Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Tisková zpráva

z mezinárodního veletrhu
BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS 2007

Pátek 9.3.2007
Tyto tiskové zprávy pro Vás připravuje redakční tým odborného internetového portálu TZB-info, e-mail: kontakt@tzb-info.cz.

Tisková zpráva ke stažení
(PDF, 298 kB)


Prestižní (nejen) bazénářský veletrh Bazény, sauny, solária & wellness 2007, který se zařadil po bok významných evropských veletrhů, se koná v Pražském veletržním areálu v Letňanech v obvyklém březnovém termínu po dvouleté přestávce.

Výstavní haly mají následující oborové skupiny:

  1. Aquparky, veřejné bazény, bazénové technologie, úprava vody, stavební a projekční firmy, asociace, školy atd.
  2. Privátní bazény, spa, sauny, solária

Hlavním doprovodným programem veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS je soutěž Bazén roku.

Ocenění:

Odborná porota pečlivě zvážila přihlášené stavby a včera byl slavnostně udělen titul Bazén roku 2006 stavbě AQUACENTRUM BARRANDOV - I. etapa - Aquacentrum.

Sportovní centrum Barrandov, I. etapa - Aquacentrum - 25 m dlouhý plavecký bazén s proměnnou hloubkou a 4 plaveckými drahami je doplněn řadou možností pro relaxační vodní aktivity. V úrovni ochozů bazénu je hladina divokého kanálu, masážních lůžek, vířivka, dojezdy toboganů a dětský bazén s mělkou vodou 20 až 40 cm o dvou úrovních. Doplňkem bazénů jsou dva uzavřené tobogány s trasami umístěnými převážně mimo objekt se samostatnými nástupy a dojezdy. Jeden tobogán je určen pro sjíždění bez pomůcek (bodysliding) a druhý je určen pro jízdu na malých nafukovacích člunech (boating).

  • Dodavatelem stavební části díla byla firma SKANSKA CZ, a.s., Divize Technologie,
  • Rozhodujícími kooperanty: BAZENSERVIS, spol. s r.o., Týniště nad Orlicí (12%), CONCON CZ, spol. s r.o., Turnov (10%), České dřevařské závody a.s. (2%).
  • Investorem a uživatelem díla je Úřad Městské části Praha 5.

Další nominované stavby a vybrané zajímavosti:

Krytý plavecký areál v Hranicích na Moravě: (V zábavní části bazénu je proudový kanál, masážní lavice, masážní lehátka, dnová a stěnová masáž, chrliče, vzduchové perličky, houpací bazén a další atrakce. Součástí bazénové haly je cca 100 m dlouhý venkovní uzavřený tobogan s vnitřním dojezdem. Nástup na tobogan je ze schodišťové věže, která tvoří výrazný architektonický prvek.

 

Rekonstrukce krytého bazénu v Ústí nad Orlicí: (Bazén byl doplněn nejen běžnými atrakcemi, ale vznikl tu i samostatný uzavřený prostor (obsahuje velkou vířivku, mořské akvárium, jodovou páru, infrakabinu, sluneční louku, vanu pro vibrační sonoterapii), který vybízí k hlubší relaxaci. V celém komplexu je použito technologie slané vody.)

Podrobnosti k přihlášeným projektům: www.vystava-bazeny.cz.

Cena GRAND PRIX

Za nejúspěšnější novinku roku 2006 byla udělena společnosti BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. a oceněna byla Trubková masážní lavice.

Trubkové podvodní lehátko či sedátko ve speciálním provedení z broušených nerezových trubek. Trubková ergonomicky formovaná lehátka či lavice mohou být vyrobena v přímém nebo kruhovém provedení v požadovaných poloměrech. Vzduchové kanály se nacházejí přímo v trubkové konstrukci zařízení.


Pozvánka na dnešní den

Poradenské centrum APR pro privátní bazény, spa, sauny a solária
(8. - 11. 3. 2007/ hala 2 sektor B, číslo expozice 4)
Poradenské centrum je otevřeno po celou dobu výstavy.

Mezinárodní konference - Financování, projekce a stavba aquaparků:
(9. 3. 2007 / PVA Letňany - Vstupní hala 1, konferenční sál č. 1/ 8.00 - 14.30 hod.)

