Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
nápověda  mapa portálu
kde
hledat
   Katalog firem a výrobků   kalendář akcí   obsahy časopisů
   publikace   normy   plné texty právních předpisů
vybervse vybrat vše  vybernic zrušit výběrprohledat diskusní příspěvky
řazení 
platnost

Témata:
 
Katalog firem a výrobků:
PROMON spol. s r.o.  |  www.promon.cz
PROPASIV s.r.o.  |  www.propasiv.cz
    [neaktuální záznamy (3) >>>]
 
Na dotaz hromosvod zobrazuji odkaz 1-50 z přibližně 129 nalezených.
 [další stránka >>>]
[zpráva]Hromosvody na střechách Lindab 3.11.2010
Hromosvody na střechách Lindab 3.11.2010 tisková zprávaLindab střešní krytiny Jak je to vlastně s potřebou hromosvodu na plechových střechách? Je-li potřeba chránit budovu před účinky blesků, doporučuje se postupovat u krytin Lindab stejně jako v případě jiných, tzv. nevodivých krytin. střecha střechy střešní krytina okapy okapový systém plech plechová oplechováníPokud je třeba chránit budovu před účinky blesků,.. Vzhledem k riziku propálení je doporučeno instalovat klasické hromosvody na střechy Lindab...
[článek]Nové hromosvody - hledání cest 28.12.2007
Nové hromosvody - hledání cest Úvaha na téma umístění svodů jímací soustavy 28.12.2007LUMA Plus, s. r. o. Bude tomu již téměř rok, kdy v České republice vstoupila v platnost nová řada norem ČSN EN 62305 - Ochrana před bleskem. Že tato norma není jednoduchá, to zjistil každý, kdo se do jejího studování hlouběji ponořil.Elektroinstalatér 5/2007 Měl jsem možnost seznámit se s jejím připravovaným obsahem a přednášet o ní společně s odborníky z firmy DEHN+SÖHNE ještě v době připomínkování a úprav... Naší náplní je tvorba projektů jak vnější ochrany - hromosvodů,.. kdy projektanti hromosvodů řeší..
[článek]Úvaha o "hromosvodech" 3.1.2011
Úvaha o "hromosvodech" 3... než hromosvod. Hromosvod má jen zachytit blesk,.. Hromosvod,.. už instalovaný hromosvod je...Anténa jako hromosvod ..Anténa v ochranném prostoru hromosvodu ..Hromosvod počátek 20 století ..Zásuvka zničená bleskovým proudem dům se špatným hromosvodem .. že namísto hromosvodu jsem začal používat výraz ochrana před bleskem... než hromosvod... Hromosvod má jeden jediný účel... neboli hromosvodu a z vnitřní ochrany,.. Instaluje-li Vám někdo na střechu anténní stožár a připojí jej k hromosvodu,.. Nespokojíme se s hromosvodem,.. Máme tedy vnitřní svod hromosvodu... proč..
[článek]Proč nevěřím aktivnímu hromosvodu 29.10.2007
Proč nevěřím aktivnímu hromosvodu 29.10.2007znalec v oboru elektrotechnika Při ochraně objektů před účinky přímého i nepřímého účinku úderu blesku jsou zejména u členitých střech a památkově chráněných objektů,.. s klasickými hromosvody problémy... Tyto standardy uvažují pro konstrukci hromosvodu pouze pasivní jímače,.. Hlavní a jedinou úlohou jímače hromosvodu je snížit riziko přímých škod,.. Prvky hromosvodu jsou dimenzovány tak,.. Soustavy aktivních hromosvodů,.. Model ochranného prostoru objektu má za úkol sledovat pokrytí hromosvodem vzhledem k třídě ochrany,.. nikoli jako v případě..
[článek]Plechové střechy a bouřky: s kvalitní krytinou a hromosvodem se jich bát nemusíte 21.7.2015
.. s kvalitní krytinou a hromosvodem se jich bát nemusíte 21... Jen je potřeba mít na ní odborně namontovaný hromosvod stejně jako u střechy z jiných,.. nevodivých materiálů je potřeba mít na ní odborně namontovaný hromosvod. trapéz trapézový plech opláštění montované střechy okapy střešní profil ocel meteoHromosvod je základ Štěpán Lášek,.. O nutnosti pořídit si na dům hromosvod rozhoduje projektant domu... Lindab má nerezovou univerzální příchytku hromosvodu ve své komplexní nabídce střech...Při montáži hromosvodu však nezapomínejte,.. Při pravidelné údržbě hromosvodů se pro bezpečnost ..
