Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Aquatherm Nitra 2019 – 5.-8.2.2019

Sme s vami už 20 rokov

5.-8.2.2019 Nitra. 4 dni veľtrhu = 4 dni konferencií, seminárov, prednášok… Deň starostov, Techfórum 2019, TZB-info.cz, Spoločnosť pre techniku prostredia, firemné prezentácie pro uzavreté auditórium. A teraz 3 otázky pre usporiadateľa.

Rekapitulácia Aquathermu Praha 2018 s pozvánkou do Nitry:


Reminiscencia na Aquatherm Nitra 2017 a plány pre 2019

Otázky pre Mgr. Michala Drážďanského, konateľa usporiadateľskej agentúry MDL EXPO:

Hodnotenie exponátov

TZB-info: V predošlom ročníku u komisie uspela a ocenenie si odniesla 2x tepelné čerpadlá, 2x vykurovanie drevom, 1x solárne kolektory, 1x SW, 1x úprava vzduchu a 1 domáca vodáreň, čo zodpovedá rôznym oborom TZB. Bude aj v 2019 udeľované ocenenie odbornou komisiou?


M. Drážďanský: Rovnako tak dlhú históriu akú má veľtrh Aquatherm Nitra má aj oceňovanie exponátov odbornou komisiou menovanou usporiadateľom. Samozrejme sme si vedomí dôležitosti, ktorú naši klienti cenám prikladajú, ale rovnako tak sme si aj vedomí nutnosti aspoň pokúsiť sa zmeniť celý koncept prideľovanie cien.
Všetci vieme, že technický pokrok v obore ide tak rýchlo dopredu a navyše jeden jediný produkt dnes môže v sebe obsahovať toľko odborných odvetví, že to jeden profesionál dnes už nemôže obsiahnuť svojimi vedomosťami a zameraním - navyše v tak krátkom časovom intervale ktorý mu dávame k dispozícii . Vždy som obdivoval jednotlivých členov poroty za ich čas, ktorý tomu venujú a ktorý je navyše takmer vždy spojený s diskusiami s kolegami v porote aj jednotlivými účastníkmi súťaže. A práve po diskusiách s nimi sme sa rozhodli skúsiť vytvoriť nový koncept súťaže o najlepší exponát veľtrhu a rovnako tak ako v mnohých iných veciach, byť aj v tomto priekopníkom vo veľtržnom odbore pretože nám príde zrejmé, že opakujúce sa koncept už viac ako dve dekády nemôže byť z logiky veci úplne v poriadku. Ešte ho nemáme a budeme veľmi radi, keď nám s tým pomôžete, nápady, inšpiráciou, podnety.

Dotácie pre vystavovateľov

TZB-info: V rozhovoroch k predošlému ročníku sme narazili na tému podpory vystavovateľov. Bolo možné čerpať z finančnej podpory MPO ČR, program OPPIK Marketing, nepodarilo sa využiť možnosť príspevku od Czech trade. Ako to bude v 2019? Existuje nejaká možnosť podpory vystavovateľom?

M. Drážďanský: Tak na túto otázku, a to mi verte, by som veľmi rád odpovedal kladne. Pravdou je, že to zatiaľ stále s určitosťou nevieme. Ale pozitívnou správou určite je, že vďaka nášmu partnerovi, ktorým je Asociácia podnikov vykurovacej techniky (usporiadateľ veľtrhu nesmie podľa regulí žiadať o zaradenie do štátom podporovaných veľtrhov), bol Aquatherm Nitra zaradený na takzvaný Indikatívny zoznam veľtrhov NOVUMM pre rok 2019. Pravdou ale je, že rovnako tak to bolo aj pre posledný ročník v roku 2017, kedy hoci bol zo strany firiem záujem veľký, z dôvodu nevybratia stavebného realizátora pre národnú expozíciu garantom podpory, ktorou je agentúra CzechTrade, bola dotácia odvolaná. Nám nezostáva než dúfať, že podobná situácia sa nebude pre rok 2019 opakovať, v agentúru Czech Trade máme pevnú dôveru a veríme, že budeme môcť čoskoro českej firmy informovať o možnosti túto chvályhodnú podporu využiť.

Vystavovatelia 2019

TZB-info: V rekapitulácii oslovení vyjadrili rozhodnutia alebo min. želania sa do Nitry vrátiť. Aké percento vystavovateľov sa hlási? A ako je to s termínmi prihlášok?

M. Drážďanský: Zatiaľ stopercentne počítame s rozsahom ako v roku 2017, tzn. opäť v štyroch halách výstaviska Agrokomplex, spolu s registráciou vopred, bez front, bez kabátov a s tým všetkým servisom, ktorý sme deklarovali aj pre minulý ročník. Samozrejme vzhľadom ku špecifiku preklopenie organizovanie veľtrhu do dvojročného cyklu a s očakávaním klientov, ktorí sa nemohli v ročníku 2017 zúčastniť (ktorý bol zároveň posledný v každoročnej rade), ale budúci rok by radi, sme museli komunikáciu s našimi klientmi trochu zmeniť a nespoliehať sa len na oficiálny uzávierku v októbri tohto roku. Tou zmenou bol predovšetkým náš dotaz na všetky minuloročné vystavovateľa či s účasťou počítajú aby sme tak mohli včas reagovať a uspokojiť aj nové alebo staronové záujemcov. Počas leta budeme mať už prvé návrhy jednotlivých umiestnení všetkých záujemcov a po prázdninách predpokladáme z viac ako 80% obsadené, ale samozrejme rokujeme permanentne a s každým všetko radi preberieme osobne alebo akokoľvek inak nech dnes alebo za pol roka.
Ešte mi dovoľte sa pripojiť ku kolegovi Martinovi Pavlatovi s pozvaním do Nitry pre Vás všetkých nech do radov vystavovateľov alebo návštevníkov. Ďakujeme za podporu a tešíme sa na Vás.Aquatherm Nitra 2019:
  • denne rozdáme 20 tabletov …dohromady 80 výhier pre Vašich návštevníkov „20 rokov s Vami“ mobilná aplikácia ATapp© pre Android i iOS …už bez obmedzenia
  • rozšírenie PR aj o on-line médiá …neuberáme, ale pridávame | a naviac?
  • „Deň starostov“, po úspechu na pražskej edícii veľtrhu aj v Nitre. A čo to bude znamenať? Nový okruh návštevníkov veľtrhu z miestnej samosprávy, ktorí majú na starosti investície, problematiku smart cities, obnovu infraštruktúry a správu budov a miest, z titulu príjemcov zo štátneho rozpočtu a dotačných programov.
  • Časť odborná - prezentácia, prednášky a pod.
  • Časť veľtrhová – organizovaná prehliadka veľtrhu Tak trochu iné „Job Expo“…sprostredkujeme kontakt medzi Vami, študentami a novými absolventami technických oborov odborných škôl. Založte s nami novú tradíciu.
  • Aquatherm Times - po úspechu na pražskej edícii veľtrhu aj v Nitre …dajte o sebe vedieť ešte pred veľtrhom. Distribúcia poštou na 18 000 odberateľov.
  • 4 dni veľtrhu = 4 dni konferencií, seminárov, prednášok… Deň starostov, Techfórum 2019, TZB-info.cz, Spoločnosť pre techniku prostredia, firemné prezentácie pro uzavreté auditórium