Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Fasáda bez energetických ztrát

Lepicí kotva od Baumitu nahradí staré hmoždinky

Při montáži zateplovacích desek na fasády budov se stále více prosazuje metoda lepení. U starších budov, kde se pracuje s již omítnutým podkladem, však pouhé lepení nestačí. Desky je nutné na fasádu usazovat pomocí hmoždinek, které však narušují funkci tepelněizolačního systému. Vzniku těchto zcela zbytečných tepelných mostů umí předejít lepicí kotva Baumit KlebeAnker.

Upevňování zateplovacích desek pomocí hmoždinek, které jimi prostupují a logicky tak narušují jejich správnou tepelněizolační funkci, vede k nezanedbatelným energetickým ztrátám. Takto provedená izolace se navíc po čase projeví i nevzhlednými stopami na fasádě. Kruhové plastové kotvy Baumit KlebeAnker izolaci nenaruší. Osadí se přímo na nosném zdivu a pomocí lepidla, které se nanese na jejich středové terče, izolační desky jednoduše přilepí.

Lepicí kotvy nejsou závislé na tloušťce izolačních desek. Lze je použít pro izolanty o tloušťce 10, 20 i 30 cm. Zároveň jsou určené pro více typů podkladů. Kotva Baumit KlebeAnker modrá o hloubce trnu 55 mm je určená do betonu, červená Baumit KlebeAnker s trnem dlouhým 88 mm do cihel s omítkou o maximální tloušťce 40 mm. Letošní novinku Baumit KlebeAnker 138 v zelené barvě lze použít u novostaveb i na stěnové systémy se zabudovanou izolační vrstvou a stěny se starými omítkami o maximální tloušťce 90 mm.

   

Použití lepicích kotev má i další výhodu. S osazováním klasických hmoždinek je nutné počkat, až lepidlo pod zateplovacími deskami dostatečně zatvrdne. Hlavy hmoždinek je navíc potřeba po osazení v tepelněizolačním materiálu zatřít stěrkou. S lepicími kotvami Baumit KlebeAnker není nutné čekat na zatvrdnutí lepidla, odpadá i stěrkování hmoždinek. Celkový proces zateplování fasády se tak podstatně zkrátí.

Ceny (bez DPH) Cena za balení Cena za 100 ks
Baumit KlebeAnker 55 = modrý (300 ks v balení) 4 200 Kč 1 400 Kč
Baumit KlebeAnker 88 = červený (300 ks v balení) 4 500 Kč 1 500 Kč
Baumit KlebeAnker 138 = zelený (250 ks v balení) 4 750 Kč 1 900 Kč

Osazování izolace pomocí lepicích kotev Baumit KlebeAnker - postup (popisky k obrázkům 1 až 8):

  1. Podklad musí být čistý, suchý, neodpuzující vodu, únosný, bez výkvětů, zbavený uvolňujících se částic a prachu.


  2. Před montáží lepicích kotev je třeba osadit soklový profil standardním způsobem jako u jiných tepelněizolačních systémů.


  3. Pomocí šňůry obarvené hlinkou a olovnice se na fasádě vyznačí pravoúhlý rastr pro umístění sítě lepicích kotev, v pravidelném modulu max. 40 × 40 cm, krajní řady vzdáleny max. 10 cm od nároží a od soklového profilu.


  4. Hloubka vyvrtaného otvoru pro Baumit KlebeAnker musí být nejméně 9 cm a pro Baumit KlebeAnker Beton 6 cm. Příklep se smí použít pouze při vrtání do betonu či plných cihel. Svislou vzdálenost max. 40 cm je možné vyměřovat např. pomůckou podle obrázku.


  5. Baumit KlebeAnker se vsadí do vyvrtaného otvoru a upevní se zatlučením plastového trnu.


  6. Pravidelný rastr Baumit KlebeAnker (max. 40 × 40 cm).


  7. Bezprostředně před osazováním tepelněizolačních desek se na talíře Baumit KlebeAnker nanesou cca 1-2 cm tlusté bochánky lepidla.


  8. Na zadní stranu každé tepelně izolačnídesky se v souhrnné ploše min. 40 % nanese ve formě okrajového pásu a tří středových terčů vrstva lepidla. Desky se osadí na ploše s ještě nezatuhlým lepidlem na talířích Baumit KlebeAnker.Baumit, spol. s r.o.
logo Baumit, spol. s r.o.

Zateplení fasád, zateplovací systémy / omítkové systémy - strojní omítky, sádrové omítky a stěrky, sanační omítky, omítkový systém pro zdravé bydlení / probarvené fasádní omítky a barvy, kreativní omítky / lité podlahy a samonivelační stěrky / program pro ...