Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ing. Jan Dvořák

Archiv článků autora:25.5.2015
Ing. et Ing. Jan Dvořák, VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb

V odborném prostředí specialistů na problematiku vzduchotěsnosti se hovoří o OSB jako o jakémsi difuzním retardéru – parobrzdě, která nikdy nezaručí nepropustnost vodních par ve vzduchu. Takto na OSB desky nahlížím i v této práci a dalšími pokusy zkouším vlastnosti různě upravených desek, na závěr nabízím komparaci těchto výsledků.

28.7.2014
Ing. Jan Dvořák, Ing. Bohuslav Kratěna, Vladimír Hulena, Unie výtahového průmyslu ČR

Unie výtahového průmyslu shrnuje ve svém příspěvku nejdůležitější novinky v normách a auditech, tak jak je prezentovala na semináři Výtahy 2014. Patří sem i polemika s novým pojmem autorizovaná servisní firma, který již na našem portálu v předstihu publikovala.

19.5.2014
Ing. Bohuslav Kratěna, prezident UVP ČR, Ing. Jan Dvořák, generální sekretář UVP ČR, Unie výtahového průmyslu ČR

K objasnění pojmu „autorizovaná servisní firma“, který byl zaveden ČSN 27 4002, a zejména pak k vysvětlení důvodů, které k zavedení tohoto pojmu vedly, byl zpracován tento informativní článek. Je určený majitelům a provozovatelům výtahů.

2.2.2009
Mgr. Jan Dvořák

Solární soustava a dohřevné zařízení musí být jeden navzájem sladěný a efektivně pracující systém, který maximalizuje efektivitu solárního systému a minimalizuje potřebu dohřevu. Zejména dohřevné zařízení nesmí "překážet" solárnímu systému v jeho efektivitě.

28.4.2008
Ing. Jan Dvořák, Unie výtahového průmyslu ČR

Níže uvedený článek přichází ke čtenářům právě včas, protože řada provozovatelů/majitelů je před rozhodnutím, zda a jak velké podstatné změny na svých výtazích budou provádět. Rozhodně mohu jen doporučit, aby rozsah a výběr proběhl co nejzodpovědněji - je to přeci jen investice na mnoho let. O určitých problémech svědčí i dotazy, které do sekce výtahy přicházejí.

4.6.2007
Ing. Jan Dvořák

Dne 23. března letošního roku proběhla v Bruselu jednodenní konference na "ožehavé" téma, které po trpkých zkušenostech z New Yorku trápí všechny státy světa. Součástí konference bylo i valné shromáždění členů ELA. Konference se zúčastnil Ing. Jan Dvořák, který dále shrnuje projednávaná témata.

10.7.2006
Ing. Jan Dvořák, Václav Vaněk

Informační dokument vysvětlující současný stav v hodnocení požární odolnosti šachetních dveří výtahů v České republice v kontextu s postupy využívanými v členských státech EU.

7.11.2005
Ing. Jan Dvořák (Česká asociace výrobců výtahů), Václav Vaněk (TÜV CZ)

V článku jsou soustředěny informace, které se váží k legislativě při dodávání a instalaci nových výtahů. Je v něm zdůrazněna vazba na evropské předpisy a samostatně jsou zmíněny okolnosti při projednávání stavebních úprav při provádění podstatných změn výtahů.

24.10.2005
Ing. Jan Dvořák (Česká asociace výrobců výtahů), Václav Vaněk (TÜV CZ)

Na všech provozovaných osobních výtazích by měly být provedeny inspekční prohlídky nejpozději v průběhu příštích pěti let. Cílem je dosáhnout stavu, který je možno porovnat s prováděním technických kontrol u automobilů.

10.10.2005
Ing. Jan Dvořák (Česká asociace výrobců výtahů), Václav Vaněk (TÜV CZ)

Článek je určen pro všechny majitele nebo provozovatele výtahů a týká se především problematiky všech výtahů, které byly vyrobeny a instalovány před rokem 1993. Přehledně jsou shrnuty hlavní požadavky, na které je třeba si dát pozor při plánované rekonstrukci výtahu.

17.3.2004
, Ing. Jan Dvořák

Již v roce 2003 jsme se snažili seznámit technickou veřejnost - a informovat zejména majitele bytových domů - s výsledky technické politiky uplatňované v oblasti provozu výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů v EU. Aktivní zájem o tuto problematiku projevilo cca 10 % majitelů bytových domů, ostatní se drží socialistického pravidla "čím méně informací mám, tím méně se mi může něco stát" v kombinaci s tím, že náš apel je úplný nesmysl a pokus o vydírání, protože státní úředníci jsou v klidu. Co je tedy ve hře? 
 
Reklama