo k jeho rozšíření a byl dostatek času k zajištění úniku osob. S tímto řešením musí architekt i projektant počítat již na počátku projektu. Jedná se o umístění kastlíku rolety (navíjecí box) nad podhled, kdy zůstane viditelná pouze koncová lišta, a zapuštění či zakrytí vodících lišt do stavební konstrukce (viditelná je přední část vodítka s drážkou pro pohyb uzávěru).

Požární rolety pro tuto aplikaci nabízejí požární odolnost v rozmezí od EW 30 až EW 180 či EI 30 až EI 90 bez zkrápění vodou, alternativně až EI 120 s vodním chlazením.

Zajištění požární odolnosti prosklených stěn (pevných, posuvných, skládacích) požární roletou

Splnění požární odolnosti velkých prosklených ploch je mnohdy nemožné nebo jen za velmi vysokých nákladů, proto lze použít k prosklené stěně ještě požární roletu, která zajistí požární uzavření.


Pro zajištění či zvýšení požární odolnosti velkých prosklených stěn lze kombinovat s roletovým požárním uzávěrem. Prosklená stěna obvykle slouží k provoznímu oddělení funkčních prostor a požární roleta zabezpečuje funkci požárně dělící konstrukce a při požárním poplachu rozdělí prostor na dva požární úseky.

Kombinace textilního roletového požárního uzávěru a velkých prosklených stěn představuje nižší finanční nároky (i v případě nutnosti doplnění o pomocnou ocelovou konstrukci pro kotvení požárního uzávěru). Díky možnosti téměř neviditelného provedení se využívá v prostorech s vysokým nárokem na design, jako jsou výstavní prostory galerií, autosalonů, reprezentativní prostory budov.

Požární rolety pro tuto aplikaci nabízejí požární odolnost EI ve variantách:

  • bez zkrápění vodou FIBREroll EI+ s požární odolností v rozmezí od EI 15 až EI 90,
  • s vodním chlazením FIBREroll H2O s odolností od EI 15 po EI 120.

Rozdělení velkých hal na požární úseky požární roletou při zachování otevřeného prostoru

Technické řešení a certifikace požárních rolet umožňuje požárně rozdělit i velké výrobní či skladové haly do menších prostor tak, aby byla zachována požadovaná dispozice prostor. Pokud požárně bezpečnostní řešení velké výrobní či skladové haly požaduje rozdělení prostoru na více požárních úseků, ale provoz naopak vyžaduje volný prostor, lze to řešit textilním roletovým požárním uzávěrem.


Požární úseky se oddělí až v případě vyhlášení požárního poplachu (lokální detekcí či ústřednou EPS). V případě planého poplachu proškolená obsluha otevře požární uzávěr, který se navine zpět do kastlíku a prostor je možné dále plně využívat. U větších požárních uzávěrů je vhodné záměr konzultovat s naším projekčně-vývojovým oddělením již na začátku projektu především z důvodu požadavku na požární odolnost, stavební připravenost, možnosti instalace i transport na místo instalace. Máme zkušenosti s rozdělením požárních úseků až do rozměru šířky 30 m a výšky 5,5 m.

Oddělení textilní roletou má výhody v podobě malých nároků na prostor, nízké hmotnosti, přizpůsobivosti otvoru s mnoha možnostmi kotvení ke stěnám a zachování otevřeného prostoru. Požární rolety pro tuto aplikaci nabízejí požární odolnost v rozmezí od EW 15 až EW 180 či EI 15 až EI 120 s vodním chlazením, do rozměrů šířka až 7 m nebo výška až 7 m s odolností EI 15 až EI 90 bez zkrápění vodou.

Řešení prostupů instalací nad požární roletou


V místech, kde vedou instalace a zároveň je požadovaný požární uzávěr, který je trvale otevřený, je možné použít speciální řešení umístění horního kastlíku požárního uzávěru tak, aby nad ním mohly tyto instalace (voda, kanalizace, elektřina, vzduchotechnika) procházet. Spuštění požárního uzávěru docílíme kotvením na závitové tyče, které jsou požárně zajištěny požárně odolnou sádrokartonovou konstrukcí, skrz kterou tyto instalace mohou procházet.

