Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Čtvrtek na Aquathermu Praha - Kotlíkové dotace, Dešťovka, sezónní akumulace energie i GDPR

Jedním z návrhů v kotlíkových dotacích je rozšířit vyměňované kotle z první a druhé třídy také na třetí (emisní) třídu. V Dešťovce jsou ještě peníze a potenciál pro výrobu jakostních dřevních paliv v ČR dosahuje až 1 000 000 t paliva. I to zaznělo v dnešním doprovodném programu.

Kotlíkové dotace aktuálně

Ing. Jakub Hrbek ze SFŽP nastínil další vývoj pro třetí kolo kotlíkových dotací. Jedním z hlavních témat je ukončení či pokračování podpory spalování uhlí v kotlíkových dotacích. Jako náhradu je možné využít například dřevní pelety, které popsal po praktické stránce výroby i prodeje ředitel firmy Kloboucká Energo Marek Řebíček. V roce 2017 jsme v ČR vyrobili 365 000 tun dřevních pelet s tím, že současná instalovaná kapacita stačí pro výrobu 500 000 tun. Kdyby se zmírnily vývozy kulatiny bez přidané hodnoty do zahraničí, potenciál pro výrobu jakostních dřevních paliv v ČR dosahuje až 1 000 000 tun paliva.

Dalším tématem, které se řeší, je rozšíření skupin žadatelů kotlíkových dotací. Jedním z návrhů je rozšířit vyměňované kotle z první a druhé třídy také na třetí (emisní) třídu. To však naráží na problém předchozích krajských kol kotlíkových dotací, které v určitém období umožňovaly dotovat i automatické kotle na uhlí třetí třídy. Musí se především předejít situaci, kdy by se teoreticky tento dotovaný kotel 3. třídy znovu vyměnil za opět dotovaný kotel s ekodesignem.

GDPR

Problematice GDPR se věnoval dvouhodinový seminář ve zcela zaplněném sále vstupní haly výstaviště. Byly probrány požadavky tohoto nařízení zejména z pohledu malých firem. "Smyslem nařízení je zejména regulace nadnárodního trhu s osobními údaji. Jeho obsahem jsou principy, které budou platit (musejí platit) pro všechny, tedy i pro malé firmy. Naším cílem bylo srozumitelně říci a na konkrétních příkladech ukázat možnosti, jak tyto principy v prostředí malých firem efektivně ale přitom vůči subjektům osobních údajů férově, naplnit", říká RNDr. Jiří Kopačka, specialista problematiky GDPR a jeden z přednášejících. To se podle všeho podařilo, protože posluchači nepohrdli ani místy ke stání.

Jak vytápět fotovoltaikou?

S velkým zájmem se setkal seminář o využití fotovoltaiky k vytápění, které je obvykle největší položkou spotřeby energie v budově. Taková aplikace musí řešit problém, že největší potřeba tepla je v době, kdy je nejméně slunečního svitu. S přibývajícími domy v pasivním, nulovém, nebo dokonce aktivním standardu, které mají velmi malou potřebu tepla na vytápění, však může taková instalace dávat smysl. Vždy je ale potřeba počítat s využitím akumulace.

Jan Včelák z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT představil základní podmínky pro vytápění fotovoltaikou, zahrnující různé druhy akumulace i třeba vliv sklonu fotovoltaických panelů na výrobu v zimních měsících. Miroslav Petr ze společnosti Fenix Trading hovořil o výsledcích podrobného monitoringu administrativní budovy vybavené hybridní fotovoltaickou elektrárnou. Tato budova je vytápěna sálavými panely a topnými kabely. Závěry byly dvojí – za prvé, pokud svítí slunce, má budova přebytek tepelných zisků a tedy sluneční záření využívá přímo. Za druhé, ač elektřinou z fotovoltaiky, potažmo z baterie, samozřejmě topit lze, podle Miroslava Petra není ideální si pořizovat fotovoltaiku jako zdroj vytápění.

Instalaci s tepelným čerpadlem a sezónním ukládáním tepelné energie do země popsal Robert Mořkovský ze společnosti Solární panely.CZ. Země je zatím nejpokročilejším akumulátorem a při správné skladbě půdy je schopna uchovávat energii velmi dlouho. Tepelné čerpadlo vybavené tímto zásobníkem pak umí topit až topným faktorem 8, což je oproti přímotopovému vytápění mnohem efektivnější.