[článek]Technická podstata hromosvodu 16.3.2012
Technická podstata hromosvodu 16... června 1754 postavil hromosvod v Příměticích u Znojma...O využívání radionuklidových hlavic aktivních hromosvodů v českých zemích informoval pravidelně také Elektrotechnický obzor již ve 30...V Československu a posléze v České republice byla nejpoužívanější a nejcitovanější publikací kniha Hromosvody od Ladislava V... Vývoj technické podstaty hromosvodu .. ale hromosvod.“.. Hermann Samuel Reimarus [17] v roce 1794 vydal první Předpisy pro hromosvody...Fyzikální podstatou hromosvodu je hrotový efekt... jakými mohou být hromosvody,..Bleskový výboj a ..
[článek]Ne vše musí jít za každou cenu aneb Hromosvod s lidskou tváří 22.10.2009
Ne vše musí jít za každou cenu aneb Hromosvod s lidskou tváří Hromosvody podle norem řady ČSN EN 62305 22... Je-li stávající stavba vybavena hromosvodem,.. aby hromosvod odpovídal této normě... Zkrachovat a umřít zoufale ovinutý kolem dokonale provedeného hromosvodu asi nebude nic moc... jak se někdo za každou cenu snaží při rekonstrukci hromosvodu protlačit normou stanovený počet svodů a jejich rozmístění... byť izolovaný hromosvod za každou cenu... že norma tento hybridní druh hromosvodu nepopisuje a dává na výběr mezi soustavou izolovanou,..
[článek]Údržba elektrických zařízení a hromosvodů 14.9.2010
Údržba elektrických zařízení a hromosvodů Požadavky právních předpisů a technických norem 14.9.2010 Na první pohled nepodstatné pochybení ve zpracování revizní zprávy může mít nepříjemné následky při soudním řešení mimořádné události, která s revidovaným elektrickým zařízením souvisí. To byl také jeden z důvodů pro zpracování tohoto příspěvku.Elektroinstalatér 3/2010 Stále častěji se setkáváme se snahou majitelů či provozovatelů elektrických zařízení snižovat počty hodin potřebných pro provádění údržby... Pro hromosvody platí soubor ČSN EN 62305, hromosvody zřízené dle dříve platné ČSN 34 ..
[článek]Ochrana před bleskem a přepětím pro solární články 16.10.2006
.. či není instalován hromosvod... je vyhláškami a normami daná povinnost zřídit hromosvod... U soukromých (neveřejných) staveb hromosvod je někdy opomenut... bez hromosvodu,.. zda po instalaci kolektorů nedojde k nutnosti zřízení hromosvodu pro celou budovu... Solární články na objektech bez hromosvodu Možná místa instalace přepěťových ochran:.. Solární články na objektech s hromosvodem Řádný stav systému ochrany před bleskem a přepětím je ověřen výchozí nebo pravidelnou revizí. Zjištěné závady na hromosvodu (silná koroze součástí,.. Při instalaci kolektorů by mělo být přihlíženo k ..
[článek]Jak se chovat za bouřky 10.8.2018
Jak se chovat za bouřky 10.8.2018 Jak chránit svou domácnost před úderem blesku a jak se zachovat, pokud nás bouřka zastihne v přírodě. Hasičský záchranný sbor ČR v rámci seriálu pro bezpečné léto přináší připomenutí základních faktů o bouřce.Jak se chovat bezpečně během bouřky? Během bouřky se raději zdržujme v domě s funkčním hromosvodem na suchém místě,.. kde není hromosvod nebo je poškozený,.. z čehož 24 objektů bylo bez hromosvodu... obecně pak veškeré stavby chráněné hromosvodem... v menších staveních bez hromosvodu nebo ve stanech...
[článek]Moderní postupy při řešení ochrany objektů před bleskem 18.5.2005
.. Metoda ochrany objektu spočívá v aplikaci oddálených hromosvodů a následné instalaci svodičů přepětí...11 m). Po předchozích výpočtech můžeme přistoupit k navržení úprav stávajícího hromosvodu... Stávající svod hromosvodu byl umístěn na distanční nevodivé vzpěry dlouhé minimálně 0,.. že při splnění přesných technických podmínek se tento vodič může přímo dotýkat kovových součástí odpojených od hromosvodu... A při použití komponentů firmy DEHN+SÖHNE není celá instalace oddálených hromosvodů velkým problémem... Nicméně řešení za použití oddálených hromosvodů znamenalo úsporu 13 % oproti ..
