Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
nápověda  mapa portálu
kde
hledat
   Katalog firem a výrobků   kalendář akcí   obsahy časopisů
   publikace   normy   plné texty právních předpisů
vybervse vybrat vše  vybernic zrušit výběrprohledat diskusní příspěvky
řazení 
platnost

Chtěli jste najít:
Prostup tepla vícevrstvou konstrukcí a průběh teplot v konstrukci
 
Témata:
 
Překladový a výkladový slovník:
nalezen 1 záznam - zobrazit nalezené
 
Katalog firem a výrobků:
HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.  |  www.heluz.cz
FLEXIBAU, s.r.o.  |  www.packwall.cz
    [neaktuální záznamy (1) >>>]
 
Na dotaz součinitel prostupu tepla zobrazuji odkaz 1-50 z přibližně 1000 nalezených.
 [další stránka >>>]
[text]Součinitel prostupu tepla
Součinitel prostupu teplanásledující text .. Součinitel prostupu tepla vyjadřuje,..Součinitel prostupu tepla;..K/W] Pozn.: ČSN EN ISO 6946 na rozdíl od ČSN 73 0540-1 zahrnuje vliv kotevních prostředků procházejících skrze izolace až do korekcí součinitele prostupu tepla ΣΔU při výpočtu celkového součinitele prostupu tepla Uc... Vzájemný vztah součinitele prostupu tepla U,.. Součinitel prostupu tepla U a tepelný odpor konstrukce R se stanoví pro podmínky ustáleného šíření tepla při zimních návrhových okrajových podmínkách. Součinitel prostupu tepla U,.. pokud jejich souhrnné ..
[text]Korekce součinitele prostupu tepla
Korekce součinitele prostupu teplapředchozí text ..Vliv mechanických kotvicích prvků se může hodnotit výpočtem podle ISO 10211 k získání bodového činitele prostupu tepla způsobeného jedním kotvicím prvkem...Pro obrácené střechy se zvyšuje součinitel prostupu tepla o korekci Δ..Ur ... je korekce vypočteného součinitele prostupu tepla výseku střechy,..RT ... je odpor při prostupu tepla konstrukce před uplatněním korekce [m2·..
[text]Těsnění a součinitel prostupu tepla otvorové výplně
Těsnění a součinitel prostupu tepla otvorové výplněnásledující text předchozí text Výsledný součinitel prostupu tepla u těchto výrobků je ovlivněn řadou faktorů...
[zpráva]Vliv solárních zisků a součinitele prostupu tepla okny na potřebu tepla na vytápění 10.10.2011
Vliv solárních zisků a součinitele prostupu tepla okny na potřebu tepla na vytápění 10.10.2011SLAVONA s.r.o. Zkoumali jsme vliv jednotlivých typů zasklení na potřebu tepla na vytápění objektu. Čím vyšší energetická propustnost, tím větší jsou solární zisky...
[článek]Stanovisko SEI - Jsou předepisované hodnoty součinitelů prostupu tepla pro určení tloušťky izolace závazné? 19.11.2007
Stanovisko SEI - Jsou předepisované hodnoty součinitelů prostupu tepla pro určení tloušťky izolace závazné? 19.11.2007ústřední ředitel SEI Na základě četných dotazů k novele vyhlášky 193/2007 požádala redakce TZB-info stanovisko SEI (státní energetické inspekce). Ta ve svém vyjádření připojila i doporučený postup optimalizačního výpočtu tloušťky izolace...
[tabulka]Součinitel prostupu tepla a součinitel spárové průvzdušnosti oken a dveří dle ČSN 73 0540-3 (1994)
Součinitel prostupu tepla a součinitel spárové průvzdušnosti oken a dveří dle ČSN 73 0540-3 (1994) 12...2002 Tabulka uvádí součinitele prostupu tepla a součinitele spárové průvzdušnosti oken dřevěných,..Výpočtová hodnota součinitele prostupu tepla ..Součinitel prostupu tepla ..Normové a výpočtové hodnoty součinitele prostupu tepla a součinitele spárové průvzdušnosti dle ČSN 73 0540-3 (1994). Tato norma byla novelizována...
