Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Archiv článků autora: Ing. Jiří Cikhart, DrSc.


26.2.2007
Ing. Jiří Cikhart, DrSc. - soudní znalec a energetický auditor

Zajišťují větší úspory indikátory spotřeby tepla nebo osazení termostatických ventilů? Jednoznačná odpověď neexistuje. Pouze optimální spolupráce regulační a indikační nebo měřicí techniky totiž může vést k dosažení nejvyšších možných úspor tepelné energie.

13.11.2006
Ing. Jiří Cikhart, DrSc., soudní znalec a energetický auditor

Termostatické ventily mají především zajistit hydraulickou stabilitu otopné soustavy a teprve až v druhé řadě možnost individuální volby teploty ve vytápěných místnostech. Druhotným účinkem stabilizace hydrauliky otopné soustavy je úspora tepelné energie. Výše této úspory se bude lišit v závislosti na výšce (podlažnosti) posuzované budovy.

2.11.2006
Ing. Jiří Cikhart, DrSc., soudní znalec a energetický auditor

Poslední díl seriálu o indikátorech spotřeby tepla je věnován indikátorům založeny na degradaci metastabilních barevných center v původně transparentním materiálu. Protože názory odborníků na tyto indikátory jsou rozdílné, je v závěru článku uvedeno stanovisko výrobce indikátorů k této problematice.

11.9.2006
Ing. Jiří Cikhart, DrSc., soudní znalec a energetický auditor

Indikátory vytápění napájené elektrickou energií integrují nebo sledují jednu nebo více charakteristických teplot. Vyhodnocený údaj označovaný jako spotřební hodnota se získá z nekorigovaného údaje indikátoru násobením vyhodnocovacími součiniteli.

14.8.2006
Ing. Jiří Cikhart, DrSc., soudní znalec a energetický auditor

Indikátory bez napájení elektrickou energií (indikátory odpařovací) jsou stále nejrozšířenějším typem indikátorů používaných v ČR. Pracují na principu odpařování kapaliny a integrují charakteristickou teplotu povrchu v místě svého umístění. Získaný údaj je přibližná hodnota časového integrálu registrované teploty.

10.7.2006
Ing. Jiří Cikhart, DrSc., soudní znalec a energetický auditor

První díl se věnuje základnímu rozdělení indikátorů vytápění. Požaduje-li se pouze podklad pro rozdělení nákladů na ústřední vytápění dané nemovitosti (zúčtovací jednotky), postačí použít k tomuto účelu indikátorů vytápění, které jsou někdy ne zcela správně také nazývány jako poměrová měřidla nebo rozdělovače topných nákladů.

21.9.2004
Ing. Jiří Cikhart, DrSc.

V říjnu 2001 vyšla vyhláška č. 372/2001 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele. Dne 19. prosince 2002 vydalo MMR k této vyhlášce metodický pokyn čj. 28203/2002, který podrobněji rozpracovává a komentuje jednotlivé paragrafy a odstavce výše uvedené vyhlášky.

14.9.2004
Ing. Jiří Cikhart, DrSc.

Článek podrobně rozebírá ty odstavce platné vyhlášky, které odporují fyzikálním zákonům a mnohdy i zdravému rozumu. Tím je samozřejmě vyhláška v rozporu i se současnou legislativou platnou a vynutitelnou v zemích EU. Tu se naše republika zavázala zavést do naší legislativy ještě před vstupem ČR do EU.

25.8.2004
Ing. Jiří Cikhart, DrSc.

Rada Evropského společenství přijala již v roce 1993 směrnici 93/76/EHS, která mimo jiné zavazuje k tomu, aby vyúčtování nákladů na vytápění, klimatizaci a přípravu teplé vody bylo prováděno podle skutečné spotřeby. Vzhledem k závazkům ČR z přístupových rozhovorů ke vstupu do EU a ke skutečnosti, že zákon č. 406/2000 Sb. tuto povinnost neobsahuje, se připravuje jeho novela.

19.8.2004
Ing. Jiří Cikhart, DrSc.

Správně sestavené vyúčtování nákladů na vytápění, klimatizaci a přípravu a dodávku teplé vody v přiměřeném poměru ke skutečné spotřebě energie budov přispívá k úsporám energie v oblasti bydlení. Cílem je, aby obyvatelům takových budov bylo umožněno, aby si mohli regulovat svoji vlastní spotřebu tepla na vytápění, studené a teplé vody sami. V mnoha členských státech EU se podstatná část nákladů na vytápění a dodávku teplé vody vyúčtovává podle jiných faktorů než podle skutečné spotřeby energie. A právě proto RADA ES vydala tuto směrnici. 
 
Reklama