Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Nadčasové bezpečnostní technologie pro stadiony

Dosud aplikovaná bezpečnostní opatření sportovních stadionů využívají výstupy kamerových systémů a služeb bezpečnostní a pořadatelské služby pro vizuální kontrolu prostor. Nebezpečí však zpravidla přichází skrytě.

Bezpečnostní technologie pro stadiony, ilustrační obrázek, foto M2C Space

Detekce zakázaných předmětů monitorováním

CZ LOKO Aréna a poskytovatelé hi-tech řešení v oblasti bezpečnosti spojí své síly, aby jako první na světě provedli testování technologie umožňující detekovat skryté pronášení zakázaných předmětů do prostředí sportovního stadionu – nepozorovaně a skrytě, bez nároků na součinnost návštěvníků. Poskytovatel technologie, společnost Asqella, svěřil tvorbu konceptu a realizaci projektu společnosti PCS. Partnery projektu se mimo jiné stalo M2C Space, největší dohledové centrum ve Střední Evropě a Ústav bezpečnostního inženýrství Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Závěry projektu pod názvem Bezpečná budoucnost sportovních stadionů jsou určeny jak informovanosti influencerů v oboru sportu a bezpečnosti, tak k odbornému vzdělávání souvisejících profesních skupin po celém světě.

„Provoz bude monitorovací. V žádném případě se fanoušci nemusí bát, že by docházelo k nějakým represím nebo zásahům. Všechno jsme připravovali tak, abychom fanoušky co nejméně omezili. Smyslem testování je vyzkoušet novou technologii v praxi a zmonitorovat její využití do budoucna při nasazení na ochranu ať už sportovišť nebo jiných objektů s cílem zajištění co největší bezpečnosti návštěvníků,“ informuje jednatel Dukly Jihlava Bedřich Ščerban.

Téma bezpečnosti sportovních utkání, problematika extremistických skupin nebo diváckého násilí plní v posledních měsících stále častěji mediální prostor. Velké davy, které v krátkém časovém úseku musí projít přes kontrolní stanoviště, vytváří riziko kumulace před bezpečnostní kontrolou a tím vytvoření potenciálního cíle. Stejně tak fronty na občerstvení či toalety, které se táhnou a vytváří davy, jsou snadným cílem pro útočníka.
„Nízká propustnost a poddimenzovaná kapacita zvyšují nutnou fyzickou přítomnost ostrahy na místě a tím růst personálních nákladů. Prvotní prevencí jsou bezesporu kvalitní organizační a režimová opatření. Potřeba zajistit, aby návštěvníci nevnášeli do prostoru eventu zábavní pyrotechniku, zbraně a další zakázané předměty, je velký boj. Návštěvníci jsou vynalézaví ve způsobu skrývání a pronášení, zároveň nechtějí být dlouho drženi na vstupu. Z tohoto důvodu by měla být bezpečnostní kontrola osob a jejich zavazadel rychlá ale důkladná, což může být obtížné dosáhnout tradičními metodami," říká Ing. Milan Krása, ředitel divize Rapiscan společnosti PCS.

Kamerové služby a bezpečnostní a pořadatelské služby nestačí

Škody, kterým je zapotřebí zabránit si uvědomuje každý z nás: ztráta života, újma na zdraví, poškození majetku, ztráta pověsti a ušlý zisk. Palčivé bývají ztráty jak z pozastavení provozu z důvodů mimořádné situace a jejího šetření, časové prodlevy způsobené odstraněním vzniklých škod tak i nemalé náklady spojené s obnovením důvěry. Jak nalézt vhodné řešení?

Dosud aplikovaná bezpečnostní opatření sportovních stadionů využívají výstupy kamerových systémů a služeb bezpečnostní a pořadatelské služby pro vizuální kontrolu prostor. Nebezpečí však z pravidla přichází skrytě.

Finská společnost Asqella Oy vyvinula revoluční technologii ARGON, která je schopna odhalovat skryté předměty pronášené pod oděvem potenciálního útočníka. Technologie je schopna detekovat materiály, jejichž odhalení dosud nebylo technologicky možné. Provádí kontrolu skrytě, bez nutnosti omezení provozu a za běžné chůze návštěvníka, aniž by kontrolovaná osoba věděla, že je kontrolována. Nasazení technologie v rámci prevence umožňuje včasnou identifikaci hrozeb, zkrácení reakční doby a eliminaci potenciálního útočníka.

„V současné době probíhá testování technologie ARGON v reálném provozu vybraných potenciálních měkkých cílů. Pro oblast výzkumu jsme zvolili tři významné segmenty: oblast obchodních center, oblast sportovních stadionů a oblast průmyslových provozů," prozrazuje Arttu Luukanen, Managing Director společnosti Asqella. „Jsme potěšeni, že pozvání ke spolupráci přijal hokejový klub se silnou historií. Realizace bezpečnostních projektů bývá delikátní záležitostí, proto si velice vážíme přístupu vedení HC Dukla Jihlava k celé problematice a jejich podpory."