[článek]Častý omyl při určování součinitele prostupu tepla ochlazovaných dveří 15.12.2008
Častý omyl při určování součinitele prostupu tepla ochlazovaných dveří 15...2008 Na součinitel prostupu tepla venkovních dveří z vytápěného prostoru i z částečně vytápěného se kladou úplně stejné nároky jako na okna... Ta obsahovala tabulku specifikující požadované a doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla pro stavební konstrukce,.. Zdánlivě rozdělovala tvorové výplně na okna s určitými hodnotami součinitelů prostupu tepla a dveře s jinými součiniteli (viz tabulka 1). Podle definice 4...Součinitel prostupu teplaUN,..Součinitel prostupu teplaUN,.. doporučené součinitele prostupu tepla ..
[článek]Individuální hodnoty součinitele prostupu tepla oken Uw 17.8.2009
Individuální hodnoty součinitele prostupu tepla oken Uw 17... V běžné praxi se dosud následně se součinitelem prostupu tepla okna Uw zachází jako s konstantou navrženého typu konstrukce... Obvykle bývají dostupné pouze deklarované hodnoty součinitele prostupu tepla celého okna Uw,D a součinitele prostupu tepla zasklení Ug,.. Nejsou uváděny hodnoty součinitelů prostupu tepla rámu Uf,..D pro individuální hodnocení součinitele prostupu tepla okna Uw. 1 Odvození Součinitel prostupu tepla jednoduchého okna Uw se podle ČSN EN ISO 10077-1 stanoví pro jeden druh zasklení okna Ug ze vztahu ..
[článek]Vliv solárních zisků a součinitele prostupu tepla oken na potřebu tepla na vytápění 10.11.2011
Vliv solárních zisků a součinitele prostupu tepla oken na potřebu tepla na vytápění 10... jsou součinitel prostupu tepla Ug a propustnost slunečního záření g (solární faktor). Čím vyšší propustnost,.. skla sklo prosklený prosklení prostup teplaZkoumali jsme vliv jednotlivých typů zasklení na potřebu tepla na vytápění objektu... Součinitel prostupu tepla stěnou a střechou U = 0,..
[článek]Termografie v tepelné technice, teoretické stanovení součinitele prostupu tepla 17.9.2012
.. teoretické stanovení součinitele prostupu tepla 17... Termografii je však možné také využít při určení součinitele prostupu tepla obálky budovy... Termografii je však možné také využít při určení součinitele prostupu tepla obálky budovy. Tato metoda určení součinitele prostupu tepla má však jistá omezení a vždy nemusí podat přesné výsledky... Článek popisuje teoretickou metodu určení součinitele prostupu tepla na základě využití termografie... 2 Užití termografie k určení součinitele prostupu tepla Známe-li teplotu uvnitř místnosti ti,.. jsme schopni určit součinitel prostupu tepla U...
[článek]Měření součinitele prostupu tepla stávajících stavebních konstrukcí 19.12.2011
Měření součinitele prostupu tepla stávajících stavebních konstrukcí 19... Při tepelnětechnickém a energetickém posuzování stávajících budov bývá často problém určit součinitel prostupu tepla U...Součinitel prostupu tepla je množství tepla procházející 1 m2 konstrukce při rozdílu teplot vzduchu mezi interiérem a exteriérem 1 °K...69 W/m2K vypočte součinitel prostupu tepla U ze vzorce:.. Měřením se ověřoval výpočet součinitele prostupu tepla provedený např... Měření součinitele prostupu tepla U a vlhkosti vzduchu záznamníkem testo ve vlhkém interiéru ..Zařízení je konstruováno pouze na měření..
[článek]TZB-2002: Součinitel prostupu tepla (výpis z revidované ČSN 73 0540-2:2002) 21.11.2002
.. Součinitel prostupu tepla (výpis z revidované ČSN 73 0540-2:.. 60 % součinitel prostupu tepla U,.. kde UN je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla,.. Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla UN stanovená z tabulky 3 nebo vztahu (4) může být zvýšena do 31... V tomto případě lze překročit jednotlivou požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla UN podle tabulky 3 nebo vztahu (4) nejvýše tak,..Tabulka 3 - Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla UN pro budovy .. Součinitel prostupu tepla U odpovídá průměrné vnitřní povrchové teplotě θ.. Součinitel ..
