Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:38 55 Plynárny, všeobecně


bylo nalezeno 36 norem

ČSN EN ISO 14532
Zemní plyn - Slovník
Třídicí znak:385500
Účinnost od:1.11.2017

ČSN EN ISO 14532
Zemní plyn - Slovník
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:385500
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.9.2017

ČSN EN ISO 14532
Zemní plyn - Slovník
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:385500
Účinnost od:1.9.2017
Platnost ukončena:1.11.2017

ČSN ISO 7504
Analýza plynů - Slovník
Třídicí znak:385501
Účinnost od:1.8.2016

ČSN 38 5502
Plynná paliva. Základní rozdělení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:385502
Účinnost od:1.4.1981
Platnost ukončena:1.12.2007

ČSN EN ISO 10723
Zemní plyn - Hodnocení funkčních charakteristik analytických systémů
Třídicí znak:385503
Účinnost od:1.6.2013

ČSN EN ISO 19739
Zemní plyn - Stanovení sirných sloučenin plynovou chromatografií
Třídicí znak:385506
Účinnost od:1.6.2006
Opravy:1 11.09

ČSN EN ISO 6974-1
Zemní plyn - Stanovení složení a přidružené nejistoty pomocí plynové chromatografie - Část 1: Obecné směrnice a výpočet složení
Třídicí znak:385506
Účinnost od:1.11.2012
Opravy:1 5.13

ČSN EN ISO 6974-2
Zemní plyn - Stanovení složení a přidružené nejistoty pomocí plynové chromatografie - Část 2: Výpočty nejistoty
Třídicí znak:385506
Účinnost od:1.11.2012

ČSN EN ISO 6974-3
Zemní plyn - Stanovení složení a přidružené nejistoty pomocí plynové chromatografie - Část 3: Přesnost a vychýlení
Třídicí znak:385506
Účinnost od:1.10.2019

ČSN EN ISO 6974-5
Zemní plyn - Stanovení složení a přidružené nejistoty pomocí plynové chromatografie - Část 5: Izotermická metoda pro dusík, oxid uhličitý, uhlovodíky C1 až C5 a uhlovodíky C6+
Třídicí znak:385506
Účinnost od:1.1.2015

ČSN EN ISO 6974-6
Zemní plyn - Stanovení složení s definovanou nejistotou pomocí plynové chromatografie - Část 6: Stanovení vodíku, hélia, kyslíku, dusíku, oxidu uhličitého a uhlovodíků C1 až C8 pomocí tří kapilárních kolon
Třídicí znak:385506
Účinnost od:1.2.2006

ČSN EN ISO 6975
Zemní plyn - Rozšířená analýza - Metoda plynové chromatografie
Třídicí znak:385507
Účinnost od:1.2.2006

ČSN EN ISO 16960
Zemní plyn - Stanovení sirných sloučenin - Stanovení celkové síry oxidační mikrocoulometrickou metodou
Třídicí znak:385508
Účinnost od:1.4.2015

ČSN 38 5509
Plynná paliva. Fyzikální konstanty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:385509
Účinnost od:1.5.1991
Platnost ukončena:1.12.2007

ČSN EN ISO 20765-1
Zemní plyn - Výpočet termodynamických vlastností - Část 1: Vlastnosti plynné fáze pro přepravní a distribuční aplikace
Třídicí znak:385511
Účinnost od:1.5.2019

ČSN EN ISO 20765-2
Zemní plyn - Výpočet termodynamických vlastností - Část 2: Jednofázové vlastnosti (plyn, kapalina a hustá tekutina) pro rozšířený rozsah použití
Třídicí znak:385511
Účinnost od:1.5.2019

ČSN EN ISO 23874
Zemní plyn - Požadavky plynové chromatografie na výpočet rosného bodu uhlovodíků
Třídicí znak:385512
Účinnost od:1.5.2019

ČSN 38 5520
Vzorkování topných plynů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:385520
Účinnost od:1.1.1966
Platnost ukončena:1.12.2007

