Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Elektroinstalatér

logo časopisu Odborný časopis zaměřený na praxi v oboru elektro.
Ročníky:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003 

Obsah čísla 2/2012 (březen 2012)
Datum: 7.3.2012
obrázek titulky

ELEKTROINSTALACE

Ing. Pavel Mony, Ing. Pavel Kutek, ABB, Elektro-Praga
Rok 2012 v klasické elektroinstalaci

PROMAT
Požární bezpečnost kabelových tras

NOARK Electric, nový hráč na českém elektrotechnickém trhu

Jan Galbavý
Řada spínačů Berker od firmy Hager

LAPP KABEL
Kabely Lapp až tisíc metrů pod hladinou moře

Michal Bečán, Schmachtl CZ
Rozváděčové skříně Pablo a Pedro

Lamela Electric
Flexibilní kabely pro speciální použití - 1. část

Mgr. Marie Horská
Novinky z Koposu Kolín v roce 2012

WAPRO® na veletrhu AMPER 2012

LIC technika
Podzemní rozváděče LIC

Lapp Group - chuť úspěchu

SOFTWARE PRO ELEKTROTECHNIKY

Technodat Elektro
Elektro CAE software v roce 2012

EPLAN ENGINEERING CZ
EPLAN Pro Panel vstupuje do světa 3D

SYSTÉMOVÁ TECHNIKA BUDOV

Ing. Josef Kunc
Praktické zkušenosti z využívání KNX systémových instalací

Panasonic rozšiřuje řadu VRF systémů spuštěním Mini ECOi

SBS ELEKTRO
Gira domovní komunikace

NORMY, PŘEDPISY

Ing. Michal Kříž
Informace k nové ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Výběr a stavba elektrických vedení - 2. část
V současné době je v přípravě nové vydání ČSN 33 2000-5-52. Hlavní změnou oproti předchozímu vydání je, že nová norma obsahuje již celý kompletní oddíl 523 a k tomu příslušející přílohy. Z normy se dozvíme proto nejen základní požadavek, že vedení je třeba dimenzovat tak, aby se příliš neohřálo, ale z příloh zjistíme i proudy pro základní způsoby uložení vedení v elektrických rozvodech a elektrických instalacích. V první části jste se mohli dočíst, jak je norma sestavena. Další části vás postupně seznámí s obsahem jednotlivých příloh normy.

Václav Macháček
Rozváděče nízkého napětí pro distribuční transformovny vn/nn s transformátory do 630 kV.A - 1. část

BEZPEČNOST PRÁCE

JUDr. Zbyněk Urban
První pomoc na pracovišti - lékárnička

Ing. Pavel Žák
Monitory izolačního stavu ABB

JISTICÍ A SPÍNACÍ TECHNIKA

Ing. František Štěpán
Jak je to se selektivitou instalačních jističů
Každý se občas setká se situací, že při zkratu na některém vývodu instalace dojde k vypnutí jističe v obvodu, kde zkrat nastal - často přitom vypne i hlavní jistič před elektroměrem (i když má vyšší hodnotu jmenovitého proudu než jistič u koncového obvodu) a často vypne jen jistič s vyšší hodnotou jmenovitého proudu. Dochází k tomu proto, že dnes používané instalační jističe vypínají velice rychle, a přestože se často jedná i o jističe různých výrobců, mají téměř srovnatelné vypínací časy. U malých jističů proto obecně nelze garantovat selektivitu. Důvody, proč tomu tak je, rozebírá autor článku.

Jan Škulavík, OEZ
Výběr a nastavení nadproudových spouští jističů Modeion

RNDr. Stanislav Hotmar, CSc., Finder CZ
Nová časová relé pro řízení technologických procesů

MĚŘENÍ, REGULACE

Zajímavé produkty z katalogu Distrelec

ZÁVODNÝ ELEKTRO
Regulační a monitorovací systémy čtvrthodinového, hodinového a technického maxima

ILLKO
EurotestXE 2,5 kV - nový multifunkční přístroj pro revize elektroinstalací
Kromě běžných parametrů nutných pro rychlé a pohodlné provedení revize elektroinstalací umožňuje nový multifunkční přístroj EurotestXE 2,5 kV provést i diagnostiku stavu izolace změřením polarizačního indexu PI a elektrického absorpčního poměru DAR při napětí až 2,5 kV.

METRA Blansko
Analogový měřič izolačních odporů PU 590

OCHRANA PŘED PŘEPĚTÍM

Ing. Jiří Kutáč, DEHN + SÖHNE
Svodiče pro informačně-technické sítě a monitorování jejich stavu

Konvenční vs. nekonvenční hromosvod

OSVĚTLENÍ

OSRAM
Světlo jako obchodní a reprezentativní nástroj

Ing. Hynek Bartík, Ing. Tomáš Maixner
Světlo na ulici - 2. část

Zumtobel HIGHLIGHTS 2012

ZABEZPEČOVACÍ A PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉMY

Ing. Miroslav Urban, AGA
Pět nezbytných znaků hodnocení dodavatele zabezpečovacího zařízení

Ing. Slavomír Entler
Elektrická požární signalizace - 4. část: Požární inženýrství v praxi

Bc. Tomáš Ekrt, Schrack SECONET
Elektrická požární signalizace versus IP protokol

Michal Randa, ORSEC
Kulatý stůl Poplachové systémy - ne "zabezpečovačka"

Incheba
Inteligentní technologie budoucnosti

PRAGUE SECURITY DAYS 2012

VZDĚLÁVÁNÍ

L. P. Elektro - nabídka vzdělávacích kurzů

Test pro volné chvíle

VELETRHY, VÝSTAVY

WAPRO® na veletrhu AMPER 2012

Pražské veletrhy elektrotechniky se blíží

Lapp Group - chuť úspěchu

HANNOVER MESSE 2012

Siemens vystavuje na veletrhu AMPER 2012

ÚČINKY ELEKTROMAGNETICKÉHO POLE

Ing. Jaroslav Novák
Elektromagnetické pole a zdravotní rizika - část 5.3
V závěrečné části seriálu jsou uvedeny příklady výpočtu EMP základnové stanice GPS a mobilního telefonu, dozvíme se zde, co má obsahovat protokol o měření EMP a jak se posuzují zdravotní rizika. Na závěr se autor pokusil odpovědět na otázku, do jakých úrovní pozadí EMP se dostaneme v druhé dekádě 21. století.

PRÁVNÍK VÁM RADÍ

JUDr. Zdeňka Kundratová
Nájem bytu po novele - 1. část

INFORMUJEME

Mozaika zajímavostí

ABB slaví dvacet let růstu a úspěchu na českém trhu

Siemens opět zvítězil

Datové centrum společnosti Facebook

Školicí středisko KNX v Brně

(výstava)
Radim Václavík: Jiné domy 2001-2011

Juraj Krivošík, SEVEn
Přísnější kritéria pro výběr energeticky úsporných výrobků

Ing. Pavla Slavíková, Sdělovací technika
Smart Life podruhé

Jan Beneš
Skupina ČEZ dokončuje instalaci inteligentních elektroměrů

Bezpečnostní úlohy v prostředí TIA Portal

Ing. Václav Schamberger, ČENES
Odborný seminář Kabelové sítě pro elektroenergetiku

Jiří Wagner
Nekonvenční zdroje elektrické energie

Setkání projektantů a odborníků v elektrotechnice

Konference Sdělovací techniky na mezinárodním veletrhu AMPER 2012 v Brně

Marie Dufková, ČEZ
Poptávka po technické turistice zvedá návštěvnost elektráren

Globální inovační centrum společnosti Eaton

 
 
Reklama