Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zvýšení ceny vodného a stočného 2005

Ve většině měst a obcí si lidé a firmy budou muset připlatit za dodávky pitné vody. Podle odhadů vodohospodářských společností se cena vodného a stočného zvýší zhruba o 6 %. Fixní náklady spojené s údržbou a provozem zařízení rostou, avšak vyfakturovaná spotřeba nikoliv a pokles spotřeby vody je tak paradoxně důvodem pro zvyšování ceny vody.

Voda v tuzemsku zdražuje prakticky každoročně od roku 1989. Zatímco tehdy stál m3 0,80 Kč, v roce 1993 to již bylo více než 13 Kč. Podle údajů členských společností Sdružení oboru vodovodů a kanalizací platí letos domácnosti v průměru cca 41 Kč. Podle odborníků cena vody poroste i v příštích letech cca 2-3 % nad inflací.

V Česku spotřebuje jedna osoba měsíčně kolem 3150 litrů, za což zaplatí 126 korun. Roční náklady čtyřčlenné rodiny na vodu se pohybují okolo 6000 korun. Spotřeba v reakci na zdražování dosud neustále klesá. Loňských 90-103 litrů na osobu denně představuje 60 procent úrovně z konce 80. let. Právě pokles spotřeby vody je paradoxně důvodem pro zvyšování ceny vody. Fixní náklady spojené s údržbou a provozem zařízení rostou, avšak vyfakturovaná spotřeba nikoliv.

I přes každoroční zvyšování cen vody je v Česku voda stále zhruba o polovinu levnější než v Evropské unii.


Předpoklad vývoje a srovnání s Evropou

"Ceny se budou postupně přibližovat EU, ale spíš státům s nižší úrovní ceny," řekl předseda Sdružení oboru vodovodů a kanalizací Ota Melcher s tím, že vstupy dosud nestojí tolik co ve vyspělých zemích EU. Metr krychlový stál loni v Česku cca 38 Kč, tedy cca 1,2 eura. V zemích EU je to v průměru cca 2,7 eura.

Podle studie Nusconsulting Group ve vybraných deseti zemích EU patřila loni k nejdražším voda pro domácnosti v Dánsku a Německu, kolem 4,5 eura (140 korun) za metr krychlový. Například v Británii to bylo kolem 2,9 eura a ve Francii 2,6 eura. Extrémně nízká cena, 0,68 eura (21 korun) za metr krychlový, byla v Itálii, kde jsou ale dodavatelé nuceni prodávat vodu drobným spotřebitelům pod náklady.

Do cenového vývoje v tuzemsku se ale výrazně promítnou závazky vůči unii v oblasti ekologie, například povinnost vybudovat kanalizaci a odpovídající čistírnu v každém městě nad 2000 obyvatel. Náklady na požadované standardy v odkanalizování a čištění odpadních vod se odhadují na 75 miliard korun. Asi ze 40 procent se to zřejmě bude krýt z vlastních zdrojů majitelů infrastruktury, tedy měst a obcí, což se projeví v cenách vody.

Další tlak na zdražování bude představovat reprodukce nově vybudovaného majetku a také obnova mnohdy zastaralých sítí. Nakolik to vše pocítí lidé v účtech za vodu, bude záviset na podílu státu na financování. "Očekáváme, že cena vodného a stočného se v příštích letech bude zvedat zhruba o tři procenta nad inflaci," odhadl Melcher.


Tvorba ceny

Ceny jsou kalkulovány v souladu se zásadami a principy věcného usměrňování cen, které stanovují, že výrobce může při kalkulaci do ceny zahrnout jen oprávněné náklady a přiměřenou míru zisku podle závazných kritérií stanovených zákonem o cenách. Tvorba cen v oboru vodovodů a kanalizací je tak pod stálou kontrolou ministerstva financí.

Cena vody je cenou věcně usměrňovanou a je určována podle pravidel stanovených v Cenovém věstníku Ministerstva financí ČR - výměr MF č. 01/2002 ze dne 28.11.2001. Jednotlivé společnosti se musí při stanovování výše vodného a stočného tímto Cenovým věstníkem řídit, tzn. že si mohou započítat v kalkulaci ceny jen oprávněné náklady a přiměřený zisk. Např. PVK pouze cenu navrhují a než je její výše projednána v zastupitelstvu hlavního města, musí projít schválením v Pražské vodohospodářské společnosti, a. s. (např. informace o jednotlivých položkách).

Na Sokolovsku, stejně jako na Karlovarsku, je zavedena dvousložková cena vody. Místo současných 778 korun zaplatí lidé za nejmenší vodoměr 857 korun ročně. Kubík odebrané vody zdraží ze 43,94 korun na 51,48 korun.

Na Chebsku je zatím cena vody jednosložková. Zavedení paušálu za vodoměr se odhaduje na rok 2006.

Příklad kalkulace dvousložkové ceny v Soběnově VaK Jižní Čechy a.s. (ceny bez DPH 5%).