Dotační program Dešťovka

Doprovodný program veletrhu Aquatherm se věnoval i dotačnímu programu podporujícímu využívání dešťových vod. Ing. Jakub Hrbek, ředitel odboru řízení Národních programů řekl v úvodu bloku k využívání srážkové vody: „Motivací k Dešťovce byl nedostatek vody. Prostřednictvím SMO a vlastní iniciativou jsme oslovili starosty, zda měli problém s vodou a z toho vznikl seznam suchých obcí. Ty mají speciální postavení v dotačním programu Dešťovka. První dotace šly v době, kdy nedostatek vody byl velmi aktuální, ale stále jsou lokality, které jsou se zásobami vodou pod normálem. Nečekáme, že tento dotační titul spasí stav podzemních vod v ČR. Ale je to cesta, jak by české stavebnictví mělo počítat s využitím dešťových vod.“

K dotazům řekl Ing. Hrbek mimo jiné: „V druhém modelu podpory při rekonstrukci budovy stačí připojit 1 WC v přízemí v obytné zóně. U novostavby požadujeme připojení všech WC. V třetím modelu roste dotace při kombinování využití srážkové vody a vyčištěné odpadní vody. Častou otázkou je, proč nepodporujeme sudy. Není to až tak problém samotného řešení, ale byly by to malé částky a náklady na administraci by byly velké. Je to neefektivní.“

Hospodaření se srážkovou vodou

Doc. Ing. Stránský, Ph.D. se v přednášce podíval na srážkovou vodu jinak. „Dříve jsme se zabývali zejména ochranou vodních toků, dnes naopak se přesouváme na začátek systému nejblíže dopadu dešťové vody. Vsakovací zařízení jsou základním kamenem, ale opatření je celá řada. Ať už jako průleh na povrchu, nebo podzemní akumulace, akumulační nádrže, zelené střechy apod. “

„Od r. 2007, kdy jsme byli v bodě 0, se toho hodně změnilo, ale ve srovnání se zeměmi na západ od nás jsou vidět velké deficity. Chybí tradice, zkušenost a celospolečenská akceptace, setrvačnost a samozřejmost. Řada developerů není s požadavky spokojena a snaží se požadavky obejít, řada měst přistupuje nedůsledně a chybí urbanisticky koncepční řešení. Je třeba spolupráce profesí, například vodař a stavař, který řeší parkoviště. Zahradník k tomu ještě může přidat estetický benefit,“ pokračoval doc. Stránský.

Cena vody 2018

Jedním z témat dnes byla i cena vody, kde přednášku Ing. Novotného, autora projektu Pravda o vodě, doplnili Ing. Miroslav Dundálek, ředitel VaK Přerov, a.s. a MUDr. Michal Chromec, předseda představenstva VaK Přerov, a.s., kteří hovořili o provozním modelu a fungování společnosti, která se stará o dodávku kvalitní pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod od r.1993.
Při srovnávání ceny vody je důležité převedení na jednosložkovou cenu vody, přičemž přepočet dvousložkové ceny na jednosložkovou není jednoduchý. I to zaznělo v diskusi. Projekt Pravda o vodě nabízí porovnání měst mezi sebou, srovnání vodáren mezi sebou, srovnání vodáren v krajích, srovnání cen a porovnání cen s minulým rokem a informace, kdo provozuje vodárnu v konkrétním místě. Programový blok o využívání srážkové vody a ceně vody ukončila tisková konference k založení Nadačního fondu Pravda o vodě, jehož cílem je, aby lidé měli informace o ceně vody a o provozu vodárenské struktury v jejich městě a obci.

Oceněné produkty na stáncích

Na stáncích veletrhu je možné se podrobně seznámit s oceněnými novinkami výrobců. Zlaté medaile a čestná uznání byly uděleny v úterý.

Zlatá medaile pro společnost  Vaillant Group Czech s. r. o. za závěsné čerpadlo geoTHERM VWS 36/4, 1 země/voda
Zlatá medaile pro společnost Vaillant Group Czech s. r. o. za závěsné čerpadlo geoTHERM VWS 36/4, 1 země/voda
Zlatá medaile pro společnost Atrea s. r. o. za kompaktní jednotku DUPLEX 850 Inter
Zlatá medaile pro společnost Atrea s. r. o. za kompaktní jednotku DUPLEX 850 Inter
Zlatá medaile pro společnost Belimo CZ s. r. o. s produktem Belimo Energy Valve za vysoce kvalitní řešení regulace a měření
Zlatá medaile pro společnost Belimo CZ s. r. o. s produktem Belimo Energy Valve za vysoce kvalitní řešení regulace a měření

Čestné uznání pro společnost IDEAL STANDARD s.r.o. za klozetovou mísu K315801 – Tonic II WC s Aquablade technologií
Čestné uznání pro společnost IDEAL STANDARD s.r.o. za klozetovou mísu K315801 – Tonic II WC s Aquablade technologií
Čestné uznání pro společnost ENBRA a. s. za kondenzační kotel ENBRA CD 75H a 100H
Čestné uznání pro společnost ENBRA a. s. za kondenzační kotel ENBRA CD 75H a 100H
Čestné uznání pro společnost Elektrodesign ventilátory s. r. o. za větrací jednotku Pluggit Avent G
Čestné uznání pro společnost Elektrodesign ventilátory s. r. o. za větrací jednotku Pluggit Avent G

 
 
Reklama