Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Cena vody v roce 2007

Vybrali jsme zajímavé komentáře některých regionálních dodavatelů, které ukazují nejen důvody zdražení, ale i různorodost místních vlivů. V závěru upozorňujeme, že nový příspěvek na bydlení lze čerpat i na zaplacení vodného.

Cena vody jde nahoru pravidelně každý rok, jen za posledních šest let cena stoupla o dvacet korun za kubík. Vodárny potřebují peníze na investice, proto i tento rok zaplatí domácnosti za vodu o několik stokorun více. Voda zdraží, ale méně než v loňském roce.

Čím dál vyšší cena vede lidi k šetření, spotřeba za posledních patnáct let citelně poklesla, na řadě míst podle vodohospodářů na až nebezpečně nízké hodnoty. Čím dál nižší spotřeba ale vede k tomu, že voda musí zdražovat více.

I. ZAJÍMAVÉ REGIONÁLNÍ INFORMACE:

SEVERNÍ ČECHY:

Voda od ledna v regionu zdraží, v průměru kolem 5%. Voda v kraji patří mezi nejdražší v republice.

Liberec - vodné a stočné 55,13 Kč/m3, tj. o cca 3 Kč více než dosud. Firma zdraží o 4,9%, i když schválený podnikatelský plán ji umožňuje zvýšit cenu až o desetinu. V roce 2006 vodné a stočné zdražilo o osm procent.

Na Liberecku probíhá rozsáhlá rekonstrukce kanalizace a oprava čistírny odpadních vod. Na financování se podílí kromě vodárny i fondy EU.

"Potřebujeme investovat do našeho majetku, abychom splnili do roku 2010 požadavky Evropské unie na kvalitu vypouštěných odpadních vod," vysvětlila mluvčí Severočeské vodárenské společnosti Dagmar Haltmarová.

Turnov - Vodohospodářské sdružení Turnov zdražuje o 7%. Od ledna 51,43 Kč/m3.

"Potřebujeme peníze na investice, silně vzrostly také ceny energií," vysvětlila ředitelka Marcela Červová. Elektřina se přitom na nákladech na výrobu vody podílí nemalou částkou: je potřeba například pro čerpadla. Do ceny se promítlo ale i zvýšení poplatků za vypouštění odpadní vody, nebo naopak za čerpání vody z vodních zdrojů.

Frýdlant - Frýdlantské vodárenské sdružení podle ředitele Petra Olyšara očekává nárůst kolem 4-5%. Lidé na Frýdlantsku mají z kraje nejlevnější vodu.

SEVERNÍ MORAVA

Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava - ceny za odběr pitné vody a odvádění a čištění vod odpadních zvyšuje od 1. ledna také společnost

Severomoravské vodovody a kanalizace (SmVaK), která v okresech FrýdekMístek, Karviná, Nový Jičín a Opava zásobuje pitnou vodou přes milión obyvatel. Ve srovnání s dalšími vodárenskými společnostmi v republice se ceny SmVaK stále pohybují na nejnižších příčkách cenového žebříčku.

Na výši vodného a stočného pro příští rok má vliv meziroční zvýšení cen vstupů, kdy cena surové vody nakupované od státního podniku Povodí Odry vzrostla o 6,72%, téměř o 17% se zvýšily ceny energií, pohonných hmot atd., nárůst zaznamenaly náklady na chemikálie nutné k úpravě vody a likvidaci čistírenských kalů. "Vyšší jsou i potřeby finančních prostředků na opravy, udržování a rekonstrukce vodovodních sítí, kanalizací a čistíren odpadních vod vzhledem k nárokům na kvalitu pitné vody a účinnost čištění odpadních vod

Cena SmVaK: vodné 23,30 Kč/m3, stočné 21,10 Kč/m3, celkem 44,40 Kč (včetně 5% DPH), tj. nárůst o 6,71% proti roku 2006.

Ostravské vodovody a kanalizace (OVaK)- nárůst o 4,5%, cena 24,60 Kč/m3 za vodné a 20,93 Kč/m3 za stočné.

Podle generálního ředitele OVaK Karla Lázničky důvodem tohoto zdražení především byly o 3,6 milionu korun vyšší předpokládané náklady na elektrickou energii a o necelou čtvrtinu vyšší náklady na odvoz a zpracování čistírenských kalů. Průměrné roční náklady na vodné a stočné se tak na jednoho obyvatele Ostravy v průměru zvýší o 80 korun. A to i přesto, že má nadále klesat spotřeba vody. Ze 114 litrů na obyvatele za den v roce 2006 se v roce 2007 předpokládá o dva litry méně.

