Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh Watenvi

V tradičním květnovém termínu se na brněnském výstavišti uskuteční Mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE, jejímž pořadatelem je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, a Mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO.

Tyto již tradiční veletrhy jsou doplněny Mezinárodním veletrhem komunálních technologií a služeb URBIS TECHNOLOGIE. Veškeré dění - vystavovatelé, semináře i přednášky - budou soustředěny do příjemného prostředí nového multifunkčního pavilonu P.

17. Kongres starostů a primátorů při WATENVI

WATENVI má ambici stát se největším centrem setkání tuzemských a zahraničních firem z oblasti vodohospodářství, zpracování odpadů, environmentálních technologií a komunální techniky se zástupci státní správy, regionů, měst a obcí. Během tří dnů se uskuteční řada odborných seminářů přednášek a zajímavých akcí. Poprvé se bude při WATENVI konat 17. kongres starostů a primátorů, a řada další akcí a seminářů zaměřených na veřejnou správu.

Bohatý doprovodný program na Watenvi

Stejně jako v předešlých letech chystají organizátoři veletrhu Watenvi bohatý doprovodný program. Určen je nejen pro odborníky, ale i pro představitele měst a obcí. Zaměřen bude nejen na dotační politiku, ale i na novou legislativu. Garantem odborného programu je SOVAK ČR, který ve spolupráci s ministerstvy zemědělství, životního prostředí a ministerstvem pro místní rozvoj připravuje řadu seminářů zaměřených na aktuální témata v oboru. Odborný program je již tradičně rozdělen na dvě části, na legislativní procesy v oboru vodního hospodářství a na financování rozvoje infrastruktury vodovodů a kanalizací. V bloku věnovaném legislativě bude hlavním tématem Vodní zákon a stav legislativního procesu přijímání rozsáhlé novely Vodního zákona. Další přednášky se zaměří na informace týkající se první etapy procesu plánování v oblasti vod a směrnice o čištění městských odpadních vod. Novela Zákona o veřejných zakázkách a Koncesního zákona bude tématem pro odborníky z ministerstva pro místní rozvoj.

V rámci doprovodného programu se uskuteční blok přednášek týkající se odpadové legislativy. Zaměří se na otázky týkající se nové euronovely, a jaký bude mít vliv na občana a jakým způsobem na ni bude navazovat nový Zákon o odpadech. Bude se hovořit také o novinkách v oblasti nakládání s odpady, které přináší novela Plánu o odpadovém hospodářství.

Financování protipovodňové ochrany

Do celodenního bloku je také zařazeno téma Financování protipovodňové ochrany v ČR i program financování oboru Vodovodů a kanalizací. Na obnovu infrastruktury vodovodů a kanalizací půjdou peníze mimo jiné z programu Podpora odstraňování povodňových škod způsobených povodněmi 2009. Pravidla pro poskytování a čerpání finanční podpory podepsal v první polovině ledna letošního roku ministr zemědělství Jakub Šebesta.

"Škody na vodovodech a kanalizacích ve městech a obcích byly zjišťovány prostřednictvím krajských úřadů a po odečtení předpokládaného pojistného plnění byly stanoveny ve výši 202 milionů korun. Podpora bude poskytována až do výše 80 procent nákladů na stavební a technologickou část a příjemcem budou v tomto případě obce a města, které doplní tuto podporu svými financemi. Rozpočet ministerstva zemědělství bude posílen o celkem 162 milionů korun, tedy o 80 procent objemu zjištěných škod.," uvedl tiskový mluvčí MZe Petr Vorlíček. Upřesnil, že podpisem pravidel je program otevřen a bude tedy možné přijímat žádosti o prostředky. Povodněmi postižené obce a kraje budou o možnosti čerpat prostředky ze strany ministerstva zemědělství informovány. Pravidla programu jsou k dispozici na internetových stránkách ministerstva zemědělství.


Veletrhy Brno, a.s.
logo Veletrhy Brno, a.s.

Největší realizátor veletrhů a výstav v České republice s více než třicetiletými zkušenostmi v oboru. Hlavními obory činnosti je poskytování obchodních (výstavářských) služeb pro podniky a pronájem vlastních nemovitostí (výstavních ploch a pavilonů). ...