Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Český instalatér

logo časopisu Sanitární - tepelná - klimatizační technika.
Ročníky:  208  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001 Obsah čísla 2/2019
(březen 2019)
obrázek titulky
Obsah čísla 4/2018
(červenec 2018)
obrázek titulky
Obsah čísla 3/2018
(květen 2018)
obrázek titulkyšipka vpravoOd čísla 1/2013 je časopis Český instalatér na TZB-info kromě dvou nejnovějších čísel v plnotextové podobě. Texty z časopisu jsou tak součástí fulltextu TZB-info.

Odborný časopis Český instalatér se věnuje sanitární technice, vytápění, rozvodu plynu a instalaci plynových spotřebičů, kanalizaci a regulaci. Vychází jako dvouměsíčník již dvacátým třetím rokem a každé číslo se zabývá jedním hlavním tématem, jemuž je věnováno několik článků a jsou představeny novinky z tohoto oboru. Kromě toho časopis přináší informace o nových výrobcích a technologiích jednotlivých firem. Má i pravidelné rubriky věnované normám a certifikátům, zprávám z cechů nebo např. Právník Vám radí a Školy informují.

Časopis je určen projektantům a instalatérským firmám, které se zabývají rozvodem vody, rekonstrukcí koupelen, všemi druhy ohřevu vody i různými způsoby vytápění, větráním a klimatizací objektů, regulací a měřením spotřeby tepla, získáváním tepla obnovitelnými zdroji. Je vhodným doplňkem výuky příslušných odborných škol a učilišť.

Prodejní cena: 65,- Kč (vč. DPH)
Předplatné: 394,- Kč (vč. DPH, poštovného a balného)
276,- Kč školy, studenti
Předplatné časopisu: predplatne@cntl.cz
www: www.cntl.cztermostatická hlavice

Seřízení otopné soustavy po zateplení objektu

28.10.2013 | Ing. Vladimír Valenta
Seřízení otopné soustavy je nutno provádět ve dvou stupních. V prvním stupni se provede teplotní seřízení, které se týká řízení dodávky tepla do objektu. Ve druhém stupni se provádí seřízení průtoků (hydrauliky), které se týká řízení dodávky tepla do každé konkrétní místnosti.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 03.11.2013 06:31

Jsou inhibitory v otopné vodě potřebné nebo zbytečné?

27.10.2020 | Převzato z SBZ 06/2017, překlad Ing. Antonín Chyba
Jakost otopné vody je rozhodujícím činitelem pro dlouhodobý a bezproblémový provoz otopných soustav s dobrou účinností. A co je důležité, i výrobci zařízení přitom podmiňují svoje záruky tím, že voda bude odborně upravená.
diskuse: 1 příspěvek, 27.10.2020 08:14

Řízení ventilátoru podle koncentrace CO2

19.10.2020 | doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Ing. Petr Blasinski, Ph.D., Ing. Štěpán Jůza, Ing. Dominik Cakl
Spotřebu energie na činnost ventilátorů je možné významně snížit rozumným dimenzováním intenzity výměny vzduchu, a to snížením požadovaného množství vzduchu a použitím účinných rozvodů vzduchu.

Možnosti optimalizace bytového větrání

15.10.2020 | Klaus Lang, překlad Ing. Antonín Chyba
Základním údajem pro návrh bytového větrání je množství vzduchu, které je třeba v místnosti vyměnit za jednu hodinu. Je to údaj srovnatelný s tepelnými ztrátami při návrhu otopné soustavy.
© Fotolia.com

Nová ČSN EN 12831-3 z pohledu zdravotní techniky

15.7.2019 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně
Norma slouží k výpočtu výkonu a objemu ohřívačů vody, a také k výpočtu potřeby energie pro soustavy přípravy teplé vody (energetické hodnocení). Jedná se o jednu ze základních norem pro projektanty zdravotně technických instalací a vytápění.

Využití různých systémů elektrického vytápění

12.7.2019 | Ing. J. Spolek
Základním předpokladem energeticky a ekonomicky úsporného použití otopného systému je respektování účelu a charakteru stavby i časového využití jednotlivých prostor. S tím souvisí pružnost elektrických otopných systémů, která umožňuje řídit jejich provoz tak, aby co nejvíce odpovídal požadovanému stavu.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 23.09.2003 06:28

Podmínky pro vedení plynovodů v požárně nebezpečném prostoru

24.6.2019 | Ing. Jiří Buchta, CSc., předseda sekce plyn ČSTZ soudní znalec - technické obory různé se specializací plynové zařízení (topné a technické plyny), CTI ČR
Podle ČSN EN 15001-2 čl. 6.3.14.3 v postupech údržby musí být stanoveny kontroly korozního napadení plynovodu pod izolačním systémem, kterým je plynovod opatřen.

Požár výrobních a skladovacích hal v Kopřivnici

31.10.2018 | brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., npor. Bc. Martin Türke, kpt. Ing. Petr Holub, foto: Ing. Tomáš Lach, npor. Bc. Martin Türke
Požár zničil celkem 6 hal a byla poškozena železniční trať, uchráněny byly 3 haly a trafostanice. U zničených hal došlo k totální destrukci stavebních konstrukcí, u uchráněných hal byly poškozeny pouze části stavebních konstrukcí. Trafostanice byla uchráněna zcela bez poškození.
Ilustrační obrázek, foto autor

Navrhování a montáž připojovacích potrubí vnitřní kanalizace

3.9.2018 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně
Zásady pro řešení připojovacích potrubí uvedené v ČSN 75 6760 se mohou zdát na první pohled složité. Všechny tyto zásady však vycházejí z jednoho požadavku, kterým je umožnit dostatečný odtok odpadních vod ze zařizovacích předmětů bez odsávání zápachových uzávěrek a zpětného zatékání.

