Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zvýšení ceny vodného a stočného od ledna 2006

Na zvyšování ceny vody jsme si zvykli tak jako na zvyšování cen energií. I v letošním roce si ve většině měst a obcí lidé a firmy budou muset připlatit za dodávky pitné vody. Fixní náklady spojené s údržbou a provozem zařízení rostou, avšak vyfakturovaná spotřeba nikoliv a pokles spotřeby vody je tak paradoxně i letos uváděn v důvodech pro zvyšování ceny vody.

Cena vody v roce 1989 byla 0,80 Kč/m3, v roce 2005 to již bylo podle údajů členských společností Sdružení oboru vodovodů a kanalizací v průměru cca 41,- Kč.

Podle údajů vodárenských společností je spotřeba v ČR na úrovni 90-103 l/os./den, což představuje 60 % úrovně z konce 80. let. Vzhledem k tomu, že fixní náklady spojené s údržbou a provozem zařízení rostou, je důsledkem poklesu spotřeby vody a tudíž nižší vyfakturované spotřeby paradoxně zvýšení ceny vody. Na spotřebu vody v jednotlivých regionech a tudíž i na její cenu má výrazný vliv ukončení činnosti velkých průmyslových podniků nebo naopak výstavba nových průmyslových zón.

Předpoklad vývoje a srovnání s Evropou

I přes každoroční zvyšování cen vody je v Česku voda stále zhruba o polovinu levnější než v Evropské unii.

I nadále platí očekávání odborníků, že cena vody poroste i v příštích letech cca 2-3 % nad inflací.

Do cenového vývoje v tuzemsku se i nadále budou výrazně promítat závazky vůči Unii v oblasti ekologie, zejména vybudování kanalizace a ČOV ve městech do 2000 obyvatel. V této oblasti je však třeba zdůraznit, že řada projektů v této oblasti již ze zdrojů EU získala dotace.

Další tlak na zdražování představuje zvyšující se cena surové vody, chemikálií, růst cen energií a prostředky nutné na rekonstrukce zastaralých sítí a na reprodukci nově vybudovaného majetku.

V loňském roce začaly vodárenské společnosti rovněž důrazněji vymáhat platby za srážkové vody.

Tvorba ceny

Pro tvorbu ceny jsou stanovena pravidla. Ceny jsou kalkulovány v souladu s cenovým výměrem MF ČR 01/2005 ze dne 1. 12. 2004. Podrobnosti jsme zveřejnili v článku o zvýšení ceny vodného v loňském roce.