[článek]Chráníte svůj domov dostatečně? 28.12.2018
Chráníte svůj domov dostatečně? 28.12.2018K & V ELEKTRO a.s. Ať již bydlíte v bytě, či v domě, jistě je pro vás ochrana vaše, vaší rodiny i majetku prioritou. Hrozbou pro vás může být nehoda,.. Hromosvod a přepěťová ochrana Hromosvod i přepěťová ochrana slouží především jako ochranný prvek před úderem blesku právě za účelem zabránění požáru či zkratu. Hromosvod zabezpečuje to,.. I přes kvalitně nainstalovaný hromosvod může dojít uvnitř domu ke zkratu,..
[článek]Požadavky na vnitřní elektrické rozvody podle ČSN 33 2130 ed. 2 - 2. díl 9.11.2011
Požadavky na vnitřní elektrické rozvody podle ČSN 33 2130 ed... 2 Revize hromosvodů .. Pro evize elektrického zařízení a hromosvodů platí ČSN 33 1500... Pro hromosvody platí soubor norem ČSN EN 62 305, hromosvody zřízené podle dříve platné ČSN 34 1390 se revidují ve lhůtách podle ČSN 33 1500 (změna 3 z dubna 2004,.. tedy ohledně revizí hromosvodů montovaných podle ČSN 33 1390,.. kdy a které hromosvody revidovat,.. že se stávající hromosvody revidují podle lhůt uvedených v ČSN 33 1500 lze dočíst i v TNI 34 1390. U LPS (hromosvodů), které jsou již instalovány podle požadavků ČSN EN 62 305-1 ..
[článek]Pravidelné revize a kontroly technických zařízení v bytových domech 26.10.2015
Pravidelné revize a kontroly technických zařízení v bytových domech 26.10.2015 Milan Markovič, technik správy budovRevizeKontroly.cz www.revizekontroly.cz Pro majitele bytových domů a jejich nájemníků vyplývá z platné legislativy zajištění provádění některých činností na technických a požárně bezpečnostních zařízeních za účelem zajištění jejich bezpečnosti či funkčnosti při užívání... označuje hromosvod jako zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny, norma ČSN 33 1500 předepisuje lhůty pravidelných revizí pro hromosvody realizované před 1... platí pro hromosvody ..
[časopis]Hromosvody aneb Mé cesty v kruzích - 6. část (pouze anotace z časopisu Elektroinstalatér 4/2008)
David Klimša Hromosvody aneb Mé cesty v kruzích - 6. část Nejčastějším výpočtem při realizaci izolovaného typu hromosvodu je výpočet dostatečné vzdálenosti hromosvodu od vodivých částí objektu, přičemž i relativně malá nepřesnost vede ke značnému zkreslení výsledku.
[článek]Blesková válka - okapy, čekající zabijáci 6.1.2011
Blesková válka - okapy, čekající zabijáci 6... co revizní technici při periodických revizích hromosvodů začínají konečně postupovat podle norem,.. aby při úderu blesku do hromosvodu nedošlo ke škodlivým účinkům přeskoku z hromosvodu na tyto předměty nebo ke škodlivým účinkům indukovaných nábojů,.. Článek 113 Vysoké kovové předměty probíhající ve svislém směru budovou (kovová potrubí a podobně) se spojí na svém nejvyšším a nejnižším místě s vedením hromosvodu...
[článek]Projektování slaboproudu III. – požární bezpečnost a ochrana před bleskem 19.3.2018
Projektování slaboproudu III. – požární bezpečnost a ochrana před bleskem 19.3.2018 Ing. Jindřich Pech, Ing. Plotek, HDL Automation Obecně převládá stav,.. klidně uvážou UTP nebo SYKFY na hromosvod.“.. že se v tuto chvíli bavíme hlavně o vnější ochraně v podobě hromosvodu,.. že celé řešení hromosvodu (jímací soustavy,.. že tímto výpočtem rizika není řešen jen hromosvod (vnější ochrana), ale také kompletní nasazení svodičů bleskových proudů a přepětí (vnitřní ochrana), tj... stavební). Nicméně kvůli hromosvodu,.. Například ke zmíněnému kabelu UTP uvázanému k hromosvodu... ..