[článek]Stanovisko SEI - Jsou předepisované hodnoty součinitelů prostupu tepla pro určení tloušťky izolace závazné? 31.12.2007
Stanovisko SEI - Jsou předepisované hodnoty součinitelů prostupu tepla pro určení tloušťky izolace závazné?.. Jsou předepisované hodnoty součinitelů prostupu tepla pro určení tloušťky izolace závazné pro všechny aplikace,.. qs1 Měrná ztráta tepla jednotkové délky potrubí [W/m] Uo Součinitel prostupu tepla izolovaným potrubím [W/m... Součinitel prostupu tepla izolovaným potrubím (při zanedbání přestupu tepla z média na vnitřní stěnu potrubí): Popis veličin: Uo Součinitel prostupu tepla izolovaným potrubím [W/m... Cts Střední reálná cena tepla v ..
[tabulka]Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla UN Změna k ČSN 73 0540-2:2002 Tepelná ochrana budov platí od 1.4.2005.
Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla UN Změna k ČSN 73 0540-2:.. Tabulka uvádí požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla stavebních konstrukcí pro budovy s převažující vnitřní návrhovou teplotou 18 až 22 °C včetně dle ČSN 73 0540-2:..Součinitel prostupu tepla ..2002) s požadovanými hodnotami UN (pro přehlednost je uvedena celá tabulka včetně neměněných položek). Tabulka 3 - Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla UN pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou θ..
[tabulka]Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN,20 jednotlivých konstrukcí dle ČSN 73 0540-2:2007 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky
Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN,..2009 Tabulka uvádí požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla stavebních konstrukcí pro budovy s převažující vnitřní návrhovou teplotou 18 až 22 °C včetně dle ČSN 73 0540-2:..Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN,..
[tabulka]Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN,20 jednotlivých konstrukcí dle ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky
Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN,..2012 Tabulka uvádí požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla stavebních konstrukcí pro budovy s převažující vnitřní návrhovou teplotou 18 až 22 °C včetně dle ČSN 73 0540-2:..Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou θ..Součinitel prostupu tepla [W/(m2·..4) V případě podlahového a stěnového vytápění se do hodnoty součinitele prostupu tepla započítávají pouze vrstvy od roviny,..6) Odpovídá výpočtu součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-4 (tj...
[článek]Požadavek na součinitel prostupu tepla konstrukce podlah na zemině, řešení podlah s ohledem na tento požadavek 1.2.2010
Požadavek na součinitel prostupu tepla konstrukce podlah na zemině,.. Článek pak názorně řeší problematiku výpočtového hodnocení součinitele prostupu tepla podlahových konstrukcí na rostlém terénu se zaměření především na plošné (halové) objekty... U konstrukcí podlah na zemině sledujeme požadavek na minimální součinitel prostupu tepla. Na součinitel prostupu tepla konstrukce nemá vliv pouze tepelná izolace v ploše podlahy,.. součinitel prostupu tepla,.. Tento článek se bude zabývat návrhem skladeb podlahových konstrukcí na terénu z hlediska splnění požadavku na součinitel prostupu tepla ..
[norma]ČSN EN 13947 - POZOR zrušená norma - Tepelné chování lehkých obvodových plášťů - Výpočet součinitele prostupu tepla (vydána 1.7.2007)
ČSN EN 13947 Tepelné chování lehkých obvodových plášťů - Výpočet součinitele prostupu tepla ČSN EN 13947 Tato norma stanovuje metody výpočtu součinitele prostupu tepla lehkých obvodových plášťů,.. Obsahuje podrobný popis dvou výpočetních metodik pro stanovení součinitele prostupu tepla charakteristického výseku lehkého obvodového pláště včetně podrobné specifikace jejich použitelnosti. V informativních přílohách obsahuje norma příklady výpočtu součinitele prostupu tepla vybrané fasády oběma metodikami a řadu tabulkových hodnot vhodných pro zjednodušené výpočty... součinitel prostupu tepla;..
[článek]Distanční rámečky transparentních prvků a jejich vzájemná interakce se součinitelem prostupu okna Uw 12.4.2010
.. jak výrazně je ovlivněn součinitel prostupu tepla transparentního prvku ve vztahu k použitému typu zasklívacího rámečku (profilu). Na trhu jsou k dispozici v zásadě dva typy plastových rámečků a rámečky nerezové (místo hliníkových) se spoustou protichůdných odborných názorů o jejich kvalitě a parametrech... Potom tedy v globále se konečná hodnota součinitele prostupu tepla diametrálně neliší... fRsi bezpečnostní přirážka teplotního faktoru (-) Energetické hodnocení prvku Pro hodnocení vlivu distančního rámečku na hodnotu součinitele prostupu tepla okna UW je třeba definovat ..
