Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jak nejlépe ochránit zaplavené domy před nadcházející zimou?

V současné době je poslední možnost připravit povodněmi poničenou budovu na nadcházející zimu. I přesto, že zdivo mnohdy nestačilo úplně vyschnout, je nutné zvážit, jaká opatření jsou pro konkrétní budovu nejideálnější, aby období zimních mrazů nenapáchalo další škody na provlhlých konstrukcích.

Lokální povodně menšího či většího rozsahu začínají být největším strašákem majitelů nemovitostí, které se nacházejí poblíž vodních toků a ploch. V současné době je poslední možnost připravit poničenou budovu na nadcházející zimu. I přesto, že zdivo mnohdy nestačilo úplně vyschnout, je nutné zvážit, jaká opatření jsou pro konkrétní budovu nejideálnější, aby období zimních mrazů nenapáchalo další škody na provlhlých konstrukcích.

Rekonstrukci objektu by měl předcházet odborný návrh komplexního souboru sanačních opatření. Když už opravovat, tak doslova od podlahy a pořádně. Vhodné je kombinovat úpravy okolního terénu se sanačními zásahy. Rovněž je dobré zvážit, zda nebude nutné vylepšit také stávající hydroizolaci objektu.

Dům musí nejprve řádně vyschnout


Budova Velkopřevorského mlýna na pražské Kampě prošla po katastrofálních povodních v roce 2002 kompletní sanací a rekonstrukcí. Vzhledem k umístění budovy doslova na vodě bylo nutné použít produkty z řady Baumit Sanova - Baumit Sanova MonoTrass H (jednovrstvé vápenotrasové omítky) a Baumit Sanova štukové omítky.

Rekonstrukce postiženého zdiva může být zahájena až po absolvování základních opatření, která vedou k zajištění, zabezpečení a vysušení objektu na přijatelnou hodnotu. Až poté může být dům omítnut či případně zateplen. Kompletní vysušení zaplavených objektů však většinou není záležitost několika týdnů a objekt musí vysychat i po nanesení vrstev fasády či izolace. V případě izolace lze navíc vybrat takovou variantu, která může přežít i případné opětovné zaplavení v budoucnu.

Sanační omítky - ideální řešení pro vlhké zdivo

Komplexní řešení pro sanace budov zasažených povodněmi nabízí například společnost Baumit, zkušený výrobce omítek a fasádních systémů. Společnost Baumit nabízí rovněž kvalifikované technické poradenství. S návrhem nejvhodnější skladby omítkových či zateplovacích systémů jsou vždy připraveni pomoci obchodně-techničtí zástupci Baumit v příslušném regionu. Rovněž mohou doporučit i vyškolenou prováděcí firmu.

Na postižený dům výrobce doporučuje omítkový systém Baumit Sanova. Ten se vyznačuje vysokou pórovitostí, nízkou kapilární nasákavostí a zároveň vysokou paropropustností. Tyto omítky tak umožňují potřebné vysychání zdí. Nízká kapilární nasákavost zamezuje šíření vlhkosti a vzlínaní vody ve zdivu směrem nahoru. Na rozdíl od běžných vápenocementových omítek tak nedochází k výkvětům solí na povrchu omítky a k jejímu poškozování vlivem působení solí. Vysoký obsah pórů v sanačních omítkách vytváří dostatečnou kapacitu pro ukládání solí, aniž by byla poškozena struktura omítky. Životnost sanačních omítek na vlhkém zdivu je proto mnohem delší než u běžných omítek. Její povrch zůstává i po delší době v bezchybném stavu.

