Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Aquatherm Nitra bohužel nebyl podpořen v programech CzechTrade

Veletrh Aquatherm Nitra již zítra otvírá své brány, letos s rekordním počtem vystavovatelů, a to včetně řady českých firem. Zaujalo nás, proč mezi více než stovkou agenturou Czech Trade podpořených výstav a veletrhů není právě tento tradiční a úspěšný mezinárodní slovenský veletrh.

Agentura CzechTrade realizuje v období 2016 – 2018 projekty NOVUMM a NOVUMM KET, jejichž cílem je usnadnění vstupu malých a středních podniků (MSP) na zahraniční trhy pomocí podpory účasti na vybraných specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí.

V první řadě shrňme situaci podpory účasti na veletrhu obecně podle informací CzechTrade

Komu jsou projekty určeny?

Projekty jsou určeny malým a středním podnikům (MSP) s místem dopadu v ČR mimo hl. města Prahy.

Jak a proč vzniká Seznam veletrhů v projektech?

Seznam veletrhů (dohromady 150 akcí) je vytvářen z návrhů oborových asociací, svazů, komor atd., protože ty by měly nejlépe znát zájmy MSP o teritoria a destinace, ve kterých se veletrhy konají. Tyto návrhy jsou asociacemi zasílány na speciálních formulářích a následně podléhají příslušnému schvalovacímu procesu. Asociace musí vždy uvést v návrhovém formuláři jmenovitě firmy, a to min. 5, aby měl návrh smysl. Každý projekt má svůj vlastní Seznam schválených veletrhů (Novumm 100 akcí, Novumm KET 50 akcí).

Mohou jednotlivé firmy také navrhovat veletrhy do projektů?

Nemohou, nenavrhuje je ani CzechTrade, firmy vždy musí oslovit příslušnou oborovou asociaci s požadavkem.

Při jakém počtu účastníku se realizuje prezentace a podpora na veletrhu?

Prezentace a podpora na veletrhu se uskuteční v případě minimálně 5 firem na společné expozici a teprve na základě splnění této podmínky je možno podporovat účastníky i na individuálních expozicích.

Co když je dostatečný počet firem na individuálních expozicích a nedostatečný tj. min. 5 na společné expozici?

Účast a podporu na veletrhu nelze realizovat, veletrh je vyřazen a nahrazen jiným z návrhů.

Kdo zajišťuje plochu?

Plocha pro všechny účastníky na společné i na individuálních expozicích musí být dle projektu zajištěna agenturou CzechTrade.

Kdo zajišťuje stavbu expozice?

Stavbu společné expozice zajišťuje CzechTradem vysoutěžený dodavatel, stavby individuálních expozic si firmy buď zajišťují samy, nebo mohou po dohodě využít vysoutěženého dodavatele pro společnou expozici.

Jak se má MSP hlásit a co má splnit?

Každý jednotlivý žadatel o účast (MSP) se může hlásit pomocí Přihlášky, která je k dispozici tak jako ostatní dokumenty na https://www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik a dále v jednotlivých projektech, a to buď poštou na adresu CzechTrade anebo datovou schránkou.

Co je Seznam CZ – NACE a k čemu slouží?

Seznam CZ – NACE je Seznam podporovaných ekonomických činností, které musí korespondovat se subjektem žadatele o účast, který zasílá Přihlášku, a náleží do resortu Ministerstva průmyslu a obchodu. K dispozici na webu CzechTrade v příslušném linku viz. výše.

Co a jakou formou je účastníkovi poskytováno (hradí se)?

Účastníkovi je poskytována podpora formou zvýhodněné služby až do výše 80/90 tisíc Kč dle toho, do kterého projektu se přihlásil, a zahrnuje: nákup plochy, registrační poplatek, zápis do veletržního katalogu a základní provozní zajištění expozice.

Jak se účastník spolupodílí?

Spoluúčast ze strany účastníka vyžaduje, aby se finančně na službě spolupodílel, a to buď 50 % nebo 30 %, záleží na tom, zda se jedná o evropskou/mimoevropskou destinaci, na uznatelných nákladech / způsobilých výdajích a to nákladem, který se týká stavebního řešení individuální expozice či jeho části na společné expozici.

Kdy se podpora účasti na veletrhu nekoná?

  • není zájem ze strany účastníků, či není naplněna společná expozice min. 5 firmami,
  • v rámci minitendru se nepřihlásí žádný dodavatel,
  • na dané akci není již volná plocha pro společnou expozici,
  • dojde ke zrušení veletrhu ze strany organizátora veletrhu mimo jiné také na základě vývoje geopolitické situace v dané destinaci.

Aquatherm Nitra 2017

Komentář k situaci letošního veletrhu Aquatherm Nitra poskytli Michal Drážďanský, jednatel MDL EXPO s.r.o., pořadatel veletrhu, a Petr Kraselovský, ředitel odboru fondů EU agentury CzechTrade:

Ve videu jsou použity některé fotografie a záběry z loňského zahájení veletrhu Aquatherm Nitra, který navštívila i Livia Klausová, velvyslankyně ČR na Slovensku.

Redakce shrnuje:

Veletrh navrhla mezi podporované akce Asociace podniků topenářské techniky. CzechTrade veletrh zařadil mezi podporované akce. Pořadatel rezervoval plochu. Nepřihlásila se žádná firma, která by o podporu měla zájem. Nepřihlásila se ani žádná z CzechTradem vysoutěžených realizačních firem. Pro úplnost je vhodné uvést, že CzechTrade potvrdil pořadateli, že ví o zájmu firem i volné ploše pro firmy, které podporu eventuelně využijí.
Proč firmy neměly zájem o podporovanou účast? Bude zajímavé zeptat se firem přímo na výstavě.
Na závěr tedy doporučení pro firmy, které se chystají na zahraniční veletrhy - sledujte seznam akcí zařazených do programů a v případě zájmu pošlete přihlášku.


 
 
Reklama