Městský soud v Praze uložil ÚNMZ, aby poskytl plné znění vybraných norem

Datum: 14.10.2015  |  Autor: Michal Randa  |  Zdroj: ÚNMZ

Rozsudkem Městského soudu v Praze bylo ÚNMZ uloženo, aby poskytl žalobci plné znění všech technických norem ČSN, ČSN EN, podle nichž stanoví povinnost postupovat zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a právní předpisy vydané k jeho provedení (technické normy ve stavebnictví).

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu směřující k poskytování norem ve stavebnictví bezplatně vrátilo věc Městskému soudu v Praze a normy zůstaly zatím placené - taková situce byla na začátku léta.
Situace po rozhodnutí Nejvyššího správního soudu - článek TZB-info, komentáře a stanovisko ČKAIT.

Městský soud rozhodl 7.9. 2015 - vybrané normy zdarma

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 7. září 2015, č.j.: 11 A 3/2014 – 82 bylo Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví uloženo, aby ve lhůtě třiceti dnů ode dne právní moci tohoto rozsudku poskytl žalobci plné znění všech technických norem ČSN, ČSN EN, podle nichž stanoví povinnost postupovat zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a právní předpisy vydané k jeho provedení (technické normy ve stavebnictví).

Uvedený rozsudek se netýká všech technických norem, ale pouze těch technických norem, které jsou závazné podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.

Stanovisko ÚNMZ

Určení okruhu technických norem, kterých se výrok uvedeného rozsudku týká, provedlo ÚNMZ prostřednictvím konzultace s Ministerstvem pro místní rozvoj, jakožto gestorem stavebního zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení.
Podle vyjádření MMR je forma výlučného odkazu na technickou normu, od které se tak nelze odchýlit použita pouze u normy ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, a to ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů.
Tato technická norma je již zveřejněna Ministerstvem pro místní rozvoj

Na základě výše uvedeného tedy byly žalobci poskytnuty následující technické normy:

 

Hodnotit:  

Datum: 14.10.2015
Autor: Michal Randa   všechny články autoraSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (žádný příspěvek, přidat nový)


Témata 2018

Technické normy

Hledání:


technická podpora výrobců CAD a BIM knihovny

 
 

Aktuální články na ESTAV.czPardubice chtějí regulací zajistit jednotnou architektonickou identitu nové zástavbyPraha chce koupit další pozemek v Písnici pro stavbu metra DSilniční mosty ze dřeva? Proč ne!Stát chce půjčit mladým rodinám na bydlení až dva miliony korun