[norma]ČSN EN 675 Sklo ve stavebnictví - Stanovení součinitele prostupu tepla (hodnota U) - Metoda měřidla tepelného toku (vydána 1.11.2011)
ČSN EN 675 Sklo ve stavebnictví - Stanovení součinitele prostupu tepla (hodnota U) - Metoda měřidla tepelného toku ČSN EN 675 Tato evropská norma specifikuje měřicí postup pro stanovení součinitele prostupu tepla zasklení s plochými a paralelními povrchy... Postup stanovený v této evropské normě slouží ke stanovení hodnoty U (součinitele prostupu tepla) centrální oblasti zasklení... kdy nemůže být součinitel prostupu tepla zasklení vypočten podle EN 673. Stanovení součinitele prostupu tepla se provádí za podmínek,..
[norma]ČSN EN 12412-2 Tepelné chování oken, dveří a okenic - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 2: Rámy (vydána 1.5.2004)
.. dveří a okenic - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 2:.. pro měření součinitele prostupu tepla rámových a křídlových komponentů oken a dveří,.. dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 1:.. 730316 Prostup tepla;.. lineární činitel prostupu tepla;.. součinitel přestupu tepla;..
[norma]ČSN EN ISO 10077-1 Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 1: Všeobecně (vydána 1.5.2007)
.. dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 1: Všeobecně ČSN EN ISO 10077-1 Tato norma určuje metody pro výpočet součinitele prostupu tepla oken a dveří,.. Součinitele prostupu tepla střešních oken a ostatních přečnívajících oken se může počítat podle této normy,.. že se součinitel prostupu tepla jejich rámových částí (profilů) stanovuje pomocí měření nebo numerického výpočtu... součinitele prostupu tepla;..
[norma]ČSN EN 12412-4 Tepelné chování oken, dveří a okenic - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 4: Roletové skříně (vydána 1.5.2004)
.. dveří a okenic - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 4:.. pro měření celkového součinitele prostupu tepla roletových skříní v teplé skříni... Stanovení celkového součinitele prostupu tepla se provádí při podmínkách,.. dveří a okenic Výpočet součinitele prostupu tepla Část 1:.. prostup tepla;..
[norma]ČSN EN 674 Sklo ve stavebnictví - Stanovení součinitele prostupu tepla (hodnota U) - Metoda chráněné teplé desky (vydána 1.11.2011)
ČSN EN 674 Sklo ve stavebnictví - Stanovení součinitele prostupu tepla (hodnota U) - Metoda chráněné teplé desky ČSN EN 674 Tato evropská norma specifikuje měřicí metodu pro stanovení součinitele prostupu tepla zasklení s plochými a paralelními povrchy... Postup stanovený v této evropské normě slouží ke stanovení hodnoty U (součinitel prostupu tepla) centrální oblasti zasklení...
[norma]ČSN EN 673 Sklo ve stavebnictví - Stanovení součinitele prostupu tepla (hodnota U) - Výpočtová metoda (vydána 1.8.2011)
ČSN EN 673 Sklo ve stavebnictví - Stanovení součinitele prostupu tepla (hodnota U) - Výpočtová metoda ČSN EN 673 Tato evropská norma specifikuje výpočtovou metodu pro stanovení součinitele prostupu tepla u zasklení s plochými a rovnoběžnými povrchy... Postup popsaný v této evropské normě stanovuje hodnotu U1) (součinitel prostupu tepla) v centrální oblasti zasklení...
[článek]K prostupu tepla reflexními tepelnými izolacemi 24.9.2012
K prostupu tepla reflexními tepelnými izolacemi 24... Grafické schéma modelu přenosu tepla ve dvou uzavřených vzduchových dutinách (analogie s elektrickým obvodem). Hustotu tepelného toku lze vyjádřit jako součin součinitele přestupu tepla a rozdílu teplot (viz obrázek 2): .. Výpočet součinitele prostupu tepla stěny s reflexní tepelnou izolací Obrázek 5:..K). Podle normy [2] je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla pro vnější stěnu rovna 0,.. I při započtení tepelného odporu nosné konstrukce a odporů při přestupu tepla na vnitřní a vnější straně stěny pravděpodobně nedojde ke ..