Stanovení velikosti membránové expanzní nádoby pro ohřívače vody

14.5.2018 | Ing. Vladimír Valenta
Při ohřevu teplé vody v ohřívači dochází ke zvětšení jejího objemu. Se zvětšeným objemem narůstá také tlak v ohřívači. Pokud tlak překročí hranici otevíracího tlaku pojistného ventilu, začne odtékat teplá voda do odpadu. Tak dochází ke ztrátám vody. K větším poměrným ztrátám dochází zejména tehdy, kdy v době ohřevu není odebírána teplá voda.
© Fotolia.com

Instalatér a technická bezpečnost

25.7.2017 | Kateřina Hrubá
Zaměstnavatel nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. Pro každou činnost musí být náležitě proškolen z BOZP. Řada povinností se vztahuje i na osoby samostatně výdělečně činné.

Měření průtoků a spotřeb vody na studentských kolejích a v bytovém domě

10.8.2015 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ing. Miroslav Kucharik
Z důvodu nedostatku změřených průtoků mohly být při nedávné revizi ČSN 75 5455 v postupu stanovení výpočtového průtoku provedeny jen dílčí úpravy. Proto se při vhodných příležitostech provádějí další měření. Při těchto měřeních je zjišťována také spotřeba vody a její rozložení v průběhu dne.

Vybavení garáží a jiných prostorů pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG

16.4.2014 | Ing. Zdeněk Přibyla
Pravidla konkretizují a doplňují např. požadavky na osazení čidel plynové detekce a jejich součinnost s funkcí příslušného větracího zařízení v hromadných garážích používaných k parkování vozidel s pohonným systémem CNG. Požárně bezpečnostní podmínky jsou v těchto pravidlech zcela přepracovány a upřesněny.
Český instalatér plnotextově na TZB-info

Český instalatér plnotextově na TZB-info

13.12.2013 | redakce portálu TZB-info a časopisu Český instalatér
Spolupráce TZB-info a časopisu Český instalatér se počítá na roky. Nově si můžete na stránkách TZB-info v sekci Časopisy prohlédnout časopis Český instalatér v plnotextové verzi, kromě nejnovějších dvou čísel.
dešťové odpadní potrubí

Tepelné ztráty způsobené dešťovým odpadním potrubím

23.9.2013 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ing. Vladimír Valenta
V chladném období odtéká dešťovým odpadním potrubím studená dešťová voda, která s sebou strhává studený venkovní vzduch. Je nutné, z důvodu tepelných ztrát a zabránění kondenzace na vnějším povrchu trub, dešťová odpadní potrubí vedená uvnitř budovy tepelně izolovat?
ventilátory na střeše

Akustika a protihluková opatření ve vzduchotechnice

9.9.2013 | Ing. Ondřej Jelínek, doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D, Ing. Petr Blasinski
Rozličné elementy zařízení vzduchotechniky při své funkci generují nežádoucí hluk, který je příčinou stížnosti uživatelů, i když předepsané mikroklima je zajištěno. Mimo užití aktivních prvků útlumu hluku aplikovaných přímo na vzduchotechnická zařízení lze také využít pasivních prvků.
diskuse: 1 příspěvek, 09.09.2013 09:22
Principy poskytování a oceňování teplé vody

Principy poskytování a oceňování teplé vody

27.5.2013 | Ing. Jiří Skuhra, CSc., MMR ČR
Centralizované poskytování teplé vody v bytovém domě je spojeno se čtyřmi specifiky (nebytový prostor, neměřené množství tepla k přípravě a distribuci teplé vody, limity měrných spotřeb tepla, technologie dodávky tepla pro přípravu teplé vody prostřednictvím bytových předávacích stanic).

Provoz otopných těles v teplotních a průtokových režimech odlišných od standardního měření dle EN 442-2

26.3.2013 | Ing. Zdeněk Kunzl, HEATEST s. r. o.
Deskové otopné těleso vykazuje velmi slušnou shodu naměřených i vypočtených hodnot topného výkonu v širokém rozsahu provozních režimů, u ostatních typů otopných těles je při jejich nasazení v „nestandardních“ provozních režimech nutná opatrnost.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 05.04.2013 11:54

Výhody čerpadel s řízenými otáčkami v tepelných soustavách

12.11.2012 | Ing. Vladimír Valenta
Řízení tepelných soustav s oběhovými čerpadly s proměnnými a řízenými otáčkami oproti oběhovým čerpadlům s pevnými otáčkami snižuje spotřebu elektřiny pro pohon čerpadel.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 15.11.2012 13:26

Dvě čerpadla – dvojnásobný výkon?

22.10.2012 | upravený překlad: Ing. A. Chyba
Oblíbenou variantou řešení hydraulických problémů v otopné soustavě bývá také vzájemné propojení dvou oběhových čerpadel. Zdvojnásobí se tím ale jejich výsledný výkon?

další články

 
 
Reklama