Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Bezpečně se cítí v souhrnu 78 % obyvatel ČR

Dle názoru souhrnu 74,5 % dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace, se v ČR v poslední době zvyšují bezpečnostní rizika. Překvapila ale nízká obava z energetické krize a nevysoká z kyberkriminality.


© Fotolia.com
V listopadu 2017 provedla společnosti SANEP průzkum, ze kterého vyplynulo mimo jiné i následující:

Téměř nulová obava je obava z energetické krize (1,4 %)

  • Bezmála polovina dotázaných (44,9 %) se z pohledu bezpečnosti nejvíce obává islamizace Evropy.
  • S velkým odstupem následují teroristické útoky (13,2 %) a nárůst uprchlíků v ČR (11,4 %).
  • ohrožení kyberprostoru (12,7 %),
  • Téměř nulová obava pak panuje obava z energetické krize (1,4 %).

Výborné vysvědčení pro složky integrovaného záchranného systému

  • Drtivá většina veřejnosti (84,7 %) v souhrnu pak hodnotí kladně činnost složek IZS.
  • Téměř dvě třetiny dotázaných jsou pak toho názoru, že v případě výskytu závažných bezpečnostních rizik či konfliktů má bezpečnost občanů zajišťovat stát ve spolupráci s občany, a to jasně definovanými formami.
  • V případě vzniku krizové bezpečností situace v ČR by bylo 32,7 % dotázaných ochotno a schopno se aktivně zapojit do jejího řešení, ale chybí informace, jak a zda je to vůbec možné.
  • Za zajímavé lze považovat zjištění, že dle názoru v souhrnu 81,3 % dotázaných nemají děti potřebné znalosti, dovednosti a návyky potřebné ke zvládání potencionálních krizových situací včetně základům zdravotnické výchovy. Sportovní kluby, které pracují s dětmi a mládeží, by se dle názoru v souhrnu 73,3 % dotázaných měly aktivně zapojit do procesu zvládání krizových situací mládeže. Dle názoru 83,9 % veřejnosti by se měla branná výchova stát znovu součástí povinného školního vzdělávání.

SANEP je členem mezinárodní aliance výzkumných agentur AIMRI (Alliance of International Market Research Institutes).
Průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 23. - 27. 11. 2017 na vybrané skupině 2.061 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18+ let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu 220 tisíc registrovaných uživatelů, 16.371 dotázaných.
Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-2,5 %. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.


BEZPEČNÉ BYDLENÍ - leták zdarma

V září 2017 pořádaly redakce TZB-info a ESTAV.cz konferenci Jak bezpečněji bydlet. Program BEZPEČNÉHO BYDLENÍ navázal na konferenci „Jak koupit bydlení?“. Na konferenci byla témata technická bezpečnost (poplachové, přístupové a kamerové systémy), vnímání bezpečnosti (ochrana osobních údajů, občan a prevence kriminality, odbornost dodavatelských firem) a praktické zkušenosti v oblasti kriminalita na úseku majetková trestná činnost v ČR. Příklady z praxe mapovaly způsoby překonání zabezpečení domů a bytů. Výklad byl doplněn průběžným komentářem zaměřeným na tzv. „právní vědomí“.

Pro zájemce redakce zpracovaly leták, kde jsou vyznačena vybraná kritická místa bezpečnosti bytového domu, který je k dispozici i nadále zdarma.

Ukázka letáku Bezpečné bydlení z pohledu technického vybavení. Výtisk obdržíte kdykoliv na v redakci TZB-info a ESTAV.cz nebo na nejbližších výstavách Infotherma v Ostravě 22.-25.2.2018 a Aquatherm v Praze 27.2.-1.3.2018
 
 
Reklama