[norma]ČSN EN ISO 6946 - POZOR zrušená norma - Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda (vydána 1.6.1998)
ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda ČSN EN ISO 6946 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 6956:.. Tato evropská norma určuje metodu výpočtu tepelného odporu a součinitele prostupu tepla stavebních prvků a stavebních konstrukcí,.. kapitolu 6 - Odpor konstrukce při prostupu tepla a kapitolu 7 - Součinitel prostupu tepla...
[norma]ČSN EN ISO 10077-1 - POZOR zrušená norma - Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 1: Zjednodušená metoda (vydána 1.8.2001)
.. dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 1: Zjednodušená metoda ČSN EN ISO 10077-1 Tato evropská norma specifikuje metody pro výpočet součinitel prostupu tepla oken a dveří s prosklenými nebo neprůsvitnými výplněmi osazenými v rámu,.. součinitele prostupu tepla; lineární činitel prostupu tepla;..
[norma]ČSN EN ISO 12567-2 Tepelné chování oken a dveří - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 2: Střešní okna a ostatní přečnívající okna (vydána 1.6.2006)
ČSN EN ISO 12567-2 Tepelné chování oken a dveří - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 2: Střešní okna a ostatní přečnívající okna ČSN EN ISO 12567-2 Tato část normy ISO 12567 stanovuje metodu pro měření součinitele prostupu tepla střešních a přečnívajících oken... součinitel přestupu tepla;..
[norma]ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda (vydána 1.12.2008)
ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda ČSN EN ISO 6946 Tato norma určuje metodu výpočtu tepelného odporu a součinitele prostupu tepla stavebních prvků a stavebních konstrukcí,..
[norma]ČSN EN ISO 12631 Tepelné chování lehkých obvodových plášťů - Výpočet součinitele prostupu tepla (vydána 1.4.2013)
ČSN EN ISO 12631 Tepelné chování lehkých obvodových plášťů - Výpočet součinitele prostupu tepla ČSN EN ISO 12631 Tato mezinárodní norma stanovuje metodu výpočtu součinitele prostupu tepla pro lehké obvodové pláště,..
[norma]ČSN EN 12428 Vrata - Součinitel prostupu tepla - Požadavky na výpočet (vydána 1.8.2013)
ČSN EN 12428 Vrata - Součinitel prostupu tepla - Požadavky na výpočet ČSN EN 12428 Tato norma stanovuje metodu výpočtu součinitele prostupu tepla pro vrata v uzavřené poloze...
[norma]ČSN EN ISO 12567-1 Tepelné chování oken a dveří - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 1: Celková konstrukce oken a dveří (vydána 1.1.2011)
ČSN EN ISO 12567-1 Tepelné chování oken a dveří - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 1: Celková konstrukce oken a dveří ČSN EN ISO 12567-1 Tato část normy určuje metodu pro měření součinitele prostupu tepla dveřního nebo okenního systému...
[norma]ČSN EN ISO 10077-2 - POZOR zrušená norma - Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 2: Výpočtová metoda pro rámy (vydána 1.5.2004)
ČSN EN ISO 10077-2 Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 2:.. 730567 Prostup tepla rámů;.. lineární činitel prostupu tepla;.. přenos tepla prouděním; přenos tepla zářením (sáláním); součinitel přestupu tepla; odpor při přestupu tepla;..
[norma]ČSN EN ISO 10077-2 Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 2: Výpočtová metoda pro rámy (vydána 1.9.2012)
.. dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 2: Výpočtová metoda pro rámy ČSN EN ISO 10077-2 Tato část ISO 10077 určuje metodu a uvádí referenční vstupní údaje pro výpočet součinitele prostupu tepla profilů rámů oken a dveří a lineárního činitele prostupu tepla jejich styku se zaskleními nebo neprůsvitnými výplněmi...
