Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Siemens nabízí BIM data pro ventily a pohony

Divize Building Technologies společnosti Siemens představila BIM (Building Information Modeling) data pro celý sortiment ventilů a pohonů pro topení, ohřev vody a chlazení Acvatix a pohonů pro vzduchotechnické aplikace OpenAir.


BIM data hrají zásadní roli při vytváření digitálních modelů budov, které lze využít pro projektování a stavbu, ale i při správě budovy po celou dobu její životnosti.

BIM (Building Information Modeling) jde ruku v ruce s trendem Průmyslu 4.0 a postupující digitalizací. Jedná se o soubor dat, s pomocí něhož lze vytvořit digitální model budovy, který slouží nejen pro projektování a stavbu, ale pomáhá i při správě budovy po celou dobu životnosti až po její případnou demolici. Všechny konstrukční prvky nesou informaci o přesných rozměrech ve formě 3D modelu, k jednotlivým elementům jsou přiřazeny další technické parametry, které je jinak nutné hledat v katalozích a návodech - jako například jméno výrobce, objednací číslo, tlakové ztráty, koeficienty průtoku, materiál, certifikáty, klasifikace apod. Rozsah udávaných údajů není v podstatě omezen.

V současné době Siemens nabízí BIM data pro celý sortiment ventilů a pohonů pro topení, ohřev vody a chlazení Acvatix a pohonů pro vzduchotechnické aplikace OpenAir, což představuje víc než 700 výrobků.

Data jsou ve formě pluginu pro CAD systémy na bázi programu Autodesk Revit a jsou poskytována přes plug-in aplikaci, kterou je dostupná na portálu Siemens, a to včetně manuálu se všemi informacemi pro nastavení a import dat. Divize BuildingTechnologies postupně rozšíří celkovou nabídku BIM dat i pro další sortiment svých produktů. Již v září 2016 bude doplněno dalších 400 výrobků a ve třetí fázi, která bude probíhat od ledna do dubna 2017, to bude dalších 2000 výrobků.

Jaké jsou přínosy BIM?
  • Majitel budovy profituje již z redukce nákladů na výstavbu
  • BIM je proces, který provází budovu během jejího celého životního cyklu (od plánování přes renovaci až k případné demolici)
  • Umožní projekt realizovat hned dvakrát za jednu cenu: virtuální model a reálný projekt
  • Koordinované plánování s mnohem větší přesností, lepší kontrola, systematický přístup a efektivnější koordinace prací všech zapojených stran
  • Zkrácený čas výstavby, vyšší kvalita budov, efektivnější provoz budovy. Případové studie dokládají snížení nákladů až o desítky procent.
  • Otevřená platforma pro architekty, konzultanty a inženýry, díky níž mohou navzájem sdílet data z projektů během celého života budovy

V mnoha zemích je BIM již zavedeným procesem plánovacího workflow a stává se čím dál běžnějším standardem pro veřejné i soukromé projekty. Ve Velké Británii je BIM povinným softwarem pro veřejné zakázky od roku 2016. Francie se chystá zavést tuto podmínku od roku 2017.

„V ČR byl letos schválen Zákon o zadávání veřejných zakázek, který umožňuje zadavatelům požadovat projekt zpracovaný v BIM. Tím se znemožnila možnost napadnout taková výběrová řízení s tím, že požadavek na BIM je diskriminační. To je první krok k podpoře této nové technologie,“ říká Pavel Pitař, technický specialista úseku CPS, divize Building Technologies Siemens Česká republika.

ACVATIX

Komplexní řada ventilů a pohonů, která reprezentuje maximální regulační přesnost, energetickou účinnost a použitelnost v zařízeních HVAC (vytápění, větrání a klimatizace) a chladicích systémů. Ventily a pohony Acvatix významně snižují spotřebu energie a tím i provozní náklady. Široká produktová řada nabízí ventily a pohony s dlouhou životností, které při výrobě, distribuci a spotřebě topné nebo chladicí energie splňují jakékoli nároky na regulaci nebo hydrauliku. Jsou rovněž velmi vhodné pro dálkové vytápění/chlazení, pro parní aplikace nebo pro aplikace s pitnou vodou a pro modernizace nebo renovace.


Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.

Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...