Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Páteční Aquatherm – téma odpojení od CZT a závěr veletrhu

Závěrečný den veletrhu Aquatherm patřil zejména tématu připojení na CZT v porovnání s pořízením vlastní kotelny. A podíváme se i na moderní peletové kotle.


Stánek TZB-info na veletrhu Aquatherm 2018

Odpojení od CZT?

Snižování nákladů na vytápění u objektů napojených na CZT není jen otázkou lepšího technického vybavení a jeho nastavení, ale i sjednání optimálních cenových tarifů, zejména od dodavatelů, kteří nabízejí dvojsložkovou sazbu. Nalezení optimálního cenového tarifu znamená provedení velmi detailní analýzy spotřeby tepla, pokud možno za co nejdelší období (5 a více let). Hledání těchto tarifů souvisí také se schopnostmi předávacích stanic v objektu udržovat správné parametry otopné vody. Podrobněji o tématu přednášel Ing. Vladimír Galád.

Návratnost vlastní kotelny?

Náklady za teplo z objektové kotelny velmi úzce souvisí i s garancemi, které dodavatel kotelny poskytne. Podrobnou analýzu nákladů ověřenou na mnoha realizacích představil Tomáš Vele z firmy TEP Jablonec. Velmi detailně analyzoval provozní náklady kotelny a vznikající úsporu, ze které se musí pokrýt náklady investiční. Podle zkušenosti firmy TEP Jablonec se investice do samostatné kotelny vrací do šesti let.

Odvod spalin

Instalace plynové kotelny v bytovém objektu předpokládá také řešení odvodů spalin. Některé možnosti, zejména ve starších objektech, naznačil Ing. Jiřík ze Společenstva kominíků ČR. V řadě případů lze využít i stávající komínová tělesa, jen je nutné zohlednit specifické požadavky provozu kondenzačních kotlů, především vznik kondenzátu ze spalin a jeho odvod.

Kotle a otopná soustava

Podcenění souvislosti vztahu mezi různými materiály v otopné soustavě a vlastnostmi otopné vody vedou k vzniku významných ekonomických škod. Tyto škody, jak uvedl Ing. Jiří Matějček, CSc., mohou dosáhnout v případě objektové kotelny i více než 1 000 000 Kč. Někdy mohou být způsobeny použitím inhibitorů koroze a jiných chemických látek, které doporučují výrobci kotlů, aniž by zvážili souvislosti vyplývající ze zapojení kotle do otopné soustavy.

Moderní peletové kotle na Aquathermu 2018

Aquatherm reaguje na trendy ve vytápění tuhými palivy a výrobci zde prezentují především automatické kotle na spalování biomasy. Zaujala nás dvě řešení od firem, které vedle produkce peletových kotlů nabízejí i sofistikovanější řešení v podobě hořáku, který zvládne spálit vedle dřevních pelet i pelety nižší jakosti.

Prvním z nich je 18 kW kotel EcoSroll Beta od firmy Ekogalva, který je osazen retortovým peletovým hořákem s horní otočnou miskou. Rotační provedení umožňuje spalovat i spékavá tuhá biopaliva. Konkurenční produkt jsme našli u firmy Verner, která se dlouhodobě specializuje na spalování dřevních i zemědělských biopaliv. Jejich provedení hořáku je složeno z několika po sobě se pohybujících desek, které rozrušují krustu, která se v popelu může tvoři při spalování paliv nižší jakosti. Hořák se montuje do kotlů o výkonu 20 – 80 kW.

A závěrečný dojem z veletrhu?

„Na letošním veletrhu mě potěšila jak účast vystavovatelů, kterých bylo 211 ze všech nomenklatur, tak samozřejmě i návštěvníků. Za velkého zájmu odborné i laické veřejnosti probíhal na veletrhu v několika sálech i bohatý doprovodný program. Z doprovodného programu bych chtěl vypíchnout konferenci Den starostů, které se první den veletrhu zúčastnilo více jako 200 starostů z celé České republiky. Letošní ročník je za námi a jak asi víte, společnost MDL EXPO organizuje veletrh Aquatherm v dvouletém cyklu nejen v Praze, ale i v Nitře na Slovensku. Dovolte mi tedy vás tímto pozvat nejen na další ročník pražského veletrhu v roce 2020, ale především na veletrh Aquatherm Nitra, který se bude konat v příštím roce,“ shrnuje veletrh Martin Pavlata ze společnosti MDL EXPO.

 
 
Reklama