Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Předběžná závěrečná zpráva - WATENVI

Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh Watenvi, jenž se konal na brněnském výstavišti od 26. do 28. května, se letos konal v prostředí současné ekonomické krize.

Přesto se jej zúčastnilo 44 nových vystavovatelů, přijela také řada obchodních delegací ze střední a východní Evropy. Oficiální účast na veletrhu měly saské firmy. Watenvi tvoří 15. mezinárodní vodohospodářská výstava Vodovody-Kanalizace a 15. mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí Envibrno.

Úspěšný byl nový projekt Business Point, k jehož cílům patřilo prostřednictvím předem dohodnutých schůzek mezi vystavovateli a zahraničními delegacemi umožnit navázání nových obchodních kontaktů. "O projekt byl nad očekávání velký zájem, uskutečnilo se během jediného dne na padesát schůzek. Šlo o představitele vodohospodářských oborů a státní správy, kteří zodpovídají za ekologii, vodohospodářství a protipovodňovou ochranu," uvedl František Nečas, z úseku marketingu Business Centra. Účastnily se jej delegace z Francie, Španělska, Itálie, Bulharska, Rumunska a Chorvatska. Z této země přijela nejpočetnější delegace, která hledala další české firmy pro spolupráci. Chorvatsko pokračuje v realizaci Projektu Jadran, který zahrnuje výstavbu čističek odpadních vod, podmořských výpustí a kanalizačních soustav ve více než desítce měst na pobřeží Jadranu.

Další prestižní akcí bylo setkání Vodních a Mořských ředitelů ze zemí Evropské sedmadvacítky, kteří jednali o naplňování Rámcové směrnice vodní politiky. Grémium Vodních ředitelů je nejvyšším rozhodujícím orgánem v oblasti VODA, a svolává jej země, která právě předsedá Evropské unii. Organizátorem akce bylo Ministerstvo životního prostředí ČR. Konala se také mezinárodní konference Principy ochrany před povodněmi ve světě, na níž prezentovali svá opatření představitelé měst Prahy, Drážďan, Hamburku, New Orleans, Rotterdamu, Londýna, Benátek, Winnipegu, Hitzackeru a další.

Celkem sedmdesát odborníků z 26 zemí Evropské unie, ale i Norska a Švýcarska, se účastnilo dvoudenního workshopu WGF, jenž se zabýval implementačním procesem směrnic týkajících se vodního hospodářství jednotlivých zemí.

Pořadatelem mezinárodní výstavy Vodovody-Kanalizace bylo Sdružení odboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK). Proto není náhodou, že se veletrh Watenvi stal důležitým místem setkání členů sdružených v asociaci výrobců a dodavatelů vody EUREAU. SOVAK je členem této evropské instituce a spolu s akciovou společností Brněnské vodárny a kanalizace pořadatelem akce. Tato platforma je zaměřena především na součinnost orgánů EU. Zástupci z jedenácti zemí společenství diskutovali o legislativě a jejím dopadu na ekonomiku jednotlivých zemí v souvislosti se zásobováním a nakládáním s vodami apod.

Uskutečnil se workshop životní prostředí Sasko-Česká republika, jehož pořadatelem byla Česko-německá obchodní komora. Oficiální účast na veletrhu měl Svobodný stát Sasko a jeho firmy, které se prezentovaly ve společném stánku v pavilonu B. Na velmi těsnou spolupráci v oblasti ekologie a životního prostředí upozornil Jürgen Staupe, tajemník ministra životního prostředí a zemědělství Saska. Podle něho německé podniky působící v regionu střední a východní Evropy zvolily už počtvrté za sebou Českou republiku za nejatraktivnější zemi pro investory.

Vzhledem k tomu, že Watenvi je vysoce odborným veletrhem, semináře a přednášky byly zaměřeny na novinky v oblasti financování a legislativy v oborech vodního a odpadového hospodářství. Doprovodný program byl připraven ve spolupráci s ministerstvy životního prostředí, zemědělství, průmyslu a obchodu, Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR a dalšími oborovými institucemi.

Tradičně mělo společnou expozici Ministerstvo životního prostředí ČR a Státní fond životního prostředí ČR, kde zájemci získali veškeré informace o dotacích z Operačního programu Životního prostředí. Pracovníci SFŽP podrobně informovali o možnostech jak získat peníze na jednotlivé vodohospodářské projekty. Ministerstvo zemědělství se prezentovalo ve společné expozici se státními podniky Povodí. Zaujaly též tradiční ukázky ochrany proti velké vodě v bazénu před pavilonem Z.

