Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vloni zasahovali hasiči u 15 požárů fotovoltaiky, zásahy u elektromobilů jsou nejčastěji nehody bez požáru

V posledních letech hasiči zasahovali u 14, resp. 15 požárů fotovoltaiky ročně. Ve většině případů se jednalo o rodinné domy, kdy nejčastější příčinou byla technická závada. Požáry elektromobilů souvisí nejčastěji s koloběžkami a elektrokoly. Obvykle začínají hořet při dobíjení. Počet zásahů hasičů u osobních vozů s elektropohonem meziročně stoupá, ale jde zejména o dopravní nehody, nikoliv požár. Téma přednášel plk. Ing. Petr Ošlejšek, Ph.D., na konferenci Požární bezpečnost staveb 2022.

Poslechněte si přednášku Zásahy hasičů na zařízení s akumulátorovými úložišti a na fotovoltaických zařízeních plk. Ing. Petra Ošlejška, PH.D., na konferenci Požární bezpečnost staveb 2022
Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Počty mimořádných událostí obecně v posledních letech stoupají. Před 15 lety hasiči zasahovali na 100 tis. mimořádných událostech, dnes se blížíme k číslu 160 tis. Hasiči nejvíce zasahují u technických havárií, jako jsou např. události způsobené meteorologickými vlivy (81 tis. v roce 2021), druhý nejvyšší počet zásahů probíhá u dopravních nehod (přes 20 tis.), až na třetím místě jsou požáry (téměř 16 tis.).

Do počtu mimořádných událostí v souvislosti s fotovoltaikou se promítá nárůst instalací. V letech 2019 až 2021 zasahovali hasiči u 14 nebo 15 požárů ročně. V jednotkách případů zasahovali u jiných druhů událostí v souvislosti s FVE. Nejčastější příčiny událostí jsou špatná instalace, porušení provozních předpisů nebo použití nevhodných komponent. Nejvíce událostí je na budovách pro bydlení, roční vyčíslení škod odpovídá vždy desítkám milionů korun.

Přečtěte si také Analýza rizik fotovoltaických systémů, bateriových úložišť a elektromobilů Přečíst článek

Hlavním rizikem pro hasiče je úraz elektrickým proudem způsobený použitím vodivého hasiva, dotykem s kovovou částí nebo krokovým napětím. Zásahy na FV provázejí komplikace typu nemožnost vypnutí části rozvodu vedoucího od FV panelů, panely jsou na hořícím objektu, zásah v blízkosti panelů, poškození izolace vodičů a v důsledku toho kovové části pod napětím a také neznámé umístění odpojovacích prvků.

Dopravní prostředky s elektropohonem

Nejčastějším druhem dopravního prostředku s elektropohonem, u nějž dochází k požáru, jsou koloběžky a elektrokola, přičemž nejběžnější okolnost požáru je jejich dobíjení. V souvislosti s osobními vozy na elektropohon hasiči nejvíce zasahují u dopravních nehod, nikoliv u požárů automobilů. Dopravních nehod meziročně výrazně přibývá (213 nehod v roce 2021), což ale vyplývá z nárůstu počtu vozidel s elektropohonem. V roce 2021 hasiči zasahovali u 18 požárů se škodou v jednotkách tisíců.

Konference Požární bezpečnost staveb 2022, plk. Ing. Petr Ošlejšek, Ph.D., foto: Libor Makrlík
Konference Požární bezpečnost staveb 2022, plk. Ing. Petr Ošlejšek, Ph.D., foto: Libor Makrlík

Mezi základní rizika při zásahu patří např. napětí ve svorkách baterie, výtrysk horkého elektrolytu, kontaminace hasicí vody a omezený pracovní prostor, zejména v garážích.

V přednášce si můžete dále poslechnout podrobnosti k vybraným požárům, statistické údaje, příčiny požárů akumulátorů u vozidel, jaká jsou specifika hašení elektromobilů oproti konvenčním autům, problematiku velkých bateriových úložišť a mnoho dalšího.

Konference Požární bezpečnost staveb 2022, foto: Libor Makrlík
Konference Požární bezpečnost staveb 2022, plk. Ing. Petr Ošlejšek, Ph.D., foto: Libor Makrlík
Konference Požární bezpečnost staveb 2022, foto: Libor Makrlík

Konference Požární bezpečnost staveb 2022, plk. Ing. Petr Ošlejšek, Ph.D., foto: Libor Makrlík
Konference Požární bezpečnost staveb 2022, foto: Libor Makrlík
Konference Požární bezpečnost staveb 2022, plk. Ing. Petr Ošlejšek, Ph.D., foto: Libor Makrlík

Záštita


Hlavní partneři

Partneři:

 
 
Reklama