Řešení přímo na míru

Nicméně každou stavbu je nutné posoudit individuálně. Podle rozsahu škod a doby zatopení objektu se určí způsob opravy a přesná skladba použitých výrobků. Pro lehčí případy postačí sanační omítkový systém Baumit Sanova L. Je-li obsah nepříznivých solí (dusičnanů, síranů, chloridů) ve zdivu vyšší, je třeba zvolit sanační omítkový systém s mezinárodním certifikátem WTA - Baumit Sanova WTA (s trasovou omítkou Baumit Sanova MonoTras H nebo vápenocementovou Baumit Sanova pufferovou omítkou a Baumit Sanova omítka W). Všechny tyto sanační omítkové systémy pracují na principu odpařování vodních par, proto i finální úpravy musejí být provedeny vysoce paropropustnými barvami či tenkovrstvými probarvenými omítkami, jako jsou např. Baumit silikátová omítka/barva, Baumit silikonová omítka/barva či Baumit Nanopor omítka/barva.

V případě velmi vysoké koncentrace solí ve zdivu se doporučuje použít metodu obětní vrstvy. Ta spočívá v nanesení jedné vrstvy sanační omítky na vysoce kontaminované zdivo. Ta přes zimu odčerpá ze zdiva velkou část vlhkosti a nebezpečných solí, které se v této omítkové vrstvě usadí. Poté se tato zasažená omítková vrstva obětuje, tj. odseká, odveze a na její místo přijde sanační omítkový systém definitivní. Pokud není nutný sanační omítkový systém, lze stávající omítky pouze povrchově očistit a zpevnit nejlépe pomocí materiálů neobsahujících sádru. Ta na sebe váže vlhkost a zároveň ztrácí svou pevnost, navíc mnohdy u rekonstruovaných staveb vytváří nehezké a nebezpečné výkvěty.

Zateplit ano, ale s rozmyslem

V dnešní době je možné, ba dokonce žádoucí zaizolovat i částečně vlhké zdivo, ale je třeba s rozmyslem vybírat izolační materiál. Obyčejný polystyrén by zamezil jakémukoliv dalšímu vysychání zdiva. Minerální vlna na druhé straně ztrácí při styku s vlhkostí izolační schopnost. U systémů s minerální vlnou navíc hrozí při putování vlhkosti jednotlivými vrstvami směrem na povrch fasády kondenzace ve vyztužené stěrkové vrstvě pod omítkou. U některých izolantů může docházet i k výluhům použitých pojiv nebo i k rozvolňování soudržnosti minerálních vláken. Jediným produktem dostupným na českém trhu, který je vhodný k dodatečnému zateplení částečně vlhkého zdiva, je systém Baumit open. Tepelněizolační desky z pěnového polystyrenu jsou méně nasákavé, ale současně obsahují otvory, které umožňují odvětrávání přebytečné vlhkosti směrem ven. Navíc jsou všechny vrstvy systému zhruba stejně prodyšné, takže nehrozí kondenzace vlhkosti uvnitř fasádní skladby, která může vést k poškození izolační vrstvy. Z toho důvodu může systém přežít i případné zaplavení v budoucnu. Samozřejmě záleží na míře poničení objektu a postup je vždy nutné konzultovat s odborníkem. Důležitým předpokladem zachování funkčnosti dodatečného zateplení je však přísné dodržení předepsaného postupu a aplikace všech doporučených systémových složek.

Pro lepení desek z prodyšného polystyrénu Baumit open nebo Baumit open reflect je možné zvolit buď obvyklou vysoce paropropustnou Baumit open lepicí stěrku W (Baumit open KlebeSpachtel W), popřípadě na zdivo kontaminované solemi použít Baumit open S sanační lepicí stěrku (Baumit open S SanierKlebespachtel) se zvýšenou odolností proti solím.

Dodatečné zateplení částečně vlhkých objektů je před zimou a příchodem tuhých mrazů nejvhodnějším řešením. Každý vnější kontaktní zateplovací systém vyruší téměř všechny tepelné mosty, omezí teplotně-dilatační pohyby obvodového zdiva a zabrání jeho promrzání. Rozhodně však odborníci nedoporučují zaizolování vlhkých objektů zevnitř. Zdivo by tak bylo, lidově řečeno, vystrčeno na mráz a vystaveno kolísání denních a nočních teplot.