[norma]ČSN EN ISO 12631 Tepelné chování lehkých obvodových plášťů - Výpočet součinitele prostupu tepla (vydána 1.3.2018)
ČSN EN ISO 12631 Tepelné chování lehkých obvodových plášťů - Výpočet součinitele prostupu tepla ČSN EN ISO 12631 This document specifies a method for calculating the thermal transmittance of curtain walls consisting of glazed and/or opaque panels fitted in,..
[norma]ČSN EN ISO 13789 - POZOR zrušená norma - Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda (vydána 1.6.2008)
ČSN EN ISO 13789 Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda 730565 Úřad pro technickou normalizaci,..
[norma]ČSN EN ISO 6946 - POZOR zrušená norma - Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda (vydána 1.5.2008)
ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda 730558 Úřad pro technickou normalizaci,..
[norma]ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda (vydána 1.3.2018)
ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda ČSN EN ISO 6946 This document provides the method of calculation of the thermal resistance and thermal transmittance of building components and building elements,..
[norma]ČSN EN ISO 10077-2 Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 2: Výpočtová metoda pro rámy (vydána 1.3.2018)
ČSN EN ISO 10077-2 Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 2: Výpočtová metoda pro rámy ČSN EN ISO 10077-2 This document specifies a method and gives reference input data for the calculation of the thermal transmittance of frame profiles and of the linear thermal transmittance of their junction with glazing or opaque panels. The method can also be used to evaluate the thermal resistance of shutter profiles and the thermal characteristics of roller shutter boxes and similar components (e...
[norma]ČSN EN ISO 10077-1 Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 1: Obecně (vydána 1.3.2018)
ČSN EN ISO 10077-1 Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 1: Obecně ČSN EN ISO 10077-1 This document specifies methods for the calculation of the thermal transmittance of windows and pedestrian doors consisting of glazed and/or opaque panels fitted in a frame, with and without shutters. This document allows for - different types of glazing (glass or plastic; single or multiple glazing;..
[článek]Porovnání výpočtů tepelných ztrát podle ČSN 06 0210 a ČSN EN 12831 9.1.2006
..V ČSN EN 12831 je použit termín návrhový tepelný výkon místnosti V obou případech je ale nejdříve potřeba vypočítat součinitel prostupu tepla U konstrukce... Součinitel U prostupu tepla A... Veličina Uid je použitelná jen jako mezivýsledek výpočtu součinitele U prostupu tepla...Pro stanovení hodnoty U součinitele prostupu tepla nabízí ČSN 73 0540-4 dále uvedené tři postupy...1 Zvýšení součinitele prostupu tepla o hodnotu Δ..2 Zvýšení prostupu tepla vlivem tepelných mostů lze při výpočtu součinitele U prostupu tepla zohlednit zvýšenou ekvivalentní hodnotou součinitele tepelné ..
[článek]Kvalita obálky referenční budovy 21.4.2008
.. součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí obálky budovy zahrnující tepelné mosty v konstrukcích,.. průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy), .. Sledovanou vlastností je součinitel prostupu tepla U jednotlivé konstrukce... Sledovanou vlastností je průměrný součinitel prostupu tepla Uem obálky budovy...1 Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí Součinitel prostupu tepla konstrukce s tepelnými mosty se obvykle stanoví jako součet součinitele prostupu tepla ideálního výseku konstrukce Uid,..K), stanoveného pro skladbu mimo tepelné mosty (v ideálním výseku hodnocené..
[článek]Problémy při stanovení prostupu tepla zeminou 24.10.2011
.. stavební fakulta ČVUT Praha Součinitel prostupu tepla konstrukcemi přilehlými k zemině počítaný přibližnými metodami podle ČSN EN ISO 13370 je odlišně definovaný proti definicím v dalších normách,..Součinitel prostupu tepla U konstrukcí přilehlých k zemině Součinitel prostupu tepla U je obecně v terminologii [3] definován jako ustálený tepelný tok jednotkou plochy konstrukce pro jednotkový teplotní spád přilehlých prostředí,..součinitel prostupu tepla“.. Označíme-li si pro rozlišení tento součinitel prostupu tepla podle normy [1] U13370,..První komplikací je skutečná velikost nově ..
