Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Katalog požárních konstrukcí Knauf 2018

V těchto dnech jsme vydali nový katalog požárních konstrukcí Knauf. Přináší mnoho užitečných informací a shromážděná data ze zkoušek umožňují řešit často i neobvyklé či zdánlivě nesouvisející situace. Letošní katalog narostl a má již 120 stránek. Netvořili jsme však nový katalog 2018 pro předvádění, ale pro zjednodušení vaší práce. Tak ať to jde od ruky.

V těchto dnech vychází opět nový katalog požárních konstrukcí Knauf tentokrát s datem 2018. Než si ho představíme, dovolte krátké ohlédnutí. Opravdu první katalog požárně odolných konstrukcí Knauf vyšel již v roce 1996. Je to tedy již 22 let. V té době založený na tehdy platných národních zkušebních normách patřící, viděno zpětným pohledem, k nejkomplexnějším v Evropě. Velká část zkoušek, pokud nebyly provedeny v České republice, pocházela z Německa. Německá DIN (Deutsche Industrienorm) byla našim normám velmi blízká i díky historickému sousedství.

Dalším mezníkem pro dění v požární ochraně byl rok 2004, kdy Česká republika, snad jako první v Evropské unii, přešla na platnost požárních protokolů provedených podle tehdy relativně čerstvých evropských norem. Rozhodnutí to bylo odvážné, pro všechny náročné a trochu stresující, ale s odstupem doby velmi progresivní a nadčasové. Nikdy nezapomenu na reakce kolegů na západ od nás, kteří na otázku na evropské zkoušky odpovídali daty jako nejdříve 2010 atd. (psal se rok 2004). Jenže čas běží neuvěřitelně rychle a i tyto země nakonec musely nelehký přechod absolvovat. Jako jedno z prvních bylo v roce 2015 Rakousko následováno Německem. Česká republika a její zkušební ústavy požární ochrany mezitím ovšem neztrácely čas, sbíraly na tomto poli cenné zkušenosti. I díky tomu, je Česká republika, navzdory své malé rozloze i počtu obyvatel v požární ochraně a zkoušení požárních vlastností velmi akceptovaným partnerem. To, co nám přijde logické a samozřejmé, už tak nevypadá v kontextu některých jiných východoevropských zemí, v nichž do dneška nejsou evropsky akreditované laboratoře na zkoušení požárních konstrukcí.


Katalog požárních konstrukcí Knauf Firewin 2018 - titulní strana

Od roku 1996 se na základě prováděných zkoušek neustále zlepšuje povědomí o chování konstrukcí Knauf při požáru. Počáteční domněnky jsou potvrzovány nebo vyvraceny, celkově se bezpečnost i rozsah použití konstrukcí Knauf v požární ochraně neustále rozšiřuje, což nakonec dokládá i katalog Knauf 2018. Katalog z roku 1996 měl celkem 44 stránek, ten letošní má již stránek 120. Shromážděná data ze zkoušek potom umožňují řešit často i neobvyklé či zdánlivě odtažité problémy.

U nového katalogu požárně odolných konstrukcí Knauf 2018 by vám nemělo uniknout následující:

 1. Hned úvodní stránka obsahuje nové logo Knauf Firewin pod kterým se nyní i v budoucnu bude objevovat nabídka požárních konstrukcí Knauf.
 2. Jednotlivé listy podhledů jsou nově a věříme výrazně přehledněji členěny – na levé straně vždy najdete vzdálenosti závěsů a hlavních profilů v závislosti na hmotnosti podhledu a konstrukční specifika, na pravé potom požární odolnosti a vzdálenosti montážních profilů.
 3. Nově zde najdete tabulky s možnostmi variací mezi vzdáleností závěsů a hlavních profilů opět v závislosti na hmotnosti podhledu.
 4. Nový typ podhledu s požární odolností D112a s nosným roštem v jednom směru.
 5. Nová skladba je u podhledu D112 pro EI 45 shora.
 6. Nová skladba je rovněž u podhledů D113 pro požár shora.
 1. Nově a hlavně odlišně a tedy i bezpečněji jsou definována napojení samonosných podhledů D131 na lehké a masivní příčky.
 2. U samonosných podhledů jsou jejich rozpětí nově definována a to samostatně pro požáry shora i zdola.
 3. Změny naleznete rovněž v kapitole stěny a předsazené stěny. Opět bylo zvoleno členění na dvoustrany. U stěn resp. příček, jsou na první straně dvoulistu uvedeny maximální výšky stěn pro jednotlivé požární odolnosti v souvislosti s typem profilů CW a osovými roztečemi mezi nimi. Jsou zde také uvedené rozteče upevňovacích bodů pro kotvení stěn do nosných nebo podpůrných konstrukcí po obvodu. Na druhé straně jsou uvedené jednotlivé skladby stěn s tloušťkou a typem opláštění pro klasifikované požární odolnosti. V tabulce je uvedený i typ izolace, který je nutné použít pro požadovanou požární odolnost.
 4. Zcela nové jsou maximální výšky příček v závislosti na požární odolnosti. Příčky nad 4 m výšky jsou momentálně definovány pouze s protipožárními deskami typu DF dle ČSN EN 520 tj.:
  • Knauf RED Piano,
  • RED GREEN,
  • Diamant,
  • Topas,
  • Massivbauplatte RED,
  • Massivbauplatte RED GREEN,
  • Silentboard,
  • Safeboard,
  • Thermoboard,
  • Thermoboard Plus.
 5. Doplněny jsou skladby příček pro kina.
 6. Změněna je klasifikace detailu připojení příček na trapézový plech na 30, 60 a 90 minut.
 7. Obklady ocelových sloupů a nosníků sádrokartonovými deskami RED Piano nyní mají příznivější tloušťky.
 8. Zcela nové jsou konstrukce Vermiboard, vhodné pro obklady karbonových lamel, vzduchotechnického potrubí bez plechu, potrubí pro odvod tepla a kouře a kabelové kanály.
 9. Rovněž zcela nově jsou v katalogu požární omítky na bázi sádry (Vermiplaster) a cementu (Sibaterm).
 10. Nezanedbatelné je i to, že členění i úprava katalogu je shodná s provedením německým a rakouským. To usnadňuje orientaci při případné práci našich firem v zahraničí. Zde však musím podotknout, že hodnoty v jednotlivých katalozích jsou shodné nebo velmi podobné, ale je třeba se vždy striktně řídit požárním katalogem dané země a také v dané zemi materiál kupovat.

A na závěr důležitá poznámka. Nový katalog jsme vytvořili hlavně pro usnadnění vaší práce. Tak ať nám to jde od ruky.

Požární katalog “Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy Knauf“ ke stažení


Knauf Praha s.r.o.
logo Knauf Praha s.r.o.

Společnost KNAUF Praha s.r.o. působí na českém stavebním trhu od roku 1991. Je jedním z nejvýznamnějších výrobců stavebních materiálů v oblasti sádrokartonových produktů a systémů. Značka Knauf je vždy spojována s vysokou kvalitou a nadstandardním ...