V hospodářském výsledku OVaK v roce 2006 počítá se ziskem 45 miliónů korun. Z této částky má být 35 milionů korun investováno na opravy, udržování a rozvoj vodohospodářské infrastruktury.

Bruntál - cena se zvýší o více než osm procent na 26,67 Kč/m3. Tato částka je sice nejvyšší v kraji, ale zároveň je podstatně nižší, než kolik odběratelé vody na Bruntálsku platili v roce 2005. Tehdy jim tamní poskytovatel vody účtoval částky přesahující třicet korun za metr krychlový.

Až do začátku července letošního roku se o většinu vodovodních sítí na Bruntálsku staraly v rámci závazku veřejné služby Severomoravské vodovody a kanalizace, od července občanům vodu zajišťuje společnost VaK Bruntál.

VÝCHODNÍ ČECHY

Pardubice - Voda na Pardubicku, která je vůbec nejdražší v zemi, ještě podraží. Domácnosti si připlatí o 4 % a cena se tak zvýší z 51,10 na 53,17 Kč/m3.

V ostatních regionech kraje je zdražení 1-4 Kč/m3. Voda se nemá od nového roku zdražit pouze na Vysokomýtsku a v Jablonném nad Orlicí.

Většina vodárenských společností (VaK) zdražuje hlavně kvůli dražší elektřině. Pardubický VaK navíc finančně vyčerpal nedávný nákup čistírny odpadních vod za necelou půlmiliardu korun.

"Možná jsme nejdražší v zemi, přesto se nám podařilo udržet zdražování v mezích inflačního trendu. Vodárny, které nemusí čistit odpadní vody, budou mít vždycky levnější vodu," mínil ekonom VaKu Pardubice Milan Barták.

Hradec Králové - zvýšení o 5,6 %, tj. 49,90 Kč/m3. Podle ředitele Vodovodů a kanalizací Hradec Králové Františka Baráka je příčinou zvýšení cen zejména plánované zdražení elektrické energie a ztráta tržeb z čištění odpadních vod pro mlékárnu a koželužnu v Novém Bydžově. Ve vyšší ceně se však projeví také snížení limitů pro čerpání podzemních vod, které znamená, že vodohospodáři musejí dokupovat dražší vodu od jiných vodárenských firem.

"Naše zařízení spotřebují velké množství elektrické energie. Jsme v převážně rovinatém regionu, kde musíme využívat čerpadel ať už ve vodárenské nebo v kanalizační síti. Dalším důvodem zdražování je to, že zprovozníme několik nových kanalizačních zařízení, především na Chlumecku, kde dokončujeme rekonstrukci čističky odpadních vod. Nové kanalizační systémy spotřebují více energie. Opatření ale zlepší životní prostředí," uvedl ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové František Barák.

Skuteč - Čistírnu odpadních vod letos opravovali i ve Skutči. "Letos nás čekají velké investiční akce, opakovaně roste cena elektřiny. Chceme ale být asi o 5 korun levnější než okresní VaK Chrudim," řekl Pavel Novotný, starosta Skutče, kde domácnosti letos platí vodné a stočné 43,84.

Chrudim - Voda zde bude druhá nejdražší v kraji. "Letos platí naši klienti 49,47, od příštího roku se cena zdvihne na 52,85," uvedl ředitel VaKu Chrudim Petr Jirků.

Česká Třebová - zvýšení ceny z 48,90 na 52,20 Kč/m3.

Litomyšl (2006: 35,55,-) a Ústí nad Orlicí (2006: 38,85,-) - "Zdražení nebude nijak razantní, to znamená v rámci inflace okolo 3 procent", slíbil ekonomický ředitel Tepvos Ústí nad Orlicí Bohuslav Kroulík.

Svitavy - "Zdražovat se bude", řekl ředitel firmy VHOS Moravská Třebová Pavel Binka, která dodává vodu do Svitav, Poličky, Moravské Třebové a do řady menších obcí. (2006: 42,90,-)

Vysoké Mýto, Jablonné nad Orlicí - nezdražují, ceník mění až v dubnu. "Elektřina nás tolik netrápí, máme výhodné smlouvy s několika dodavateli," vysvětlil ředitel VaKu Vysoké Mýto František Zima.