ČSN 38 5521
Stanovení spalného tepla a výhřevnosti topných plynů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:385521
Účinnost od:1.10.1960
Platnost ukončena:1.10.2006

ČSN EN ISO 13734
Zemní plyn - Organické sloučeniny používané jako odoranty - Technické požadavky a metody zkoušení
Třídicí znak:385549
Účinnost od:1.6.2014

ČSN EN ISO 6141
Analýza plynů - Obsah osvědčení pro kalibrační plynné směsi
Třídicí znak:385551
Účinnost od:1.10.2015
Změny:A1 8.20

ČSN EN ISO 6326-1
Zemní plyn - Stanovení sirných sloučenin - Část 1: Všeobecný úvod
Třídicí znak:385565
Účinnost od:1.1.2010

ČSN EN ISO 18453
Zemní plyn - Vztah mezi obsahem vody a rosným bodem vody
Třídicí znak:385566
Účinnost od:1.8.2006

ČSN 38 5572
Zemní plyn. Výpočet spalného tepla, výhřevnosti, hustoty a relativní hustoty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:385572
Účinnost od:1.11.1989
Platnost ukončena:1.3.2006

ČSN EN ISO 6976
Zemní plyn - Výpočet spalného tepla, výhřevnosti, hustoty, relativní hustoty a Wobbeho čísla ze složení
Třídicí znak:385572
Účinnost od:1.1.2018

ČSN EN ISO 6976
Zemní plyn - Výpočet spalného tepla, výhřevnosti, hustoty, relativní hustoty a Wobbeho čísla
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:385572
Účinnost od:1.3.2006
Platnost ukončena:1.5.2017
Opravy:*1 3.14

ČSN EN ISO 6976
Zemní plyn - Výpočet spalného tepla, výhřevnosti, hustoty, relativní hustoty a Wobbeho čísla
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:385572
Účinnost od:1.5.2017
Platnost ukončena:1.1.2018

ČSN EN ISO 6327
Analýza plynů - Stanovení rosného bodu vody v zemním plynu - Vlhkoměry s chlazeným kondenzačním povrchem
Třídicí znak:385573
Účinnost od:1.8.2008

ČSN EN ISO 6570
Zemní plyn - Stanovení obsahu kondenzujících uhlovodíků - Vážková metoda
Třídicí znak:385575
Účinnost od:1.4.2005

ČSN EN ISO 6978-1
Zemní plyn - Stanovení rtuti - Část 1: Stanovení rtuti chemisorpcí na jódu
Třídicí znak:385580
Účinnost od:1.2.2006

ČSN EN ISO 6978-2
Zemní plyn - Stanovení rtuti - Část 2: Stanovení rtuti amalgámovou metodou na slitině zlata a platiny
Třídicí znak:385580
Účinnost od:1.2.2006
Opravy:1 5.17

ČSN EN 16723-1
Zemní plyn a biometan pro využití v dopravě a biometan pro vtláčení do plynovodů na zemní plyn - Část 1: Specifikace biometanu pro vtláčení do plynovodů na zemní plyn
Třídicí znak:385585
Účinnost od:1.9.2017
Opravy:*1 11.17

ČSN EN 16723-1
Zemní plyn a biomethan pro využití v dopravě a biomethan pro vstřikování do plynovodů na zemní plyn - Část 1: Specifikace biomethanu pro vstřikování do plynovodů na zemní plyn
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:385585
Účinnost od:1.7.2017
Platnost ukončena:1.9.2017

ČSN EN 16723-2
Zemní plyn a biometan pro využití v dopravě a biometan pro vtláčení do plynovodů na zemní plyn - Část 2: Specifikace pohonných hmot
Třídicí znak:385585
Účinnost od:1.12.2018

ČSN EN 16723-2
Zemní plyn a biometan pro využití v dopravě a biometan pro vtláčení do plynovodů na zemní plyn - Část 2: Specifikace pohonných hmot
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:385585
Účinnost od:1.1.2018
Platnost ukončena:1.12.2018

 
 
Reklama