Projekt pod názvem Bezpečná budoucnost sportovních stadionů si klade za cíl doplnění stávajících bezpečnostních a systémových řešení o funkce nové technologie, která umožňuje odhalit dosud neviditelné hrozby. Nepozorovaně, skrytě. Jedná se o preventivní řešení se zaměřením na kontrolu osob za účelem ochrany návštěvníků v prostorách stadionu. Závěry projektu jsou určeny k informovanosti těch, kteří drží bezpečnou budoucnost sportovních stadionů ve svých rukou: influencerům oboru sportu a bezpečnosti, a k odbornému vzdělávání souvisejících profesních skupin po celém světě.

„Z množiny relevantních bezpečnostních rizik bychom rádi poukázali především na kriminální, personální a procesní rizika a zároveň otevřeli provozní otázky v souvislosti s navazujícími mimořádnými událostmi, které vyžadují pomoc bezpečnostních složek. Mám na mysli výskyt mimořádných událostí spojených s úmyslným ohrožením civilních osob prostřednictvím zábavní pyrotechniky či konvenčních zbraní," doplňuje Krása.
"Zabývat se také budeme mimořádnými událostmi jako je úmyslné vystrašení osob prostřednictvím ohlášení nálezu, nebo umístění podezřelého balíčku v místech koncentrace velkého počtu osob. Pro spolupráci na případových studiích jsme oslovili Ústav bezpečnostního inženýrství Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, který se bude problematikou detailně zabývat."

„Společnost M2C se dlouhodobě angažuje v oblasti bezpečnosti s využitím nejmodernějších technologií. V rámci dohledového centra M2C Space klademe důraz nejen na implementaci již dostupných nebo ověřených technologií do provozu, ale chceme být v oblasti bezpečnosti průkopníky v zavádění nových aplikací. Velmi rádi se tak podílíme na společném projektu se společností PCS, který si klade za cíl verifikovat, v českých podmínkách, velmi nadstandardní a nejmodernější přístup k bezpečnosti na místech se zvýšenou koncentrací osob. S ohledem na nedávné situace je z mého pohledu tento projekt příslibem větší informovanosti o technologických možnostech v oblasti bezpečnosti a my jsme velmi rádi, že jsme jeho součástí,“ sděluje Jan Čulík projektový manažer společnosti M2C, která bude prostřednictvím dohledového centra M2C Space vzdáleně obsluhovat technologii ARGON a kontrolovat návštěvníky.


Společnost Asqella byla založena v Helsinkách ve Finsku, aby vyvinula bezpečnostní technologii na bázi subilimetrových vln. Výsledkem se stal ARGON, revoluční řešení stand-off screeningu pro fyzickou bezpečnost a prevenci ztrát. Od zahájení provozu v roce 2013 Asqella kombinuje odborné znalosti v oblasti fyziky, elektromagnetického pole, optiky, elektroniky, průmyslového designu a zpracování signálu s důrazem na aplikační požadavky a potřeby klientů. Vizí společnosti Asqella je být světovým lídrem v oblasti aplikací bezpečnostní kontroly pohybujících se osob.

Divize Rapiscan společnosti PCS spol. s r.o. působí na trhu více jak 25 let jako dodavatel bezpečnostních technologií pro kontrolu osob, zavazadel a zásilek. Divize poskytuje řešení pro oblast Aviation a Non-Aviation za účelem eliminace bezpečnostních rizik. Základ portfolia divize tvoří produkty společností Rapiscan Systems, AS&E, Asqella, Agilent Technologies a Quadratica. Divize zároveň poskytuje profesionální služby v oblasti servisu, pronájmu techniky, konzultační činnosti a autorizaci bezpečnostních řešení. Lidé v divizi věří, že soustavné vzdělávání, informovanost a výcvik profesionálů zvyšují schopnost dělat sofistikovaná rozhodnutí, která jsou základem pro práci odborníků v oblasti bezpečnosti. Proto se podílí na vzdělávání v oblasti bezpečnostní kontroly pořádáním konferencí, oborových setkání, seminářů a školení.

M2C Space je unikátní pracoviště, které díky inovativním technologiím, analytickým softwarům a speciálně vyškoleným odborníkům kontroluje a vzdáleně ovládá technologie budov, energie, chrání váš majetek a zboží a minimalizuje ztráty při co nejnižších nákladech. Jedná se o největší komerční dohledové centrum ve střední Evropě.

Ústav bezpečnostního inženýrství, FAI UTB ve Zlíně. Hlavními oblastmi vědecké a výzkumné činnosti ústavu jsou zejména ochrana majetku a osob, technické prostředky bezpečnostního průmyslu, technologie komerční bezpečnosti, informační a krizový management, bezpečnostní management, modelování krizových situací, ochrana obyvatelstva, ochrana kritické infrastruktury, odolnost kritické infrastruktury, analýza funkčnosti a penetrační testy systémů technické ochrany, projektování systémů technické ochrany a analýza rizik.

 
 
Reklama