Náchod (zvýšení 5,68%) - vodné 2007 23,52 Kč, stočné 2007 20,16 Kč

Trutnov (zvýšení 7%) - vodné 2007 23,94 Kč , stočné 2007 16,10 Kč

VYSOČINA

Jihlava - "Nákladná rekonstrukce jihlavské čističky odpadních vod za 15 milionů euro časem zvedne cenu stočného", potvrdil Jiří Vlach, předseda představenstva Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavska.

Vzhledem k tomu, že je na novou čistírnu napojen nově i Antonínův Důl a Pávov, bude se i tamních obyvatel týkat nárůst plateb ze stočné.

Žďársko - z rozhodnutí představenstva Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko 52,90 Kč/m3 včetně DPH.

Podle ředitele žďárské divize Vodárenské akciové Karla Fuchse se lednovým zvýšením o tři koruny kompenzuje nárůst nákladů za vodné a stočné o téměř devět milionů korun. "Rozhodující vliv na zdražení měl 11 procentní nárůst ceny povrchové vody, který představuje zvýšení nákladů o dva miliony korun. V ceně se projevují i investice do zkvalitnění pitné vody", tvrdí Fuchs, podle kterého například platí jeho společnost Povodí Moravy za kubík surové vody místo dvou téměř čtyři koruny.

Třebíčsko - na Třebíčsku, kde působí Třebíčská vodárenská společnost, zaplatí od ledna odběratelé zhruba o tři koruny více. U stočného to bude přibližně o 1,35 Kč více, 52,60 Kč/m3.

Důvodem zdražení jsou stoupající ceny zejména elektřiny a surové vody, informovala ekonomická náměstkyně společnosti Věra Šedová.

Jihlavsko - je předpoklad, že by se měly ceny vody zvyšovat řádově o sedm procent, tvrdí výrobní náměstek Vodárenské akciové společnosti Josef Pospíšil. Dosud je cena vody 47,89 Kč za kubík. Příčinou zdražení je podle Pospíšila inflace růstu cen energií, duhou příčinou je dokončení velké investice do rekonstrukce čistírny vod a kanalizační sítě v Jihlavě.

Pelhřimov - cena zůstává

JIŽNÍ MORAVA

Brno - Přestože na mnoha místech jižní Moravy se cena vodného a stočného v příštím roce zvýší i o několik korun, Brňané budou platit stejnou cenu jako v letošním roce. S Brněnskými vodárnami a kanalizacemi to vyjednali zástupci vedení města.

"Cenu 49,98 korun za jeden kubík se nám podařilo udržet díky tomu, že jsme s vodárenskou společností vyjednali snížení nájmu za infrastrukturu, tedy vodárenskou síť, která je v majetku města," vysvětlil technický náměstek brněnského primátora Ladislav Macek pověřený vyjednáváním. Vodárny původně navrhovaly cenu 53 korun za kubík. Město Brno podle Macka na zachování stejné ceny za vodu v dalším roce nijak nedoplácí. "Především je to dáno tím, že je město většinovým vlastníkem Brněnských vodáren a kanalizací, a je mu tedy vyplácen podíl na zisku společnosti ve formě dividend," dodal technický náměstek.

STŘEDNÍ ČECHY

Březnice - V Březnici na Příbramsku se zvýší cena vodného a stočného o necelých 5 Kč více.

"Poslední tři roky zůstávala, i přes neustálý růst cen elektrické energie a dalších nákladů, zachována částka padesát korun. Přesto spotřeba vody ve městě za minulých dvanáct měsíců poklesla o 14 tisíc metrů krychlových. Nepotvrdily se tak domněnky, že právě nižší cena vody zvýší její odběry. Navíc menší spotřeba prodražuje výrobu jednoho kubíku," vysvětlila březnická starostka Jana Krajmerová.

Cena VaK Beroun od ledna 2007 - vodné na 34,35 Kč a stočné 19,54 Kč, tj. 54,87 Kč/m3 včetně DPH.