Je třeba dbát na to, aby i prostupy instalací byly řádně zabezpečeny certifikovaným systémem požárních ucpávek. Řešení se používá jak v novostavbách, tak u rekonstrukcí starších objektů. Malý rozměr kastlíku (od 200 × 200 mm) usnadňuje zachování podchozí výšky v průchodu.

Oddělení textilní roletou má výhody v podobě malých nároků na prostor, nízké hmotnosti, přizpůsobivosti otvoru s mnoha možnostmi kotvení ke stěnám a zachování otevřeného prostoru. Požární rolety pro tuto aplikaci nabízejí požární odolnost v rozmezí od EW 30 až EW 180 či EI 30 až EI 90 bez zkrápění vodou, alternativně až EI 120 s vodním chlazením.

Kombinace a koordinace požární rolety s další vratovou technikou


Využití kombinace požární rolety s rychloběžnými vraty nacházíme především v průmyslových objektech, skladech a logistických centrech. Pro zajištění každodenního používání jsou určena rychloběžná vrata na jedné straně otvoru a na druhé straně je umístěna požární roleta z hlediska požární bezpečnosti.

Tato kombinace je mnohdy ekonomičtějším řešením, zároveň klade menší požadavky na prostor a je možné ji využít i pro předěly mezi exteriérem a interiérem s vyšší frekvencí a rychlostí pohybu. Rychloběžná vrata lze standardně ovládat tlačítky, pohybovými radary, indukčními smyčkami, tahovými spínači, dálkovými ovladači či fotobuňkami. V případě vyhlášení požárního poplachu dojde k uzavření požární rolety a následně k otevření rychloběžných vrat.

Požární rolety pro tuto aplikaci nabízejí požární odolnost v rozmezí od EW 30 až EW 180 či EI 30 až EI 90 bez zkrápění vodou, alternativně až EI 120 s vodním chlazením.

Oddělení privátních prostor v hromadných garážích požární roletou


Pro snížení požárního zatížení v hromadných podzemních garážích lze oddělit prostory se zvýšeným požárním zatížením od ostatních prostor do samostatných požárních úseků. Pod prostory se zvýšeným požárním zatížením si lze představit například: privátní garáže, myčky aut, obchodní jednotky, dílny a jiné v rámci hromadných podzemních garáží.

Oddělení textilní roletou má výhody v podobě malých nároků na prostor, nízké hmotnosti, přizpůsobivosti otvoru s mnoha možnostmi kotvení ke stěnám a zachování otevřeného prostoru. Požární rolety pro tuto aplikaci nabízejí požární odolnost v rozmezí od EW 30 až EW 180 či EI 30 až EI 90 bez zkrápění vodou, alternativně až EI 120 s vodním chlazením. Speciální řešení FIBREroll SAFE umožnuje kombinaci požárního uzávěru a bezpečnostní mříže (hliníková, ocelová, děrovaná či plná lamela) pro zajištění každodenního používání.

Požární oddělení šaten a recepcí


Šatny budov určených pro kulturu a umění (divadla, muzea, výstavní galerie) a šatny restaurací či hotelů jsou prostory s vysokým požárním zatížením přímo navazující na prostory s vysokou koncentrací osob. Důležitým bezpečnostním prvkem je použití textilních požárních rolet, které lze v těchto reprezentativních místech s ohledem na prostor zabudovat tak, aby nebylo na první pohled zřejmé, že jsou nainstalovány. Případně se citlivě nainstalují do prostoru s použitím RAL odstínu či namontují z druhé strany šatny či recepce, aby nedošlo k narušení vzhledu reprezentativního místa.