[článek]Vyhláška 148/2007 Sb. a hodnocení vlivu výplní otvorů na energetickou náročnost budov 16.3.2009
.. Požadavky na hodnoty součinitelů prostupu tepla uvádí tabulka č... 1 - Požadované a doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla výplní otvorů Kromě požadavků na maximální hodnoty součinitelů prostupu tepla požaduje ČSN 73 0540-2:..Ui - součinitel prostupu tepla konstrukcí [W/m2K] .. Rozhodující hodnotou ovlivňující měrnou tepelnou ztrátu je součinitel prostupu tepla výplně otvoru...g je lineární činitel prostupu tepla vyvolaný teplotními vazbami mezi rámem křídla a zasklením (vliv distančního rámečku). Vliv distančního rámečku na součinitel prostupu tepla izolačního dvojskla je ..
[článek]Posuzování tepelně izolačních vlastností teplovodního potrubí I. 6.6.2016
.. Výpočet vychází ze součinitele prostupu tepla podle součinitele vodivosti a součinitelů přestupu tepla...u). Prostup tepla stěnou potrubí je sestaven z přestupů tepla,.. Vedení tepla stěnou potrubí a vedení v izolační vrstvě je přesnější částí výpočtu prostupu tepla stěnou,.. Podle vztahu (2) vychází součinitel prostupu tepla rovinnou jednovrstvou stěnou:.. Prostup tepla může být vztažen k vnější nebo vnitřní válcové ploše (Ai) nebo k vnější ploše izolační vrstvy (Au). Pro prostup tepla válcovou stěnou můžeme použít tedy vztah:.. Pro výpočet prostupu je pak nutné stanovit buď ..
[text]Prostup tepla
Prostup tepla stavební konstrukcínásledující text .. je tepelný odpor R (m2K/W) a součinitel prostupu tepla U (W/m2K). Pro určení těchto veličin je třeba znát skladbu posuzované konstrukce ve směru tepelného toku tzn... (W/mK). Při posouzení konstrukce z hlediska prostupu tepla je třeba dále zohlednit:.. Předpisy související s výpočtem a hodnocením prostupu tepla stavební konstrukce v České republice je řada norem ČSN 73 0540-1 až 4 Tepelná ochrana budov .. tepelný odpor a součinitel prostupu tepla –..
[článek]Výpočet prostupu tepla na TZB-info s novými katalogy a se skladbami jednovrstvého zdiva HELUZ 18.2.2016
Výpočet prostupu tepla na TZB-info s novými katalogy a se skladbami jednovrstvého zdiva HELUZ 18... Skladby ze zdiva HELUZ mají odpovídající součinitel prostupu tepla jako uživatelem modelovaná skladba... součinitelů tepelné vodivosti a celkového součinitele prostupu tepla... O výpočtu prostupu tepla na TZB-info Výpočet Prostup tepla vícevrstvou neprůsvitnou konstrukcí je naprogramován v souladu s ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov –.. Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla –.. Výpočet umožňuje určit tepelný odpor konstrukce a součinitel prostupu tepla konstrukce dle ..
[článek]Vliv lokálních tepelných mostů na tepelné chování lehkých obvodových plášťů 17.4.2017
.. Zbyněk Svoboda Výpočty součinitelů prostupu tepla Ucw lehkých obvodových plášťů patří mezi složitější tepelnětechnické výpočty konstrukcí ve stavebnictví... Úvod Výpočty součinitelů prostupu tepla Ucw lehkých obvodových plášťů patří mezi složitější tepelnětechnické výpočty konstrukcí ve stavebnictví... Předkládaný článek se věnuje míře vlivu různých druhů lokálních systematicky se opakujících bodových tepelných mostů na výslednou hodnotu součinitele prostupu tepla Ucw lehkého obvodového pláště... Legislativa K problematice stanovení součinitele prostupu tepla lehkých obvodových plášťů a..
[tabulka]Přepočet veličin při prostupu tepla (U, R)
Přepočet veličin při prostupu tepla (U,.. Zdeněk Reinberk Tato pomůcka slouží pro vzájemné přepočítávaní veličin souvisejících s prostupem tepla stavebních konstrukcí – součinitele prostupu tepla a tepelného odporu... Součinitel přestupu teplaTepelný odpor při přestupu tepla ..K] Tloušťka materiálud[m] Tepelný odpor konstrukce RT = m2K/W ??? Součinitel prostupu tepla U = W/m2K ??? ..Použité vzorce pro výpočet součinitele prostupu tepla:..

 [další stránka >>>]

Témata 2019

Tabulky a výpočty