Kladno - představenstvo společnosti Vodárny Kladno - Mělník, jež je vlastníkem sítě vodovodů a kanalizací v regionu rozhodlo o navýšení cen. "Důvodů je několik. Zvyšují se ceny energií a dalších vstupů, chceme rovněž snižovat ztráty a zachovat kvalitu vody. Kde je síť na hranici životnosti, snažíme se ji obnovovat. Inovace vodovodních řadů jsou nákladné, ale důležité," uvedl předseda představenstva společnosti VKM Antonín Kajgr. Vodné od ledna zdraží o více než dvě koruny. Místo dosavadních 30,35 koruny za jeden metr krychlový zaplatí odběratelé 32,49 koruny. Stočné podraží o zhruba 70 haléřů.

K nejvýznamnějším velkoodběratelům vody na Kladensku patří společnost Sportovní areály města Kladna, která provozuje aquapark a dvě letní koupaliště. Lidé, kteří se budou chtít za hezkého počasí jít vykoupat, budou muset za vstup do těchto areálů zaplatit víc než dosud. "Ceník za využívání letních koupališť jsme v posledních letech neupravovali. Zdražení vodného a stočného je jednou z příčin, proč dojde ke změnám. Vstupné do aquaparku zůstane stejné," řekl ředitel SAMKu Lukáš Kubica.

II. NOVINKA - MOŽNOST PŘÍSPĚVKU

Nový příspěvek na bydlení, který se začne poprvé vyplácet za leden příštího roku, mohou dostat nejen nájemníci v obecních a soukromých domech, ale i ostatní rodiny. Tedy i vlastníci bytů a domů a nájemníci družstevních bytů.

Vyplácení příspěvku má ovšem dvě podmínky:

  • 1. Příspěvek je určen domácnostem, jejichž celkové náklady na bydlení přesáhnou třicet procent a v Praze 35 procent čistých příjmů. Je to velká změna proti dnešku, kdy se příspěvek vyplácí rodinám s příjmy do 1,6násobku životního minima.

  • 2. Zákon o státní sociální podpoře č. 117/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů stanovuje jako další podmínku, že 30 (v Praze 35) procent čistých příjmů žadatele o dávku nesmí být vyšší než normativní náklady na bydlení. Tyto normativní náklady na bydlení zákon pro družstevníky a vlastníky bytů a domů stanovil pro rok 2007 bez ohledu na region takto: jedna osoba 2236, dvě osoby 3362, tři osoby 4730 a čtyři a více osob 5978 korun měsíčně. Stát si tím zajišťuje, že nemusí poskytnout příspěvek v případech, kdy žadatel má vyšší náklady na bydlení, než jaké považuje stát za přiměřené.

Do nákladů na bydlení se počítají náklady na energie, to je za teplo, plyn, elektřinu a pevná paliva, dále vodné a stočné a odvoz odpadu.

Náklady za pevná paliva se nezapočítávají ve skutečné výši, ale paušálními částkami podle počtu osob: 1 osoba 475 korun, 2 osoby 650 korun, tři osoby 850 a čtyři a více osob 1050 korun měsíčně.

Protože vlastníci bytů a domů i družstevníci musí své byty opravovat, podílet se na výdajích za výtah v domě, úklid v domě či provoz společné antény apod., mohou do nákladů zahrnout i další zákonem stanovené paušální částky na tyto účely a to v této výši: jedna osoba 651, dvě osoby 890, tři osoby 1164 a čtyři a více osob 1404 korun měsíčně.

Lidé, kteří si nedokážou sami spočítat, zda mají nárok na příspěvek a v jaké výši, se mohou poradit na úřadech práce a v Praze na úřadech městských částí.

O první peníze na bydlení bylo možné požádat již na konci roku. Doloženy musely být spolu s potvrzením příjmů k žádosti doklady o platbách za poslední čtvrtletí roku 2006. Nárok na něj má vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě trvale hlášen. Započítávají se i zálohy a doplatky zaplacené ve sledovaném čtvrtletí. Pokud byl ale vrácen přeplatek, částka nákladů se pak sníží ve čtvrtletí, kdy k vrácení došlo.

III. AKTUÁLNÍ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO

Pro zjištění konkrétní ceny lze využít webové adresy dodavatelů z článků v předešlých letech:

V celkovém průměru se drží odborníky avizované roční navýšení cca 2-3 % nad inflací, což při růstu průměrné mzdy v ČR o zhruba 4% a s vědomím nutnosti investic i např. do rekonstrukce sítí lze akceptovat.

Zdroje:

ČSÚ, Mladá fronta Dnes, Vysočina, Právo, Haló noviny, Radiožurnál