Při aplikaci požární rolety, která nekončí na podlaze, dbáme i na vhodné řešení dosedacího parapetu, který musí být požárně odolný a dostatečně široký v závislosti na šířce požárního uzávěru. Dosedací parapet realizuje buď stavba nebo jej dodáme jako součást požárního uzávěru. Požární rolety pro tuto aplikaci nabízejí požární odolnost v rozmezí od EW 30 až EW 180 či EI 30 až EI 90 bez zkrápění vodou, alternativně až EI 120 s vodním chlazením.

Požární oddělení kuchyňských a stravovacích prostor (výdejních okének)


Výdejní okénka představují vysoce riziková místa, v jejichž blízkosti se vyskytuje vysoká koncentrace dětí, žáků a studentů, a tudíž je potřeba zaručit bezpečnost v případě vzniku požáru. Oddělení prostoru kuchyně, ve které může dojít k požáru, je důležité především z důvodu nerozšíření požáru do dalších částí budovy a umožnění bezpečné evakuace osobám v jídelně. Typicky se používá v mateřských školkách, základních školách, menzách či podnikových kantýnách.

Při aplikaci požární rolety, která nekončí na podlaze, dbáme i na vhodné řešení dosedacího parapetu, který musí být požárně odolný a dostatečně široký v závislosti na šířce požárního uzávěru. Dosedací parapet realizuje buď stavba nebo jej dodáme jako součást požárního uzávěru. Požární rolety pro tuto aplikaci nabízejí požární odolnost v rozmezí od EW 30 až EW 180 či EI 30 až EI 90 bez zkrápění vodou, alternativně až EI 120 s vodním chlazením.

Požární zabezpečení dopravníkového systému při průchodu požárními úseky

Potřeba dopravníkových systémů je v nejrůznějších hospodářských odvětvích a industriálních objektech na vzestupu. Dopravníkový systém může procházet požárně dělící konstrukcí v různých úrovních budovy. Pro tyto účely lze použít požární roletu FIBREroll CS (conveyor system), která chrání prostup a v případě požadavku otvor s přerušeným dopravníkem předělí a zároveň splňuje požadavky našich zákazníků na flexibilitu využití otvoru objektu.


Pro instalaci uzávěru je nutné zabezpečit přerušení dopravníkového systému tak, aby došlo k uzavření rolety až k podlaze, případně k parapetu. Minimální prostor mezi dopravníky v případě požární odolnosti EW je 70 mm, pro odolnost EI 90 je 200 mm (v případě průvanu se mezera zvětšuje). Řídící jednotka může být speciálně upravena pro komunikaci s dopravníkovým systémem a dalšími zařízeními, jako jsou optická čidla pro zajištění vyklizení dopravníku v místě uzávěru.

Způsob komunikace, předávání signálů a celkového technického řešení závisí na dodavateli dopravníkového systému a podmínkách certifikace a řešení je nutné předem konzultovat s našimi obchodně technickými zástupci nebo projekčním týmem.

Požární rolety pro tuto aplikaci nabízejí požární odolnost v rozmezí od EW 30 až EW 180 či EI 30 až EI 90 bez zkrápění vodou, alternativně až EI 120 s vodním chlazením.

Aplikace požární rolety před výtahovou šachtu


Výtahová šachta, která prochází více požárními úseky, vždy tvoří samostatný požární úsek. Otvory v konstrukcích ohraničující požární úsek výtahové šachty musí splňovat požadovanou požární odolnost. Zajištění či zvýšení požární odolnosti dveří výtahu lze realizovat s využitím textilního požárního uzávěru. Toto řešení je mnohdy ekonomičtější variantou a zároveň může poskytovat vyšší požární odolnost či zamezení prostupu kouře přes uzávěr.

Pro zajištění funkčnosti požárního uzávěru (u evakuačního či požárního výtahu) je uzávěr napojen na zálohované napájení nebo dodán včetně záložního zdroje. Ovládání uzávěru v případě požáru je možné pomocí tlačítka nouzového otevření. Řešení se používá jak v novostavbách, tak v rekonstruovaných starších objektech.

