Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

E.ON opět výrazně sníží ceny elektřiny

E.ON opět snižuje ceny, tentokrát elektřinu pro své stálé zákazníky bez fixace. Nejlevnější nabídky pro domácnosti v uplynulém týdnu. Doporučené ceny pro jednání s dodavateli. Vývoj cen elektřiny a plynu za uplynulý rok podle dat v Kalkulátoru. Rekordní objemy obchodů na krátkodobém trhu operátora trhu.

Kalkulátor cen energií TZB-info

Jsme férovým dodavatelem energií a svým zákazníkům se pozitivní vývoj na trhu snažíme do ceníků promítat. Ujišťovali jsme, že jakmile nám to situace na trhu dovolí, svým zákazníkům ceny snížíme, což aktuálně děláme pro obě komodity. Od 1. října snižujeme ceny dodané elektřiny o 13 až 16 % v závislosti na konkrétním ceníku. Společně se zářijovým zlevněním plynu bude mít výhodnější ceny už téměř milion našich klientů s nefixovanou cenou energií. Ceny, které mají naši stálí zákazníci, jsou teď na srovnatelné úrovni jako nabídky pro nové klienty. V obou případech patří naše tarify k nejvýhodnějším na trhu,“ vysvětluje Jan Zápotočný, místopředseda představenstva společnosti E.ON Energie.

E.ON ceny energií v letošním roce zlevňuje už podruhé. K prvnímu zlevnění elektřiny i plynu, kdy jako první snížil stálým zákazníkům ceny pod vládou stanovený strop, přistoupil už v únoru, a jeho zákazníci tak už sedm měsíců mohou z nižších cen benefitovat. Teď je snížení ještě významnější.

Jak E.ON během tohoto roku snižoval ceny energií?

  • V lednu jako první na trhu přišel s ceníkem s fixací na tři roky, který novým zákazníkům nabízel energie pod hodnotou vládního stropu.
  • V únoru jako první na trhu zlevnil energie pod vládní strop všem stávajícím zákazníkům, kteří neměli zafixované ceny. Ceníky u elektřiny se zlevňovaly až o 18 % a u plynu až o 13 %.
  • Od počátku roku postupně rozšiřoval nabídku produktů s fixovanými cenami na 1 a 2 roky pro nové zákazníky. Zařadil i nový produkt s klesající cenou do konce roku 2025.
  • Všechny produkty měly ceny pod vládním stropem a stále patří k nejvýhodnějším na trhu.
  • Zároveň v dubnu začal E.ON nabízet stávajícím zákazníkům levnější ceníky s fixací na 2 roky.
  • V září E.ON snížil ceny plynu pro stávající klienty až o 16 %.
  • Na zlevnění plynu navazuje E.ON i snížením cen elektřiny opět až o 16 % u domácností a až o 15 % u podnikatelů.

V následující tabulce – přehledu cen je tentokrát pouze jeden produkt, protože obchodník měl i před zlevněním stejné ceny u všech produktů a stejné ceny jsou i po zlevnění.

Přehled nových cen elektřiny společnosti E.ON pro stávájící zákazníky s následujícími produkty (Komplet elektřiny, Variant ON, Variant, Elektřina, EkoElektřina, Elektřina Vždy I a Komplet elektřina MAX)


Nejlepší nabídky pro dodávku elektřiny a plynu pro domácnosti, které lze doporučit

I přes zlevňování některými dodavateli během posledních dnů, se seznam nejvýhodnějších nabídek od minulého týdne již neměnil. Dva řádky jsou vždy věnovány produtkům s fixní cenou na jeden měsíc podle cen měsíčních kontraktů na pražské burze PXE. To pro ty, kteří chtějí ušetřit více než při volbě tradičního produktu. Jinak v tabulce nalezneme produkty se závazkem maximálně na dva roky, vždy s fixní cenou a případně produkt spojený se smlouvou na dobu neurčitou, když cenově konkuruje fixním produktům.

Nejvýhodnější produkty se již delší dobu nemění, což souvisí se situací na burzách, kde ceny energetických komodit již delší dobu neklesají nebo mírně stoupají. To může mít za následek, že během období platnosti tohoto článku může dodavatel ukončit některou z uvedených nabídek. Proto je třeba svůj výběr si ověřit u dodavatele a vždy využívat nejnovějšího doporučení.