[článek]Základy zkoušení elektrické instalace (II) 10.8.2005
Základy zkoušení elektrické instalace (II) Měření uzemnění 10.8.2005 Tato druhá část pojednání o zkoušení elektrických instalací se zaměřuje na možnosti při měření odporu uzemnění.Elektroinstalatér 3/2005 První část se zmínila mimo jiné o měření malých odporů. Do této oblasti patří i zkoušení kvality nízkoohmových spojů,.. ochranu před bleskem (hromosvod) nebo dálkovou signalizaci... od zařízení vnější ochrany před bleskem (hromosvodu). .. u hromosvodu jednoho domu) lze měřit odpor jednotlivých zemních smyček rychle a spolehlivě pomocí dvou proudových sond (kleští). První sonda indukuje ..
[článek]Standardní přepěťová ochrana domů a bytů 7.1.2004
Standardní přepěťová ochrana domů a bytů 7.1.2004SALTEK, s. r. o. Řešení technických zadání je vždy kompromisem technických a ekonomických možností. Dobrý projektant se nedrží žádných dogmat,.. 1 - Ochrana proti přepětí v přízemním doměbez vlastního hromosvodu - FLP-B+C v rozváděči je doplněn třetím stupněm v kombinaci s anténní ochranou TV-OVERDRIVE F6 .. bez vlastního hromosvodu volíme standardní ochranu... 2 - Ochrana proti přepětí ve vícepatrovém domě bez vlastního hromosvodu - FLP-B+C v hlavním rozváděči je doplněn druhým stupněm C - typ SLP - 275 ve vzdálenějším rozváděči a ochranou ..
[článek]Alternativní ochrany před bleskem v kontextu platných norem 24.9.2010
Alternativní ochrany před bleskem v kontextu platných norem 24.9.2010 Ochrana před bleskem je standardním technickým oborem, pro který existují mezinárodní elektrotechnické normy IEC i platné normy evropské EN, které se postupně přebírají a vydávají jako normy ČSN/ ČSN EN...1949 Hromosvody březen 1951 předpisy ESČ 1950 červen 1949 ČSN ESČ 113 – Hromosvody květen 1933 ČSN ESČ 113 – Hromosvody 1924 Předpisy o stavbě hromosvodů Předpisy a normálie ESČ Hlava 9 § 13 900 –..
[norma]ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení
ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení ČSN 33 1500 Norma je základní normou pro provádění revizí elektrických zařízení ve smyslu ČSN 33 0010 a zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny. Norma platí pro všechna elektrická zařízení, která mohou ohrozit lidské zdraví, užitková zvířata nebo majetek a okolní prostředí za stanovených podmínek provozu elektrickým proudem nebo napětím nebo jevy vyvolanými účinky elektřiny,.. K normě je připojen (formát A4) formulář zprávy o revizi elektrického zařízení a zprávy o revizi hromosvodu... které jsou..
[časopis]Uzemňování a zemniče v souvislosti s novými pravidly pro hromosvody ČSN EN 62305 (pouze anotace z časopisu Elektroinstalatér 2/2007)
Ing. Miloslav Valena Uzemňování a zemniče v souvislosti s novými pravidly pro hromosvody ČSN EN 62305 V článku jsou uvedeny některé praktické připomínky k novým pravidlům pro hromosvody z hlediska dokumentace uzemnění,..
[časopis]Hromosvody PLUS - mezičlánek mezi teorií a praxí (pouze anotace z časopisu Elektroinstalatér 3/2007)
David Klimša Hromosvody PLUS - mezičlánek mezi teorií a praxí Program Hromosvody PLUS ulehčí "strávit" problematiku ochrany před bleskem a začít žít podle nových norem ČSN EN 62305.
[článek]Svodiče přepětí nejen pro čističky odpadních vod 3.12.2008
Svodiče přepětí nejen pro čističky odpadních vod 3.12.2008 Bohužel i úpravny vod a odpadních vod jsou často vystaveny riziku úderu blesku. Zejména díky rozsáhlé ploše čističek a často nechráněným polohám. Ochrana prostředků pracujících s koloběhem vody se zaměřuje na všechny typy zařízení, např. čerpací stanice, čističky, vodojemy,.. Vedle nejnovějších odborných znalostí týkajících se komplexních dodávek bleskové ochrany (jak externí - hromosvody,.. Ochrana vodojemů Ochrana objektů proti úderu blesku jako jsou vodojemy vyžaduje instalaci hromosvodů, ať už klasických nebo hromosvodů s ..
[zpráva]Izolační kotvící prvky Dosteba - novinky pro firmy, aktualizace 9.11.2012
Izolační kotvící prvky Dosteba - novinky pro firmy, aktualizace 9.11.2012 Jan MartínekJan Martínek - Dosteba cz Novinka pro firmy v oblasti zateplovacích systémů. Montážní bloky VARIQ, VARIR - univerzální řešení pro kotvení lehkých prvků, hromosvodů, dešťových svodů, atp. Aktualizace technických tabulek Dosteba.Zajímavá novinka pro společnosti zabývající se realizacemi zateplovacích systémů! Montážní bloky DOSTEBA VARIQ® a VARIR® - univerzální a cenově výhodné řešení pro kotvení lehkých prvků, hromosvodů, dešťových svodů, atp. do zateplovacích systému ETICs bez vzniku tepelného ..
[časopis]Elektro 8-9/2015
NA TITULNÍ STRANĚ EDITORIAL Vážení čtenáři. Čas od času je dobré ? obrazně řečeno ? na chvíli se zastavit a ohlédnout se zpět. Někdy takováto reminiscence toho, co bylo, a srovnání s tím, co je teď, může nejen překvapit, ale také přinést komplexnější pohled na současnost i nejbližší budoucnost. Období zhruba od druhé poloviny 60. let až do druhé poloviny 80. let minulého století bylo poznamenáno ? kromě jiného ? také zvláštním fenoménem, který by se dal zjednodušeně označit jako kutilství. Platilo-li za Rakouska-Uherska rčení,.. 83 Periodické revize hromosvodů včera,..s revizemi hromosvodů..
[článek]Revitalizace bytových domů Brno - Slatina 26.1.2009
Revitalizace bytových domů Brno - Slatina 26.1.2009 Záměrem investora bylo realizovat rekonstrukci šesti panelových bytových domů o třech vchodech, jednom podzemním a čtyřech nadzemních podlažích typu T06 B v městské části Brno - Slatina tak, aby splňovaly požadavky na tepelnou ochranu budov dle ČSN EN 73 0540...nové svody hromosvodů včetně uzemnění .. klempířské prvky), demontovat svislé svody hromosvodů a odstranit stávající zateplení štítů v tloušťce 50 mm kryté plastovými lamelami... Jako poslední byl proveden nový okapový chodník z prostého betonu C 12/15 šířky 500 mm a tloušťky 100 mm ..
[časopis]Elektro 2/2016
NA TITULNÍ STRANĚ EDITORIAL Vážení čtenáři. Albert Einstein, zřejmě nejznámějším vědec v historii, představil před sto lety, přesně 25. listopadu 1915, před Pruskou akademií věd své rovnice gravitačního pole. Tato tzv. obecná teorie relativity (časoprostoru či zakřiveného vesmíru), která vznikala z velké části během jeho působení na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze v letech 1911?1913, dala základ dalšímu zkoumání vesmíru a vedla i k nedávnému vědeckému potvrzení existence tzv. paralelních světů. Nepochybně žijeme v době neuvěřitelných objevů a technologií,..Oprava versus rekonstrukce ..
[zpráva]Blesky ničí Čechům drahé domácí spotřebiče. Ochrana elektroniky přitom stojí jen pár korun 30.7.2018
Blesky ničí Čechům drahé domácí spotřebiče. Ochrana elektroniky přitom stojí jen pár korun 30.7.2018Schneider Electric CZ, s. r. o. Lidé neváhají investovat desítky tisíc do nejnovějších technologií, ale na přepěťovou ochranu za pár korun zapomenou. Přitom i jediný výboj v blízkosti systému elektrického napájení může zničit veškerou domácí elektroniku.Riziko poškození pračky úderem blesku eliminujete pomocí přepěťové ochrany Schneider Electric Hromosvod neochrání před všemi důsledky blesku .. Hromosvod ochrání váš domov před požárem v důsledku přímého úderu...