Z programu:

09.10 Ekonomika provozu v bazénech a koupalištích na Slovensku, prof. Ing. Jozef Kriš, Ph.D.
09.30 Dodavatelské úvěry společnosti GHC Invest, s.r.o. na výstavbu nových či rekonstrukci starých bazénů a koupališť, Ing. Tomáš Eršil
09.50 Alternativní zdroje energie u nekrytých a krytých bazénů, Ing. Pavel Michal
10.10 Ekonomický návrh wellness zařízení v hotelových a bazénových provozech, Jaroslav Žák
10.50 Konkrétní zkušenosti s poskytnutím finanční podpory při rekonstrukci bazénového provozu, Karel Koutecký
11.10 Nerezovými bazény ke snížení provozních nákladů, Ing. Petr Zahradník
11.30 Nové možnosti úspory nákladů na bazénových provozech, Ing. Jiří Moučka
11.50 Mobilní bazény - snížení investičních a provozních nákladů, Ing. Rudolf Pejša
12.10 MaR ke snížení provozních nákladů na bazénech a koupalištích, Ing. Miroslav Brázdil
13.00 Ekonomické srovnání různých vodních atrakcí navrhovaných pro bazény a aquaparky, Ing. Mojmír Urbánek
13.20 Ekonomický provoz bazénů a koupališť, Ing. Pavel Mach
13.40 Snížení provozních nákladů bazénového provozu využitím odpadního tepla, Ing. Bohumil Šťastný, Ph.D.

Kategorizace bazénů - fotogalerie
(8. - 11. 3. 2007, hala 2 sektor C, číslo expozice 6)

Wellness Club - Setkání provozovatelů sport center
(9. 3. 2007, 13.00 - 16.00 hod., Konferenční centrum, sál 2)
Setkání se koná poprvé a pořadatel a prezident Wellness Clubu Michael Zima k jeho konání řekl: "Zavádíme tradici pracovních setkání provozovatelů, na kterých budeme hledat efektivní cesty a způsoby, jak přivést více lidí a peněz do sport center. Zároveň chceme podporovat proměny sport center na wellness centra."


Tip na návštěvu stánku

Microwell, s.r.o. - bazénové odvlhčovače
(Hala 1, stánek A23)

Vážení obchodní přátelé,
Dovolte nám pozvat Vás k návštěvě stánku společnosti MICROWELL na výstavě Bazény, sauny & solária 2007.

Firma Microwell Vám ve svém stánku, hala 1, č. A23, představí především bazénové odvlhčovače.

Novinkou je esteticky zajímavý bazénový odvlhčovač Microwell DRY 500iS v nerezovém provedení s digitálním regulátorem vlhkosti s nastavitelnými spínacími body (hysterezí).

Z tradičního sortimentu jsou osvědčené a velmi vyhledávané bazénové odvhčovače Microwell DRY 300i a 500i, které už získaly několik ocenění "Výrobek roku" od odborných svazů. Kromě odvlhčovačů Vám ve svém stánku představíme klimatizace LG s moderním obrazovým dizajnem a elektronické bidety LooLoo.

Přijďte nás navštívit, jste srdečně zváni.

Ing. Tibor Kovács - ředitel společnosti


Tematický výběr z tisku

Kogenerace a trigenerace - možnosti úspor

Tlak na úsporu energie je všeobecně stále nezbytnější, to je také důvod pro využívání tzv. kogeneračních, resp. trigeneračních jednotek, které umožňují výrobu tepla a elektřiny, resp. tepla, elektřiny a chladu v jednom výrobním cyklu.

Princip kogenerace spočívá v kombinované výrobě elektrické energie a tepla. Oproti klasickým elektrárnám, ve kterých je teplo vzniklé při výrobě elektrické energie vypouštěno do okolí, využívá kogenerační jednotka teplo k vytápění. Princip trigenerace je kombinovaná výroba elektřiny, tepla a chladu, technologicky se pak jedná o spojení kogenerační jednotky s absorpční chladicí jednotkou. Předností absorpčního chlazení (kromě již uvedené možnosti spojení s kogenerační jednotkou) ve srovnání s chlazením kompresorovým je to, že si vystačí s méně ušlechtilou, a tedy i levnější vstupní energií tepelnou, oproti dražší vstupní energii elektrické u chlazení kompresorového. Absorpční chlazení je také tiché, jednoduché a spolehlivé. Nevýhodami jsou především vyšší investiční náklady oproti kompresorovému chlazení, větší rozměry a větší hmotnost.

