Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Rizika požárů v nákupních centrech v České republice

Datum: 15.4.2018  |  Autor: redakce  |  Zdroj: podle tiskové zprávy

© Fotolia.com

Představte si situaci, kdy nakupujete v některém velkém nákupním centru a najednou zde vypukne požár. V takový okamžik zavládne mezi lidmi panika a budou se co nejrychleji snažit najít cestu ven. To ale vůbec nemusí být jednoduché. Nákupní centra většinou nemají okna, takže se budete těžko orientovat a budete se muset spolehnout jen na šipky značící únikové východy. V záplavě reklam a upoutávek na zboží jsou tyto značky ale jen těžko rozpoznatelné, pokud nejsou zakryty úplně. Únikové cesty jsou často zaskládány nabízeným zbožím, a pokud se Vám přece jen podaří dostat se k únikovému východu, může se Vám stát, že bude zatarasený nebo dokonce zamčený, někdy i na pevný řetěz.

Všech těchto rizik si jsou hasiči vědomi a to, že jsou nákupní centra jedna z nejrizikovějších míst, moc dobře vědí. Proto také každoročně provádějí velké množství kontrol, jejichž cílem je zajištění stavu souladného s předpisy o požární ochraně.

Kontroly jsou nutné opakovaně

V obchodních domech a nákupních centrech se hasiči opakovaně setkávají s nedodržováním předpisů o požární ochraně. Každoročně se proto provádí v nákupních centrech požární kontroly. Bohužel náprava bývá často zjednána jen na krátkou dobu. Po čase opět obchodníci raději nabídnou větší množství zboží, které poskládají do únikových cest a vyvěsí reklamy před označení únikových východů, nežli by dbali na požární bezpečnost nakupujících, ale i o svoji a svých kolegů. Proto se sem musí hasiči pravidelně vracet.

Způsob dosahování tohoto cíle se u jednotlivých oblastí činností liší. Např. při posuzování projektové dokumentace se jedná o dohled nad správným požárně bezpečnostním řešením stavby tak, aby splňovala stanovená kritéria z hlediska požární ochrany. U kontrolní činnosti se jedná o průběžný dozor nad dodržováním povinností, např. právě při provozování obchodních center.

Pokud tedy pojedete s rodinou nakupovat do nákupního centra, pak si můžete být jisti, že hasiči byli u toho, když se toto nákupní centrum projektovalo, a dbali na to, aby vás v případě požáru co nejlépe ochránili. Každý drobný detail je předem velmi dobře promyšlen a propracován. Nad vašimi hlavami naleznete hlásiče požáru, stabilní hasicí zařízení a odvody kouře a tepla. Tím je zajištěna rychlá detekce požáru, předání informace o požáru hasičům, následně může podle situace dojít k automatickému hašení požáru a následné činnosti odvodů kouře a tepla. Správně vyprojektované a označené únikové cesty vám zajistí možnost rychle opustit objekt a dostat se do bezpečí.

V loňském roce bylo zkontrolováno 80 tisíc objektů, 23% bylo bez závad

To, že vše funguje tak, jak má, ověřují následně hasiči pravidelnými kontrolami. Jen pro představu. V loňském roce bylo po stránce požární bezpečnosti posouzeno 80.000 objektů. Smutnou statistikou je, že pouze cca 23% zkontrolovaných subjektů bylo bez závad.

Pokud by objekt nesplňoval požárně bezpečnostní pravidla, snaží se pomoci při odstranění závady hned na místě. V krajním případě mohou hasiči nechat zastavit provoz v objektu.

Mezi nejčastější nedostatky provozovatelů patří nefunkčnost požárně bezpečnostních zařízení, neoznačení čísla tísňového volání, neexistence požárního evakuačního plánu, neoznačení nouzových východů či neprůchodnost únikových cest a komunikačních prostor. Zejména poslední dvě pochybení již nejednou v minulosti způsobila lidská neštěstí a ztráty na životech.

Výsledky provedených kontrolních akcí ukazují, že k nedodržování předpisů o požární ochraně dochází stále ve značném měřítku. Přes vysoké riziko mnozí provozovatelé své povinnosti v oblasti požární ochrany značně zanedbávají. Na druhou stranu je potřeba zdůraznit, že pochybení v oblasti předpisů o požární ochraně jsou ve velké většině způsobeny spíše nedostatkem informovanosti provozovatelů a ne úmyslným zanedbáním svých povinností. Svědčí o tom i ochotná spolupráce většiny provozovatelů s orgány státního požárního dozoru a jejich snaha napravit svá pochybení.

Díky pravidelně prováděným kontrolním akcím a opatřením přijatým k jejich nápravě si Česká republika v oblasti požární ochrany a vůbec aktivit HZS ČR ve srovnání se zahraničím stojí velmi dobře. ČR má například jeden z  vůbec nejnižších přímých podílů škod způsobených požáry na hrubém domácím produktu (tedy celkovém bohatství vyprodukovaném v ČR za jeden rok) na světě.

Zdroj: Rizika požárů v nákupních centrech na stránkách HZS ČR.

 

Hodnotit:  

Datum: 15.4.2018
Autor: redakceSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (1 příspěvek, poslední 17.04.2018 11:14)


Témata 2019

Partneři - Požární bezpečnost staveb

technická podpora výrobců

Odborní garanti

plk. Ing. Zdeněk Hošek, Ph.D.
Ministerstvo vnitra ČR
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Ing. Marek Pokorný, Ph.D.
Katedra konstrukcí pozemních staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze

Redakce TZB-info natočila