Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Rozdíly v cenách plynu pro domácnosti jsou výrazné

Možnost zvolit si dodavatele plynu mají odběratelé již od roku 2007. Ale teprve v loňském a především v letošním roce se trh s plynem rozvinul natolik, že změnou dodavatele je možné ušetřit až 30 % ročních nákladů na vytápění a přípravu teplé vody v rodinném domě.

Cena zemního plynu se po liberalizaci trhu od 1.1.2007 rozdělila na složky regulované Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) a ceny tržní. Podíl jednotlivých složek je patrný z následujícího grafu.


Regulovaná cena za distribuci a přepravu plynu (21 %) a dále pak malý podíl (0,2 %) jsou určovány ERÚ cenovým rozhodnutím vždy na celý následující rok. Cenové rozhodnutí č. 4/2011 bylo vydáno 21. 11. 2011 a určuje ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou plynu pro rok 2012. Ceny těchto služeb se liší pro každou ze šesti hlavních distribučních soustav působící v určitém regionu .

  • E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, (dále jen „E.OND“) – region Jižní Čechy
  • JMP Net, s.r.o., IČ: 27689841, se sídlem Plynárenská 1, Brno, (dále jen „JMP Net“) – region Jižní Morava
  • Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IČ: 27403505, se sídlem U Plynárny 500, Praha 4, (dále jen „PPD“) – region Praha
  • SMP Net, s.r.o., IČ: 27768961, se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava, (dále jen „SMP Net“) – region Severní Morava
  • VČP Net, s.r.o., IČ: 27495949, se sídlem Pražská třída 485, Hradec Králové, (dále jen VČP Net“) – region Východní Čechy
  • RWE GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, (dále jen RWE GasNet“) – region Střední, Severní a Západní Čechy

Regulovaná složka ceny plynu je stejná pro celé geograficky definované distribuční území. Takže je stejná pro každého obchodníka s plynem, který nabízí plyn zákazníkům na tomto distribučním území. To, že se regulovaná složka ceny plynu pro jednotlivá distribuční území poměrně výrazně liší ukazují následující dva grafy:Neregulovaná složka ceny, která je necelých 80 % ceny plynu, je cenou tržní. Určují si ji jednotliví dodavatelé plynu. Dodavatel musí být držitelem licence na obchod s plynem, které vydává Energetický regulační úřad. Na jeho webových stránkách jsou i informace o držitelích licence.

Aktuálně je vydáno 144 licencí na obchod s plynem. Vybral jsme tři dodavatele, z nichž jeden patří k nejdražším, druhý k nejlevnějším a třetí je asi ve středu tohoto porovnání. Pro tyto dodavatele jsem vypočetl cenu nakupovaného plynu pro stejnou spotřebu 24 MWh, tj. běžný rodinný dům s vytápěním a přípravou TV plynovým kotlem. Ceny pro porovnání jsou převzaty z nabídek na webových stránkách dodavatelů (viz tabulku), a pokud dodavatelé nabízejí různé slevy, je zvolena cena bez těchto slev a prémií. Pak dostáváme pro všechna distribuční území na území ČR následující graf. Z něj jsou zřetelné značné rozdíly v nákladech na nákup plynu od různých dodavatelů. Neregulovanou cenu může dodavatel měnit na základě svého rozhodnutí i několikrát za rok.


Pokud pro názornost zvolíme jedno distribuční území - např. Severní Moravu, pro kterou je distribuční společností SMP Net, s.r.o., IČ: 27768961, se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava, a rozšíříme počet dodavatelů na 19, dostáváme následující srovnání:

(Tabulku lze kliknutím zvětšit)

Závěr:

Rozdíly v cenách nakupovaného plynu od různých dodavatelů jsou natolik výrazné, že se jistě každému odběrateli vyplatí věnovat problematice nějaký čas a hledat nejvýhodnějšího dodavatele. Samozřejmě, že cena není tím jediným kritériem. Důležitá je i délka období, pro kterou dodavatel cenu garantuje, solidnost jednání a další parametry smluvního vztahu. TZB-info se problematice cen plynu, elektřiny a dalších paliv bude nadále věnovat. Připravujeme skutečně nezávislou výpočetní kalkulačku, která pomůže uživateli vybrat nejvhodnějšího dodavatele plynu i elektřiny pro konkrétní odběrné místo a zadanou spotřebu.

porovnání dodavatelů elektřiny a plynuKalkulátor cen energií
nezávislé porovnání cen elektřiny a plynu
Porovnání nákladů na vytápění
Nejpoužívanější výpočet!


English Synopsis
Differences in gas prices for households are significant

The possibility to choose supplier of gas is available since 2007. But only last year and especially this year the gas market has developed so much that it is possible to save up to 30% of annual costs for heating and hot water in a family house with change supplier.