Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Systém Desigo CC: spolehlivé řízení a ochrana pro laboratoře a čistou výrobu

Datum: 11.2.2017  |  Organizace: Siemens, s.r.o.  |  Firemní článek

Desigo CC integruje všechny řídicí a kontrolní funkce v budově, dokáže zajistit vytvoření optimálních podmínek pro výzkum i výrobu, a zároveň i bezpečnost a ochranu vysoce citlivých pracovišť dle nejpřísnějších kritérií.

Siemens, s.r.o.
Siemensova 1
155 00 Praha 13

web:www.siemens.cz

Společnost Siemens představila nejnovější aplikaci svého systému Desigo CC pro komplexní řízení budov v náročných podmínkách laboratoří a čisté výroby v chemickém či farmaceutickém průmyslu. Desigo CC integruje všechny řídicí a kontrolní funkce v budově, dokáže zajistit vytvoření optimálních podmínek pro výzkum i výrobu, a zároveň i bezpečnost a ochranu vysoce citlivých pracovišť dle nejpřísnějších kritérií.

Prevence a řízení rizik

Za účelem maximálního snížení rizika zranění či kontaminace, sleduje integrovaný systém řízení budov Desigo CC nepřetržitě digestoře laboratoří. Kontroluje odvod výparů v závislosti na požadavcích a brání tvorbě kontaminovaných nebo výbušných látek a nekontrolované cirkulaci zpět do místnosti.
Systém dynamicky nastavuje rychlost výměny vzduchu tak, aby došlo ke snížení koncentrace obnovením bezpečných úrovní.
Samozřejmostí je i monitoring poplachových podmínek a případného poklesu tlaku hasiva v případě požáru. Je dokonce možné automatizovat některé procesy v krizových situacích a přizpůsobit je tak, aby vyhovovaly individuálním potřebám prostředí. Např. je možno vytáhnout exteriérové žaluzie v případě detekce požáru, což podporuje hasící úsilí a poskytuje požárním sborům lepší přehled o situaci. Mohou být také integrovány evakuační a hlasové poplašné systémy, za účelem snížení potenciální paniky a vyvedení osob bezpečně ven z budovy. Evakuační postupy jsou automaticky přizpůsobovány rozsahu incidentu a aktuální situaci v místě, přičemž personál obdrží jasné a přesné instrukce.


Nepřetržité sledování

V zájmu ochrany veřejného zdraví a podpory bezpečnosti v čistých prostorách a laboratořích, požadují regulační orgány neovlivnitelné, zdokumentované důkazy o dodržování a validování parametrů, jako je teplota, úrovně vlhkosti, tlak vzduchu, rychlost proudění vzduchu a emise částic. Senzory v rámci Systému Desigo CC jsou schopny průběžně monitorovat až 100 kritických parametrů kvality prostředí, mají potřebnou certifikaci i nižší toleranci měření než podobné senzory používané jinde v automatizaci budov. Je-li překročena validovaná horní nebo dolní mez u jednoho z parametrů prostředí, je okamžitě signalizován poplach.
Kdykoliv zaměstnanec provede úpravy systému, musí být tyto úpravy zaznamenány a plně dokumentovány. Každý uživatel se musí identifikovat unikátním jménem, heslem, nebo lze alternativně použít biometrické metody.
Souvislé protokolování je prováděno automaticky prostřednictvím „audit trail“, přičemž funkce „povinný komentář“ vyžaduje, aby uživatelé uvedli jakýkoliv důvod pro změnu. Všechna tato opatření umožňují nejvyšší stupeň transparentnosti.

Bezpečné uchování dat

V oblasti výzkumu a vývoje se vyžaduje bezpečnost při práci s daty. Za tímto účelem vyvinula společnost Siemens kompaktní monitorovací technologii, označovanou jako CMT (Compact Monitoring Technology). Ta vychází z přístupu založeného na rizicích a standardních technologiích, které splňují mezinárodní pravidla a umožňují se přizpůsobit specifickým požadavkům biotechnologických institucí. CMT zaznamenává ohromné objemy dat z různých biotechnologických zařízení na hodinové, denní a týdenní bázi v souladu s předpisy a ukládá je způsobem znemožňujícím jejich pozměňování. Tato data jsou poté analyzována podle specifikací projektu a automaticky zpracovávána. To znamená, že v případě poruchy lze vysledovat všechny předchozí procesy.


Vysoce citlivá pracoviště
Ochrana osob a majetku je pro vysoce riziková vědecká pracoviště zásadní. Desigo CC proto kontroluje nejen přístup, neboť čisté prostory a laboratoře obsahují suroviny, duševní vlastnictví a cenné výsledné vlastnictví, ale i všechny subsystémy, od vytápění, větrání a klimatizace až po požární bezpečnost a bezpečnostní systémy, čímž se optimalizuje provoz z hlediska energetické efektivity. Tato kombinace řízení přístupu a video monitoringu může účinně zabránit neoprávněným osobám v přístupu do budov.
Propojením přístupových profilů a systému řízení budovy je také možno ovládat osvětlení a klimatizaci dle individuálních potřeb různých skupin uživatelů. V závislosti na umístění monitorují certifikované požární detektory v zónách s ochranou proti výbuchu oblasti, podléhající nebezpečí požáru a výbuchu. První známky jakéhokoliv incidentu jsou detekovány během několika vteřin prostřednictvím systémů požární ochrany a hasicí systémy jsou automaticky aktivovány.

 

Datum: 11.2.2017
Organizace: Siemens, s.r.o.Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích