Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Elektroinstalatér

logo časopisu Odborný časopis zaměřený na praxi v oboru elektro.
Ročníky:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003 

Obsah čísla 1/2012 (leden 2012)
Datum: 7.1.2012
obrázek titulky

ELEKTROINSTALACE

Ing. Karel Dvořáček
Úložné a upevňovací systémy pro montáž elektrických zařízení a instalací - 3. část

KOPOS Kolín
Požárně odolné krabice a kabelové nosné systémy se zachováním funkčnosti

KABELY, VODIČE

Stiebel Eltron
NO FROST systém pro střechy a okapy

Lapp Group
Optimální efektivnost v energetických řetězech

Ing. Tomáš Tyrychtr
VALeMO - řešení nkt cables pro elektromobilitu

SYSTÉMOVÁ TECHNIKA BUDOV

Ing. Josef Kunc
Vzájemné vazby při řízení funkcí v systémové KNX instalaci

Ing. Jan Macháček, Ph.D., Ing. Miroslav Haluza, Ing. Branislav Bátora, VÚT Brno
Proč dát přednost systémové elektroinstalaci - 2. část
Základní rozdíl mezi klasickou a systémovou elektroinstalací je použití komunikační sběrnice v systémové elektroinstalaci. Sběrnice přináší do řízení elektroinstalace vyšší komfort ovládání přístrojů a umožňuje snadné rozšíření systému o další prvky. Systémové elektroinstalace dosahují proti klasickým optimální spotřeby energie. Rozhodnout o tom, zda použít systémovou, nebo klasickou elektroinstalaci, lze podle zařazení objektu do třídy energetické náročnosti.

JISTICÍ A SPÍNACÍ TECHNIKA

RNDr. Stanislav Hotmar, CSc., Finder CZ
Instalační stykače 25 A

NORMY, PŘEDPISY

JUDr. Zbyněk Urban
Požární ochrana elektrických instalací - 2. část
Problematika kabelových rozvodů v souvislosti s požární bezpečností je nově řešena podle ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody. Základním požadavkem zůstává, že změnou nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti objektu. Instalace v hořlavých podkladech a na nich je řešena v ČSN 33 2312 Elektrické zariadenie v horľavých látkach a na nich (1985). Za velký krok k bezpečnosti je používání proudových chráničů i v ochraně před požáry.Obecně lze požární bezpečnosti v některých případech splnit dodržením normových hodnot uvedených v technických normách. Dodržet ustanovení obsažená v právních předpisech odlišně od normativních požadavků je možné za podmínky, že zvolené odlišné řešení zachová stejnou či vyšší úroveň bezpečnosti.

Ing. Leoš Valenta, CSc.
Přístrojové transformátory - stav normalizace a další informace

Ing. Michal Kříž
Informace k nové ČSN 33 2000-5-52 ed. 2... - 1. část

FÓRUM REVIZNÍCH TECHNIKŮ

Ing. František Zoul, Hans Jürgen Höfer, Milan Bureš, Jaroslav Miklík
Sankce za neoznačení vyrobených rozvodnic a rozváděčů značkou CE

David Klimša
Vítej konečně ve 21. století aneb Můžeme i bez papíru - 3. část

PROJEKTOVÁNÍ

Ing. Tomáš Mikula
Projektování slaboproudu ve výstavbě - 3. část

OCHRANNÉ A PRACOVNÍ POMŮCKY

Václav Macháček
Lhůty periodických zkoušek dielektrických pracovních pomůcek používaných při práci a obsluze elektrických zařízení nad 1 kV

BEZPEČNOST PRACOVNÍCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Jaromír Ludvík, ZAM - SERVIS
Montážní dokumentace bezpečnostních a technologických prvků na strojích - pásových dopravnících - 2. část

Tlačítka nouzového zastavení s kontrolním modulem

NÁŘADÍ

Elfetex
Diamantové kotouče PROTEC.class

OCHRANA PŘED PŘEPĚTÍM

Ing. Jan Mikeš, Ing. Jiří Kutáč
Technická podstata hromosvodu

OSVĚTLENÍ

Ing. Hynek Bartík, Ing. Tomáš Maixner
Světlo na ulici - 1. část

Ing. Tomáš Maixner
Zdravé světlo - 4. část: Školy

Ing. Luboš Kruliš, OSRAM
Šetříme s výbojkami

LED alternativa zářivek T8

ELEKTRICKÁ ENERGIE

Skupina ČEZ zahájila výstavbu dobíjecích stanic pro elektromobily

Neplánované přetoky elektřiny přes přenosovou soustavu České republiky
Přenosová soustava ČR je opakovaně a stupňovaně zatěžována neplánovanými evropskými toky elektřiny ve směru sever - jih. Zatímco v minulých letech se jednalo o méně časté a relativně krátkodobé stavy, v loňském roce četnost nestandardních situací prudce vzrostla. Ke krizovým situacím v přenosové soustavě dochází obvykle vlivem souhry několika faktorů, např. koncem loňského roku to bylo kvůli velkým větrným parkům na severu Německa a zároveň nárůstem odběru na Balkáně, proto je nutné urychlené posilování přenosových soustav v regionu.

ZABEZPEČOVACÍ A PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉMY

Odborné komise AGA zahajují činnost v novém volebním období prezídia AGA

Ing. Slavomír Entler
Elektrická požární signalizace - 3. část: Zkoušky EPS: 2011

ORSEC
Odborný seminář Bezpečnost v poplachových (bezpečnostních) systémech

Ing. Slavomír Entler
Elektrická požární signalizace - 2. část - Ovládání požárně bezpečnostních zařízení

VELETRHY, VÝSTAVY

Veletrhy wire 2012 a Tube 2012

Light+Building 2012

ÚČINKY ELEKTROMAGNETICKÉHO POLE

Ing. Jaroslav Novák
Elektromagnetické pole a zdravotní rizika - část 5.2
Při hodnocení zdravotních rizik se nepoužívají jen základní fyzikální veličiny, ale i jednotky odvozené. V souvislosti s mobilními telefony byl zaveden SAR = měrný absorbovaný výkon ve W/kg - současná povolená hodnota je 2 W/kg. Hodnocení mobilů bylo zavedeno jen podle jednoho parametru SAR, který není možno ověřit technickým měřením.

PRÁVNÍK VÁM RADÍ

JUDr. Zdeňka Kundratová
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

INFORMUJEME

Mozaika zajímavostí

Předplatné časopisu Elektroinstalatér na rok 2012

OEZ na veletrhu AMPER 2012

Zajímavé produkty z katalogu Distrelec

(recenze)
Václav Macháček: Příručka (nejen) pro zkoušky elektrotechniků pracujících na elektrických zařízeních nad 1 000 V

ABB FRIDA má ocenění za design

Zrušení společnosti, její likvidace a zánik

Věž superlativů Tchaj-pei 101

Ceny Siemens za nejlepší diplomové a doktorské práce

Obsah ročníku 2011

 
 
Reklama