[článek]Pokládka elektrického podlahového vytápění - otázky a odpovědi 18.4.2015
Pokládka elektrického podlahového vytápění - otázky a odpovědi 18.4.2015 Redakce TZB-info natáčela realizaci elektrického vytápění v rodinných domech, které se stavěli v Ostravě Třebovicích a hrubá stavba 6 rodinných domů ze systému YTONG byla hotova do 25 pracovních dnů. Otázky k elektrickému podlahového vytápění jsme položili dodavateli i montážní firmě.Redakce TZB-info natáčela realizaci elektrického vytápění v rodinných domech, které se stavěli v Ostravě v rámci zajímavé akce: hrubá stavba 6 rodinných domů ze systému YTONG v Ostravských Třebovicích do 25 pracovních dnů... opravy a ..
[časopis]Elektro 10/2016
NA TITULNÍ STRANĚ EDITORIAL Milí čtenáři. Život lidí na prahu 21. století je energeticky velmi náročný. Chceme svítit, chladit, topit, vařit, dívat se na televizi, poslouchat hudbu, rozesílat e-maily, surfovat, skypovat ? Náš současný svět stojí zkrátka především na elektřině, bez ní bychom se vrátili do pravěku civilizace. Člověk moudrý (Homo sapiens sapiens), kam patříme i my, začal kolonizovat Zemi asi před 70 000 lety, kdy je odhadován celkový počet jedinců asi na 15 tisíc. V současné době překročila světová populace magickou hranici 7 miliard a podle ..výpočet rizik pro klasický ..
[článek]Pohledem projektanta: aktivní jímače ano či ne? 30.11.2015
Pohledem projektanta: aktivní jímače ano či ne? 30.11.2015 Jan Hájek V oblasti stavebnictví se vede mezi zastánci a odpůrci takřka nekonečná debata ohledně toho, zda je či není možné navrhovat, osazovat a povolovat1 aktivní jímače před bleskem (nazývané ESE, či jakkoli jinak). Zásadním problémem v této oblasti je neexistence příslušné harmonizované technické normy nebo české technické normy, takže se aktivní jímače navrhují a osazují buďto s odkazem na francouzskou národní normu NF C 17-102:2011, anebo s odkazem na slovenskou národní normu STN 34 1398:..eu/soubor/aktivni-hromosvod-pdf/ ... ..
[článek]Charakteristika falešných poplachů z hlediska příčin vyvolání a popis možných řešení, 2. díl 6.1.2014
Charakteristika falešných poplachů z hlediska příčin vyvolání a popis možných řešení, 2. díl 6.1.2014 Jiří Bartoš, Product Portfolio Manager EZS, Siemens, s.r.o. Cílem článku je analýza falešných poplachů z hlediska příčin a možností řešení této problematiky. V druhém dílu jsou popsány zařízení a softwarové programy, které jsou vhodné k odhalení, snížení či eliminaci falešných poplachů.Zařízení vhodná k odhalení, snížení či eliminaci falešných poplachů [1] V dnešní době existují zařízení a softwarové programy,.. Jak uzemnit hromosvod [online]. c1998-2009 [cit...cz/data/clanky/dehn-tipy-a-..
[text]Co je vlastně TZB?
Co je vlastně TZB?Zkratka TZB označuje obor Technická Zařízení Budov, který je vybraným souborem profesí a zařízení souvisejících se stavebnictvím. TZB zahrnuje obory: - instalace (vytápění, vzduchotechnika, klimatizace, chlazení, rozvody plynu, vody a kanalizace, centrální vysavače) - elektrotechnické rozvody (měření a regulace, elektrorozvody, zabezpečovací technika, řídící systémy pro veškerá technická zařízení, hromosvody, telefonní rozvody, rozvody televizního signálu, počítačové sítě, apod.) - a další technická zařízení v budovách (osvětlení, výtahy, apod.) Společným prvkem je ..
[časopis]Aktivní hromosvody ESE (pouze anotace z časopisu Elektroinstalatér 2/2004)
Jiří Kutáč Aktivní hromosvody ESE
[časopis]Hromosvody aneb Mé cesty v kruzích - 3. část (pouze anotace z časopisu Elektroinstalatér 6/2007)
David Klimša Hromosvody aneb Mé cesty v kruzích - 3. část
[časopis]Hromosvody aneb Mé cesty v kruzích - 1. část (pouze anotace z časopisu Elektroinstalatér 4/2007)
David Klimša Hromosvody aneb Mé cesty v kruzích - 1. část
[časopis]Proč nevěřím aktivnímu hromosvodu (pouze anotace z časopisu Elektroinstalatér 4/2007)
Ing. Edmund Pantůček Proč nevěřím aktivnímu hromosvodu Základní funkce aktivních jímačů a jimi vybavených hromosvodných soustav spočívá v aktivní reakci na změnu elektrického pole v blízkosti chráněného objektu. Technologie aktivních jímačů však není ověřena praxí. Jímače technologie ESE nejsou standardizovány v České republice, v Evropské unii ani v rámci IEC, a nejsou tedy pro použití v České republice homologovány.
