Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jak dodavatelé energií stanovují zálohy

Zálohy na elektřinu a plyn jsou důležitou součástí procesu dodávky energií. V zájmů odběratelů je, aby je měli nastaveny optimálně, a tak se vyhnuli nepříjemným situacím. Co zálohy jsou, z čeho se skládají, kdo je může měnit a jaký je jejich význam pro každého z nás?

Poslechněte si audio verzi článku:
Více zajímavých podcastů na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Dodávka elektřiny a plynu ke spotřebitelům vypadá snadno. Ale než je možné začít energie využívat, předchází tomu mnohé. Navíc – jak ukazuje situace z posledních měsíců –, zajistit správné a dostatečné množství elektřiny i plynu nemusí být zas až tak snadné. „Nákup adekvátního množství je složitý proces, do kterého vstupuje mnoho proměnných a také mnoho různých subjektů. Kromě měření spotřeby a fakturace je jednou z klíčových součástí dodávky systém záloh,“ vysvětluje Michal Kulig, ředitel společnosti Yello.

Cílem je optimální výše záloh

Zálohy na elektřinu a plyn jsou pravidelné měsíční platby, které odběratelé hradí dodavateli energií. Slouží k tomu, aby si dodavatel mohl předem zajistit prostředky na pokrytí nákladů spojených s dodávkou energií. Jednou za rok distributor provede kontrolu spotřeby odběrného místa a předá dodavateli údaje, ten podle toho pak buď vyúčtuje nedoplatek, nebo vrátí přeplatek. Pro úplnost dodejme, že v případě odběratelů s fotovoltaickými elektrárnami probíhá vyúčtování každý měsíc a zálohy nejsou vyžadovány.

Algoritmus dodavatelů na základě historických dat a aktuálních trendů odhaduje budoucí spotřebu energií konkrétního odběratele. Na základě tohoto odhadu stanoví optimální výši záloh, které by odběratel měl pravidelně hradit. Cílem je, aby domácnosti nemusely platit nedoplatky při ročním vyúčtování. Zároveň je nutné do zálohy zahrnout neregulovanou a regulovanou část ceny za dodávky komodity, regulační a další poplatky.

Z čeho se zálohy skládají

Pro dodavatele energií je velmi důležité znát výši spotřeby zákazníků, protože jim to dává jasný přehled o plánovaných odběrech. „Na základě toho a dodatečných predikcí můžeme zajistit dostatečné množství energií pro konkrétní období, které se nakupuje postupně. Navíc, pokud dodavatel nákupy energií na burze chytře plánuje, nemůže uvrhnout své odběratele do nečekané situace, protože má k dispozici dostatečné množství finančních prostředků na jejich krytí,“ uvádí Michal Kulig, ředitel společnosti Yello. Ostatně, podobné nezodpovědné nakupování energií se stalo před více než dvěma lety osudným skupině Bohemia Energy.

Pro výpočet výše záloh se kromě odhadované spotřeby energií kalkuluje s tarifní sazbou a především s cenou energie obchodované na burze. Tato cena zahrnuje náklady na výrobu elektřiny nebo plynu. Její výše se mění v závislosti na tržních podmínkách a politických faktorech. Jde o tzv. neregulovanou součást, do které navíc spadají i další poplatky, jako je například poplatek za vedení účtu nebo poplatek za odběrné místo.

Poslední součástí jsou tzv. regulované ceny. Tato část se každému odběrateli počítá zvlášť a patří do ní cena za příkon podle hodnoty hlavního jističe a počtu fází, cena za systémové služby, činnost operátora trhu, podpora obnovitelných zdrojů energie a v neposlední řadě poplatek za distribuci. „Celková výše záloh je tedy spočítána jako součet těchto zmíněných položek,“ dodává Michal Kulig.

Kdy lze výši záloh upravit

Pokud se výše spotřeby v aktuálním období začne výrazněji lišit oproti dosavadnímu stavu, nebo se změní jiné proměnné, dodavatel energie o tom odběratele vyrozumí a navrhne mu novou výši zálohy – může být jak vyšší, tak nižší. O změnu výše záloh mohou požádat rovněž sami odběratelé a na její výši se přímo domluvit se svým dodavatelem energií.

Důvodem, proč se výše záloh může v průběhu roku změnit, je potřeba umožnit dodavatelům reagovat na sezónní změny ve spotřebě. „Dejme tomu, že spotřebitel začne výrazně více odebírat elektřinu. Důvodem může být například nákup elektrovozu nebo pořízení přímotopu. Potom logicky počet odebraných kilowatthodin vzroste. V tomto případě doporučujeme, aby odběratelé zvážili, zda by si neměli adekvátně navýšit zálohy,“ vyzdvihuje Michal Kulig. Jestliže má odběratel zafixovanou cenu silové energie, potom její cena zůstává nezměněna, ale z důvodu nárůstu odebraného množství konečné vyúčtování vzroste. Druhým případem může být změna výše záloh poté, co dojde ke změně případných dalších poplatků.

Roční vyúčtování vše srovná

Zálohy se platí obvykle měsíčně nebo čtvrtletně a jsou zahrnuty do ročního zúčtování za energie (pozor, provozovatelé fotovoltaických elektráren připojených do distribuční sítě dostávají vyúčtování každý měsíc). Po sjednání smlouvy s dodavatelem energií je spotřebitel informován o tom, jak jsou zálohy stanovovány a jak je požadována jejich platba – včetně možných způsobů jejich uhrazení.

V Yello odběratelům vycházíme vstříc. Namísto 12 záloh jich vystavujeme jen 11, což znamená, že při vyúčtování roční spotřeby v případě nedoplatku spotřebitel uhradí pouze chybějící část a nemusí v daném měsíci platit jak zálohu, tak případný nedoplatek. V případě přeplatku mu je částka naopak vrácena, respektive použita pro další zálohu,“ poukazuje Michal Kulig.

Obvykle – pokud nenastanou významné změny v odběru nebo se nemění legislativa – se zálohy upravují jednou ročně na základě předchozího roku, skutečné spotřeby a aktuálních cen energie. Pokud odběratelé zálohy neplatí, může dodavatel přistoupit k přerušení dodávek energie.


Yello
logo Yello

Yello je tu pro vás jako spolehlivý parťák pro elektřinu a plyn v České republice. Jsme součást Skupiny Pražská energetika. Nabízíme elektřinu a plyn za férové ceny. Naše široká paleta produktů a služeb splní všechny vaše požadavky v oblasti elektřiny ...