Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Odborné semináře požární ochrany „Provoz a kontroly PBZ“

Zveme Vás na cyklus odborných seminářů Profesní komory požární ochrany na téma „Provoz a kontroly PBZ“. Jednotlivé semináře jsou připraveny pro odbornou veřejnost a Odborně způsobilé osoby v Požární ochraně a jejich obsah je zaměřen na současnou praxi a soulad s předpisy v požární bezpečnosti. Přednášejícími jsou špičkoví odborníci v oblasti požární ochrany a členové Prezidia PKPO.

Komu jsou semináře určeny:

  • Osoby odborně způsobilé v oblasti požární ochrany
  • Všichni, kdo provádějí kontroly provozuschopnosti a revize požárně bezpečnostních zařízení.
  • Všichni, kdo se zabývající instalací a aplikací požárně bezpečnostních zařízení do staveb;
  • Manažeři a pracovníci stavebních či montážních firem.
  • Pracovníci provádějící technický či autorský dozor na stavbách a koordinaci funkčnosti PBŘ.
  • Projekční týmy zabývající se projektováním požární bezpečnosti staveb, požárně bezpečnostních zařízení, zařízení technického vybavení objektu, pozemních staveb.

Mezi základní témata budou patřit hlavně „Stavební právo a změny stavby, které negativně ovlivňují požární bezpečnost, včetně povinné dokumentace, která k tomu musí být vedena“, „Problematiku orientace v Požárně bezpečnostních řešeních, včetně chyb při jejich provozování“, „Prokazování preventivních požárních prohlídek a nutný soulad s příslušnou dokumentací“, „Provádění kontrol Požárně bezpečnostních zařízení“ a další témata z praxe.

Na závěr každého semináře bude vždy diskuse nad danými tématy a návrhy na další témata.

Seminář č. 1: konaný dne 19. 3. 2020 od 13:00 do 17:30 se uskuteční na Fakultě stavební ČVUT, Thákurova 7/2077 v Praze 6 a bude obsahovat přednášky a diskusi na témata Základy stavebního práva, Zásady PBŘ, Kontroly požárně bezpečnostních zařízení, Způsob provádění preventivních prohlídek a Příklady nedostatků v realizaci staveb.

Podrobné informace o semináři.


Profesní komora požární ochrany, z.s.
logo Profesní komora požární ochrany, z.s.

Profesní komora požární ochrany (PKPO) podporuje vytvoření zdravého konkurenčního prostředí na komerčním trhu a přispívá k růstu kvality požární ochrany, bezpečnosti a prevence. Přispíváme ke zvyšování odbornosti fyzických i právnických osob v oblasti ...