Tabulka nejvýhodnějších nabídek na trhu s elektřinou a s plynem pro domácnosti ze dne 8. 9. 2023


Doporučené ceny za elektřinu a plyn v září 2023

Když je stálý plat stanoven na přibližně 100 Kč/měsíc bez DPH, tak nově uzavřené smlouvy na dodávku elektřiny v jednotarifu by neměly být za výše než 3 800 Kč/MWh bez DPH. U distribučních tarifů pro topení by měly být ceny pod 4 000 Kč/MWh bez DPH s tím, že cena nízkého tarifu by měla být ještě nižší.

Ceny plynu by v nových smlouvách měly být za méně než 1 600 Kč/MWh s tím, že stálý plat je nejvýše 130 Kč/měsíc, vše bez DPH.

Vývoj cen elektřiny a plynu podle dat v Kalkulátoru cen energií TZB-info

Grafy těchto analýz využívají data z Kalkulátoru TZB-info. Data zahrnují téměř všechny veřejně dostupné nabídky dodavatelů, které jsou zveřejněny na jejich webových stránkách. Zobrazované ceny jsou mediány ze všech cen, není tedy zohledněn počet zákazníků ani počet zákazníků přiřazených k jednotlivým produktovým řadám dodavatelů.

Ceny jsou ovlivněny dlouhodobou fixací cen, která hlavně mírní cenové výkyvy. Nově jsou do grafu přidány ceny ze spotového trhu, kde jsou jednotlivé ceny vyjádřeny dvanáctiměsíčním váženým průměrem, který velmi pomalu a se zpožděním reaguje na aktuální výkyvy na trhu.

Vývoj cen elektřiny (D02d) podle Kalkulátoru cen energií TZB-info:


Vývoj cen plynu podle Kalkulátoru cen energií TZB-info:


I přes tyto skutečnosti je patrný pokles cen u obou komodit.

OTE, a.s.: Obchodování na krátkodobých trzích s elektřinou dosahuje nových historických maxim

Operátor trhu v průběhu srpna 2023 na svých obchodních platformách krátkodobých trhů s elektřinou opět dosáhl rekordního zobchodovaného množství za srovnatelné období předchozích let. V srpnu 2023 bylo na denním trhu (DT) zobchodováno 2 346 GWh a vnitrodenním trhu (VDT) 460 GWh elektřiny. Oproti srpnu 2022 došlo na DT k nárůstu zobchodované elektřiny o 10 % a na VDT dokonce o 21 %. Tohoto výsledku bylo dosaženo i přesto, že meziroční měsíční Base Load byl přibližně o 350 EUR/MWh nižší než ceny v srpnu 2022.

Dochází k postupné stabilizaci cen na trhu. Ceny se meziročně snížily na DT z 476 EUR/MWh v roce 2022 na 92 EUR/MWh a na VDT z 446 EUR/MWh v roce 2022 na 95 EUR/MWh. K nárůstu obchodování na krátkodobých trzích OTE dochází vlivem rostoucího zájmu o tento typ obchodování. Souvisí s vývojem situace na trhu, poskytovanými službami ze strany OTE, mezi které patří mj. nadstandardní servis a bezpečný, uživatelsky příjemný a funkční systém CS OTE.

Jsme rádi, že se naplňují naše vytýčené cíle v oblasti rozvoje mezinárodní spolupráce a propojení vnitrodenních trhů napříč Evropou. Integrace denního a vnitrodenního trhu s elektřinou přispěla k rozvoji obchodních příležitostí pro obchodníky na trhu s elektřinou, stabilitě dodávek a celkovému posílení energetické bezpečnosti ČR. Vážíme si důvěry obchodníků, kteří prostřednictvím našich obchodních platforem uskutečňují svoje obchody, tedy prodej a nákup elektřiny“, říká Igor Chemišinec, místopředseda představenstva OTE, a.s.

Zdroj: OTE, a.s.
Zdroj: OTE, a.s.

DT znamená denní trh (cena na příští den, na 24 hodin), VDT se využívá při obchodování na hodinu dopředu. Ceny na DT využíváme při stanovení průměrných cen produktů ze spotového trhu v kalkulátoru.

Ceny na burze v ČR

Ceny elektřiny i plynu uplynulý týden mírně klesaly. O víkendu se však začala v případě plynu projevovat hrozba stávky ve dvou australských závodech společnosti Hevron, což mělo vliv na cenu plynu, který i u nás o víkendu začal růst k 40 EUR/MWh.

Ceny elektřiny a plynu na burzách v ČR, stav k 8. 9. 2023


 
 
Reklama