Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Seminář „Novinky ve zdravotní technice 2013“ s aktuálními informacemi

Podrobný program na tradiční seminář - přednášky o zcela nové ČSN 75 5409 „Vnitřní vodovody“, nové TNI 73 0331 a novinky pro teplou vodu z novely vyhlášky č. 148/2007, preference zdrojů z pohledu energetického hodnocení budovy, technické detaily řešení teplé vody s TČ a soláry, novinky z regulace TV, poznatky z praxe o vsakování.

Každoroční odborný seminář pořádá sekce Zdravotní a průmyslové instalace Společnosti pro techniku prostředí. Již tradičně se jedná o rekapitulaci aktuálních novinek a již tradičně se koná v Praze a v Brně. Na semináři jsou ještě volná místa.

  • 6. 3. 2013 Praha – Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 – Dejvice
  • 7. 3. 2013 Brno – Hotel International, Husova 16

Podrobný program

08.30 Prezence
09.00 Zahájení
09.15 I. BLOK - VODOVOD

Ing. Jakub Vrána, Ph.D., VUT Brno, Ústav TZB
Nová ČSN 75 5409 „Vnitřní vodovody“
Co se kromě čísla normy všechno změnilo? Návaznost na normy řady ČSN EN 806.

Ing. Miroslav Urban, Ph.D.
Příprava teplé vody v energetickém hodnocení budov
Účinnost zařízení podle TNI 73 0331, novinky pro teplou vodu z novely vyhlášky č. 148/2007, preference zdrojů z pohledu energetického hodnocení budovy.

Michael Blažek, Rehau
Praktická ukázka dimenzování rozvodů vody s grafickým výpočetním programem RAUCAD

Miroslav Blažek, Mgr. Jacek Wawrzyn, Honeywell
Novinky v sortimentu pro efektivní regulaci teplé vody, armatury pro zajištění hygieny vody

Praha: Doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., FS ČVUT Praha, Ústav techniky prostředí, Brno: Jiří Kalina, Regulus
Data pro návrh a úskalí návrhu solárních systémů ohřevu vody, provázání s jinými zdroji
Jak vhodně kombinovat solární systém s jiným zdrojem, regulace systémů, zajištění systému v době mimo odběr, jak zvolit a kam umístit akumulaci. Aktuální podmínky připravovaného dotačního titulu Zelená úsporám II.

Radek Weiss, Kemper
Armatury pro vnitřní vodovod - novinky firmy Kemper.

Ing. Petr Vacek, Ing. Aleš Svoboda, Wilo
ErP a sanitární čerpadla. Využití čerpadel s vysokou účinností v systémech cirkulace teplé pitné vody . Automatické tlakové stanice Si Boost ve vnitřních rozvodech vody

Praha: Ing.Václav Helebrant, Stiebel Eltron
Jak se orientovat v široké nabídce a doporučené dimenzování systémů tepelných čerpadel pro přípravu teplé vody. Jak postupovat při návrhu TČ pro přípravu teplé vody v rodinném a bytovém domě, problematické kroky návrhu a realizace.
Brno: Ing. Zdeněk Smrž, Tepelná čerpadla AIT
Centrální ohřev vody – dimenzování zásobníků a výměníků, návrh výkonu, decentralizovaný ohřev – bytové předávací stanice, malé TČ voda/voda (booster), ohřev pomocí speciálních TČ a aktivních větracích jednotek, ekonomika provozu

14.15 II. BLOK - KANALIZACE

Ing. Oldřich Pírek, Asio
Zkušenosti s praktickým uplatněním vsakování a akumulace dešťové vody

14.45 Diskuse
15.00 Předpokládaný závěr semináře

Poděkování partnerům semináře


Podmínky a přihláška

Těším se na viděnou.
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., odborný garant semináře
 
 
Reklama