Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:


Normy z oboru "Stavba a energie"

bylo nalezeno 8 norem

ČSN EN ISO 16000-1
Vnitřní ovzduší - Část 1: Obecná hlediska odběru vzorků
Třídicí znak:835801
Účinnost od:1.3.2007

ČSN EN ISO 16000-2
Vnitřní ovzduší - Část 2: Odběr vzorků při stanovení formaldehydu
Třídicí znak:835801
Účinnost od:1.3.2007

ČSN EN ISO 16000-7
Vnitřní ovzduší - Část 7: Postup odběru vzorků při stanovení koncentrace azbestových vláken v ovzduší
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:835801
Účinnost od:1.4.2008
Platnost ukončena:1.6.2008

ČSN EN ISO 16000-9
Vnitřní ovzduší - Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory
Třídicí znak:835801
Účinnost od:1.3.2007
Opravy:*1 5.08

ČSN EN ISO 16000-10
Vnitřní ovzduší - Část 10: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební cely
Třídicí znak:835801
Účinnost od:1.3.2007

ČSN EN ISO 16000-11
Vnitřní ovzduší - Část 11: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Odběr, uchovávání a úprava vzorků
Třídicí znak:835801
Účinnost od:1.3.2007

ČSN EN ISO 16000-12
Vnitřní ovzduší - Část 12: Postup odběru vzorků při stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB), polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD), polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) a polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH)
Třídicí znak:835801
Účinnost od:1.3.2010

ČSN EN ISO 16000-15
Vnitřní ovzduší - Část 15: Postup odběru vzorku při stanovení oxidu dusičitého (NO2)
Třídicí znak:835801
Účinnost od:1.7.2009

 
 
Reklama