Jak vyplývá z průzkumu, s veletrhem Watenvi bylo spokojeno 80 procent návštěvníků. Ocenili zejména odbornou úroveň veletrhu, kvalitu vystavených produktů nebo služeb, ale též organizaci veletrhu ze strany Veletrhy Brno, a.s. Naprostá většina návštěvníků uvedla, že se zúčastní i příštího ročníku.

Zveřejněné informace jsou předběžné. Konečná závěrečná zpráva bude akciovou společností Veletrhy Brno vydána po vyhodnocení všech statistických údajů.

Uváděné statistické hodnoty vycházejí ze zásad zveřejňování statistických dat veletrhů a výstav sdružených v UFI (The Global Association of the Exhibition Industry) Paris.

Řekli o veletrhu

František Barák, předseda představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky:

Naše sdružení je hrdé na to, že již po patnácté je hlavním organizátorem výstavy WATENVI. Jsem rád, že se na výstavišti prezentují zástupci našich vodárenských společností, dodavatelé i projektanti. Výstava přispěje ke zlepšení životního prostředí v celém našem regionu i v oblasti celé střední Evropy.

Miroslav Nováček, předseda představenstva Svazu vodního hospodářství České republiky:

Setkali jsme se opět v Brně a já jsem rád, že tento projekt našel svoje místo v kalendáři významných evropských výstavních akcí a že se nám dílo daří. Jsem přesvědčen o tom, že na všechny otázky vodohospodáři, kteří se spojili i s reprezentanty velké vody, protipovodňové ochrany získali na výstavišti spoustu podnětů. Tyto poznatky využijeme při své další práci.

Cornel Constantin Ionica, náměstek primátora města Pitesci a zástupce regionu Arges, Rumunsko:

Hledali jsme na veletrhu nové technologie v oblasti čističek odpadních vod. Na tuto činnost osmdesát až devadesát procent investic hodláme získat z prostředků EU. Naše účast v Brně splnila očekávání, načerpali jsme řadu zkušeností a nových kontaktů, zejména v rámci projektu Business Point.

Ramona Dumitrache, Institut hydrologie a vodního managentu Bukurešť, Rumunsko:

Hledala jsem v Brně firmy, které se zabývají výrobou zařízení protipovodňové ochrany.Velmi mě zaujaly ukázky v bazénu před pavilonem Z. Ty jsem si nafotila a zdokumentovala, abych vše mohla prezentovat doma svým kolegům. Na projektu Business Point jsem měla řadu jednání s českými firmami. Jako jiné země EU i Rumunsko musí v případě protipovodňových opatření plnit směrnice, které vyplývají ze společné legislativy. Jde především o zajištění ochrany lidí a jejich majetků před velkou vodou. Věřím, že příští rok nás do Brna přijede z Rumunska větší delegace.

Mitko Keranov ředitel firmy Simex Plovdiv, Bulharsko:

Dlouhodobě spolupracuje s českými podniky a Česko se může pochlubit technologiemi na vysoké úrovni za přijatelnou cenu, což bylo důvodem mojí návštěvy na veletrhu Watenvi. České firmy mají u nás velkou tradici a dáváme jim přednost před jinými zahraničními subjekty. Zajímaly mě především technologie na obnovu vodohospodářské infrastruktury, která je v Bulharsku zanedbaná.

Jürgen Staupe, tajemník ministra životního prostředí a zemědělství Saska:

Dlouhá společná hranice i celková tradiční blízkost obou zemí vede k tomu, že Česká republika je v současnosti nejdůležitějším obchodním partnerem Saska. V oblasti ekologie životního prostředí je spolupráce velmi těsná, proto se oficiálně účastníme veletrhu Watenvi. Máme společné problémy jako je demografický vývoj, změna klimat, urbanizace - tomu všemu musíme čelit společně. Je to samozřejmě i tento veletrh, který usnadňuje mezinárodní spolupráci správnou cestou.

Veletrhy Brno, a.s.
logo Veletrhy Brno, a.s.

Největší realizátor veletrhů a výstav v České republice s více než třicetiletými zkušenostmi v oboru. Hlavními obory činnosti je poskytování obchodních (výstavářských) služeb pro podniky a pronájem vlastních nemovitostí (výstavních ploch a pavilonů). ...