Tabulka cen vodného a stočného ve vybraných lokalitách

Lokalita Nová cena za m3 *) Poznámka
Beroun 53,05 www.vakberoun.cz,
průměrně 63,- Kč/os.
Brno 49,98 www.bvk.cz
vodné 23,32 Kč, stočné 26,66 Kč
Hradec Králové   www.vakhk.cz
k uzávěrce článku na webu neuvedeno
Cheb 48,50 www.chevak.cz
vodné 27,00 Kč, stočné 21,50 Kč bez DPH
Chrudim 49,47 www.vakcr.cz
vodné 26,40 Kč, stočné 20,71 Kč, celkem vč. DPH 49,47 Kč
Jičín 48,35 www.vosjicin.cz
celkem 48,35 vč. DPH
Srážkové vody 20,06 Kč vč. DPH
Jihlavsko 48 Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko
Jižní Čechy různé www.vakjc.cz
podrobně jednotlivé obce
Karlovy Vary 41,28  
Kladno, Mělník 53,66 www.vkm.cz
vodné 30,65 Kč, stočné 23,31 Kč
Kroměříž 43,31 www.vak-km.cz
vodné 22,47 Kč, stočné 20,84 Kč
Mladá Boleslav 52,30 www.vakmb.cz
vodné 28,00, stočné 24,30 vč. DPH
Cena vody v sítích v pronájmu
Náchod 41,37 (28,72) www.vakna.cz
vodné 22,47 Kč, stočné při napojení na ČOV 18,90 Kč, stočné bez napojení na ČOV 6,25 Kč
Nymburk   www.vak-nymburk.cz
k uzávěrce článku na webu neuvedeno
Olomouc   www.smv.cz
k uzávěrce článku na webu neuvedeno
Ostrava 43,56 www.ovak.cz
vodné 23,54, stočné 20,02
Pardubice   www.vakpce.cz
k uzávěrce článku na webu neuvedeno
Praha 44,36 www.pvk.cz
vodné 23,51 Kč, stočné 20,85 Kč
Prostějov 46,49 www.vak.prostejov.cz
vodné 25,37 Kč, stočné 21,12 Kč
Přerov 46 www.vakpr.cz
vodné 28,- Kč , stočné 18,- Kč
Severomoravské vodárny a kanalizace (Frýdecko-Místecko, Karvinsko, Novojičínsko a Opavsko) 41,61 www.smvak.cz
vodné 21,84 Kč, stočné 19,77 Kč
Skuteč 43,84 Městské vodovody a kanalizace Skuteč - bez zdražení
Sokolov   www.voss.cz
k uzávěrce článku na webu neuvedeno
Šumpersko 47,04 www.spvs.cz
vodné 24,15, stočné 22,89
Trutnov 37,41 www.vaktu.cz
předběžná kalkulace:
Vodné 22,36, stočné 15,05
Uherské Hradiště 48,72 www.svkuh.cz
vodné 24,78 Kč , stočné 23,94 Kč
Vsetín 43,05 www.vakvs.cz
vodné 26,46 Kč, stočné 16,59 Kč
Zlín   www.vakzlin.cz
k uzávěrce článku na webu neuvedeno
Znojemsko 42,10 www.vakznojemsko.znojmo.cz
Vodovody a kanalizace Znojemsko, vodné 21,80 Kč, stočné 18,30 Kč, ceny bez DPH
Severní Čechy (Ústecký a Liberecký kraj) 52,55 www.scvk.cz
vodné 26,83, stočné 23,22 bez DPH

*) ceny jsou čerpány z tiskových zpráv, tučně vyznačené jsou ověřeny na uvedených webových stránkách.

Komentáře zdražení vybraných společností:

  • Severomoravské vodovody (SmVaK) - zdražení ovlivnily především zvýšené ceny energií, zvýšení cen surové vody (+5 %), růst nákladů na likvidaci kalů z ČOV (+50 %) a zvyšují se i finanční nároky na rekonstrukci a udržování vodovodních sítí.

  • Ostravské vodárny a kanalizace (OVAK) - zvýšení cen energií, surové vody, likvidace kalů a náklady za pronájem kolektorů. Díky nim se ale na druhé straně budou daleko snadněji nacházet místa, kde dojde na potrubí k poruchám. Vliv na zvyšování cen má i stále klesající spotřeba vody, očekává se zastavení tohoto trendu do tří let, až v Ostravě začnou naplno vyrábět nové firmy v průmyslových zónách.

  • Razantní zvýšení plánuje Zlínská vodárenská (ZLV) s ohledem na zvýšení poplatků od provozovatele ČOV. Starosta oponuje, že soukromá čistírna zvýšila cenu stočného pro ZLV o 1,90 Kč a ZLV zvedla cenu o 9 Kč. Město poukazuje na důsledky špatné privatizace z počátku 90. let, kdy ČOV skončila v soukromé firmě a nezískalo ji město a za druhé na vstup tzv. strategického partnera do společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, který nedodržuje princip solidárního vodného a stočného.

  • Vodárny Kladno-Mělník - klesající spotřeba vody se do cen promítla zvýšením cen energií, paliv a materiálů vyráběných z ropy. Dalším důvodem je, že firma si vytváří investiční rezervu, která má sloužit k financování projektů nebo přispívání na náklady na investiční akce.

  • Vodárenská akciová společnost Znojmo - ceny zobrazují nárůst cen energií elektřiny a plynu, zvyšují se ceny pohonných hmot, chemikálií, nákupu surové vody, cenu zvyšují i ztráty vody při haváriích a poruchách vody. I vodaři přiznávají, že ve Znojmě teče voda trubkami, které jsou devadesát až sto let staré, ale pokud poruchu způsobí například při výkopu firma, uhradí ztrátu v plné výši. K růstu ceny přispívá i klesající spotřeba pitné vody, především v průmyslu.

Zdroje: (1) tiskové zprávy Anopress

 
 
Reklama