[časopis]Nové hromosvody - hledání cest (pouze anotace z časopisu Elektroinstalatér 5/2007)
Dalibor Šalanský Nové hromosvody - hledání cest Článek je úvahou na téma umístění svodů jímací soustavy na různé typy objektů, aby byly splněny požadavky ČSN EN 62305 - Ochrana před bleskem. Často jde o skutečné hledání cest, kam svody na objekt umístit tak, aby svody "nepřekážely" ani z estetického hlediska. Jinak vypadá umístění na abstraktních objektech se skleněnou stěnou, jinak na již vyprojektovaném, případně dokonce stojícím objektu. Různá jsou řešení u rodinných domků samostatně stojících a řadových.
[časopis]Hromosvody aneb Mé cesty v kruzích - 2. část (pouze anotace z časopisu Elektroinstalatér 5/2007)
David Klimša Hromosvody aneb Mé cesty v kruzích - 2. část
[časopis]Technická podstata hromosvodu (pouze anotace z časopisu Elektroinstalatér 1/2012)
Ing. Jan Mikeš, Ing. Jiří Kutáč Technická podstata hromosvodu
[časopis]Konvenční vs. nekonvenční hromosvod (pouze anotace z časopisu Elektroinstalatér 2/2012)
Konvenční vs. nekonvenční hromosvod
[časopis]Údržba elektrických zařízení a hromosvodů - požadavky právních předpisů a technických norem (pouze anotace z časopisu Elektroinstalatér 3/2010)
Jiří Hemerka, dipl. tech. Údržba elektrických zařízení a hromosvodů - požadavky právních předpisů a technických norem Následkem absence preventivní údržby může být ublížení na zdraví, zánik zařízení nebo zkrácení jeho životnosti. Cílem článku je předat osobám odpovědným za elektrické zařízení dostatek informací pro obhájení údržby těchto zařízení, podložených právními předpisy a technickými normami.
[časopis]Blesková válka - předělávat hromosvod, nebo ne? (pouze anotace z časopisu Elektroinstalatér 5/2010)
Jan Hájek Blesková válka - předělávat hromosvod, nebo ne?
[časopis]Hromosvody 2009 - praktické montáže a revize (pouze anotace z časopisu Elektroinstalatér 2/2009)
Hromosvody 2009 - praktické montáže a revize
[časopis]Ne vše musí jít za každou cenu aneb Hromosvod s lidskou tváří (pouze anotace z časopisu Elektroinstalatér 3/2009)
David Klimša Ne vše musí jít za každou cenu aneb Hromosvod s lidskou tváří
[časopis]Hromosvody 2009 - praktické montáže a revize (pouze anotace z časopisu Elektroinstalatér 3/2009)
Hromosvody 2009 - praktické montáže a revize
[časopis]Hromosvody aneb Mé cesty v kruzích - 4. část (pouze anotace z časopisu Elektroinstalatér 1/2008)
David Klimša Hromosvody aneb Mé cesty v kruzích - 4. část
[časopis]Hromosvody aneb Mé cesty v kruzích - 5. část (pouze anotace z časopisu Elektroinstalatér 3/2008)
David Klimša Hromosvody aneb Mé cesty v kruzích - 5. část
[časopis]Elektroinstalatér 5/2015
Naši partneři Obsah: Cui bono? aneb o regulaci potřetí (Tomáš Maixner, IRMO) kabely, vodiče Asociace Grémium Alarm Přehledná instalace s kabely nkt instal PLUS (nkt cables) 4 software pro elektrotechniky Zdokonalte své VISIO, EXCEL a WORD o společnou SQL databázi (Ing. Zdeněk Potměšil, Technodat) 6 normy, předpisy Téma: Osvětlování, světelná technika; Nová norma ČSN EN 50110-1 ed. 3 Základní údaje a souvislosti (Ing. Vincent Csirik) Přepěťové ochrany Nová časová relé pro řízení technologických procesů (RNDr. Stanislav Hotmar, CSc., Finder CZ) 15 Elektromagnetická ..hromosvodů (..

 [další stránka >>>]

Témata 2019

CAD a BIM knihovny