Oddělení textilní roletou má výhody v podobě malých nároků na prostor, nízké hmotnosti, přizpůsobivosti otvoru s mnoha možnostmi kotvení ke stěnám z různých typů materiálu a zachování otevřeného prostoru. Požární rolety pro tuto aplikaci nabízejí požární odolnost v rozmezí od EW 30 až EW 180 či EI 30 až EI 90 bez zkrápění vodou, alternativně až EI 120 s vodním chlazením.

Aplikace požárních rolet v chladírenských či mrazírenských provozech


Pro zajištění nebo zvýšení požární odolnosti chladírenských či mrazírenských dveří lze přidat požární roletu před tyto dveře. Používá se jak u nových, tak u stávajících objektů. Pro správnou funkci je nutné zajistit umístění rolety v prostředí tak, aby na jejím povrchu nedocházelo ke kondenzaci vody a následnému namrzání.

Řešením je umístění rolety v prostředí nad 0 °C (před dveřmi), případně uvnitř mrazírenských prostor, kde je z obou stran teplota pod 0 °C a nehrozí námraza (řídící jednotka je mimo tento prostor). Standardní provedení rolet obsahuje dvojitou povrchovou ochranu a základní materiál je pozinkovaný plech, na nějž je nanesena krycí prášková barva v libovolné barvě RAL. Požární rolety pro tuto aplikaci nabízejí požární odolnost v rozmezí od EW 30 až EW 180. U rolet EI 30 až EI 90 bez zkrápění vodou jen v prostředí nad 0 °C, alternativně až EI 120 s vodním chlazením.

Oddělení prostor odpadového hospodářství od ostatních prostor požární roletou

Prostory odpadového hospodářství se požárně oddělují od prostor výrobních či skladovacích hal trvale otevřeným požárním uzávěrem. Požární uzávěr se aktivuje okamžikem vyhlášení požárního poplachu (lokální detekcí či ústřednou EPS) a prostory od sebe oddělí.

Snadné umístění požárního uzávěru v rámci budovy zajišťují malé nároky na okolní prostor, přizpůsobivost kotvení na otvor, do otvoru či kombinované kotvení. Požární rolety pro tuto aplikaci nabízejí požární odolnost v rozmezí od EW 30 až EW 180 či EI 30 až EI 90 bez zkrápění vodou, alternativně až EI 120 s vodním chlazením.

Zajištění požární odolnosti vstupů (automatické, karuselové dveře) integrovanou požární roletou


Vstupní systémy, které nelze vyrobit v provedení s požární odolností nebo samy tak velkých požárních odolností nedosahují, lze kombinovat s požárním uzávěrem pro splnění požadavků PBŘ. Použití textilního rolovacího požárního uzávěru je mnohdy ekonomičtější varianta oproti jiným řešením. Využití nalézáme hlavně u vstupů z venkovních prostor do obchodních center, prodejen či administrativních budov.

Integraci textilní rolety do vstupních systémů usnadňují kompaktní rozměry rolety, nízká hmotnost, variabilní kotvení, libovolná barva dle RAL a možnost téměř neviditelného řešení. Požární rolety pro tuto aplikaci nabízejí požární odolnost v rozmezí od EW 30 až EW 180 či EI 30 až EI 90 bez zkrápění vodou, alternativně až EI 120 s vodním chlazením.

Řešení na míru konkrétní situaci vám vždy pomůže navrhnout obchodně technický zástupce AVAPS spolu s naším projekčním týmem.


AVAPS s.r.o.
logo AVAPS s.r.o.

Již od roku 1998 jsme stabilní společnost v protipožární ochraně staveb. Specializujeme se na VÝVOJ, PROJEKTOVÁNÍ, VÝROBU, PRODEJ a MONTÁŽ textilních roletových požárních uzávěrů a textilních kouřových zábran, jak aktivních, tak statických. Zároveň ...