Náklady na výrobu energie kombinovanými zdroji jsou nižší minimálně o 15 %, takže se vyplatí vyšší počáteční investice.

Podpora kombinované výroby elektřiny a tepla je zakotvena mimo jiné v zákoně o podpoře obnovitelných zdrojů.

Při výstavbě jakéhokoliv zdroje elektřiny navíc v budoucnosti přibude povinnost zkoumat, zda nelze současně vyrábět i teplo. Kogenerační výrobu podporuje Evropská unie a dotace na ni lze získat i u nás. Kogenerační (trigenerační) jednotky je možné využít ve všech objektech s nároky na odběr elektřiny a tepla, resp. chladu. Jsou to především zdravotnická zařízení, školy, sportovní haly, plovárny a lázně, komunální výtopny, hotely a penziony, obchodní a průmyslová střediska, průmyslové závody, čistírny odpadních vod, skládky a zemědělské provozy - "využití bioplynu." Aktuálně se velmi rozvíjí bezodpadová technologie zpracování odpadní biomasy prostřednictvím anaerobních bakterií v bioplynových stanicích (skládky, komunální výtopny, zemědělská prvovýroba) a následně kombinovaná výroba tepla a elektrické energie v kogeneračních jednotkách, dalším cenným výstupem je vysoce kvalitní hnojivo. Co je legislativní podmínkou investičního záměru na výstavbu kogeneračního, resp. trigeneračního zařízení, případně bioplynové stanice a jejich uvedení do provozu? Je to mimo posouzení vlivu zamýšlené investice na životní prostředí EIA (Enviromental Impact Assesment) a integrovaného povolení k provozu IPPC (Integrated Polution and Prevention Control) i tzv. energetický audit - u všech zařízení s celkovou roční spotřebou vyšší než 35 000 GJ, u státních a příspěvkových organizací 1500 GJ, u ostatních fyzických a právnických osob (pokud žádají o státní dotaci) u instalovaného výkonu vyššího než 200 KW. 1)

Kogenerace bazénu v praxi - Koupaliště Kraví Hora v Brně je energeticky ze 2/3 soběstačné

Mgr. Hrubeš, ředitel Koupaliště Kraví hora (vítěz soutěže Bazén roku 2004) redakci TZB-info řekl: "Energeticky jsme ze 2/3 soběstační, vyrábíme si elektřinu na 2 kogeneračních jednotkách, pokud vznikne nadbytek, přifázuje se k síti. V zimních obdobích si zcela stačíme, v letním období, kdy běží i venkovní strojovna, už kogenerace nestačí. Máme kogeneraci 2x100 kW a každá jednotka má ještě 150 kW tepelných, tj. jsme plně soběstační jak v teple tak v elektřině vyjma špiček. Na vykrytí špiček jsme připojeni k E.ON a máme kaskádovou kotelnu s kotli Hydrotherm. Úskalí kogenerace je v přechodném období, kdy nejsou v provozu venkovní bazény a my nemáme teplo kam dávat. Energii musíme vyrobit, ale nevíme, kam s teplem. Musíme snížit výkon a bereme větší množství elektřiny z elektráren. Jakmile najede venkovní provoz, dohříváme zbytkovým teplem venkovní bazény. Kraví hora byla vždy vyhlášena studenou vodou, jsme na kopci, neustále tu pofukuje a bazény jsou neustále velmi ochlazovány. Nyní při využívání tepla z kogeneračních jednotek máme průměrnou teplotu cca 25 °C. Ve starém provozu byl úspěch i 21 °C a nikomu se do bazénu moc nechtělo. Rekonstrukce tak i v tomto měřítku přispěla ke zvýšení komfortu."  2)

Zdroj:

1)Technický týdeník, 5.12.2006
2) internetový portál www.tzb-info.cz 8.8.2005


Pozvánka na zítřek

Zítra začíná víkend a odborný program prvních dvou dnů veletrhu vystřídá Wellness kongres, který je určen všem milovníky sportu, cvičení, pohybu, zdravého životního stylu či vodních radovánek. Je ideální nejen pro matky s dětmi, ale pro celou rodinu. Wellness kongres je rozdělen na dvě části, na část aktivního pohybu a na část vzdělávací.

 
 
Reklama