Soběnov Pohyblivá složka
(Kč/m3)
Pevná složka
(Kč/vodoměr/rok)
Kapacita vodoměru
(m3/hod.)
vodné stočné Cena
celkem
vodné stočné Cena
celkem
do 2,5 10,00 Kč 0,00 Kč 10,00 Kč 250,00 Kč 0,00 Kč 250,00 Kč
do 6,0 10,00 Kč 0,00 Kč 10,00 Kč 750,00 Kč 0,00 Kč 750,00 Kč


Důvody zdražování

Jednotlivé vodohospodářské společnosti uvedli důvody, které je ke zdražování vedou, důvody se v mnohém shodují:
 • nárůst cen energií, pohonných hmot i chemikálií pro úpravu a čištění vody a kvůli nutnosti obnovit zastaralý vodohospodářský majetek. Vodárny Kladno Mělník (VKM)
 • růst cen vstupů, zejména energií, a stavebních prací kvůli vyšší dani z přidané hodnoty (Vodovody a kanalizace Pardubice)
 • nutné investovat do rozvoje infrastruktury (Šumperská provozní a vodohospodářská společnost)
 • inflace a získat zdroje na investice (Středomoravská vodárenská)
 • zdražila se povrchová voda i energie a vzrostly odpisy z nově aktivovaných investic (VaK Vsetín)
 • vyšší vstupy, především zdražení energií, pohonných hmot, ale také chemikálií na úpravu vody (VaK Zlín)
 • nižší odběr vody, na kterém se významně podílejí také podniky, které omezily výrobu nebo byly zrušeny. Rovněž zdražování teplé užitkové vody se odráží v nižší spotřebě. (VaK Hradec Králové)
 • růst nájemného za provozování části obecních vodovodů a inflační růst ceny energií a materiálů. (Vodohospodářská a obchodní společnost Jičín - VOS)
 • masivní opravy a investice do vodovodů, Vodohospodářská společnost Sokolov navíc musí platit o pět milionů korun ročně více za ukládání kalů z čističek. Zdražila i elektrická energie, která pohání čerpadla. V sokolovském sdružení existují pouze dvě obce, které nejsou odkanalizované. Jinak jsou již požadavky EU splněny.
 • rostoucí náklady a klesající spotřeby (VaK Karlovy Vary)
 • dražší elektřina a nové poplatky za vypouštění odpadních vod. (Chevak Cheb)
 • s poklesem spotřeby razantně klesl příjem společnosti, která by potom nemohla provádět povinné odpisy majetku a vyplácet dividendy obcím, které do firmy vložily svůj majetek. navíc povinnosti vyplývající ze zákona (odvod státu za určité množství vody) a výrazné investice do vodovodů. (VaK Mladá Boleslav)
 • zdražení odebírané povrchové vody a výrazný nárůst cen energií, stále vyšší objemy, a tím i ceny za likvidaci a odvoz kalů, vyšší náklady za čištění odpadních vod kvůli vyšší účinnosti používaných zařízení (Severomoravské vodovody a kanalizace - SmVaK)

Nižší nárůst ceny pitné a užitkové vody si hradecká společnost VaK může dovolit díky úsporám vlastních nákladů, to znamená vyšší produktivitou práce, snížením počtu zaměstnanců, ale i jinou podnikatelskou činností. Podobně nízký nárůst ceny udržely i SmVaK Ostrava a je jasné, že do investic jde nemalý podíl peněz ze zisku, který SmVaK vytvoří, a představitelé měst a obcí se nemusejí obávat, že by SmVaK investice zanedbávaly.
Vodovody a kanalizace Nymburk nechají v příštím roce cenu stejnou, tedy 48,50 Kč/m3. "Vyšší náklady, které máme třeba kvůli zdražení energií, musíme pokrýt větším šetřením," řekl šéf firmy Miloš Petera.


Tabulka cen vodného a stočného ve vybraných lokalitách

Lokalita Cena 2004
a nárůst *)
Nová cena
za m3 *)
Poznámka
Beroun 48,16 + 6,4 % 51,25 www.vakberoun.cz
Blansko + cca 3,- Kč 51,61  
Brno 46,91+4% 48,79 www.bvk.cz
vodné 22,77 Kč, stočné 26,02 Kč
Břeclav   49,35  
Dolní Nivy   0 od I.Q se uvažuje o paušálu 50,- Kč/os/měsíc
Hradec Králové +2,4 % 46,10 www.vakhk.cz
cena vodného zůstává, stočné + 1,10 Kč/m3
Cheb 44,10 + 8 % 47,78 www.chevak.cz
prodej aktivovaného kalu z ČOV (50 Kč/m3), likvidace odpadní vody z jímek podle aktuálního stočného a likvidace kalů 200,- Kč/m3
Chrudim   45,28 www.vakcr.cz
Jičín + 3,5 % 46,06 www.vosjicin.cz
vodné 26,91 Kč, stočné 19,15 Kč, srážková voda 19,15 Kč
Jindřichovice   30,45 dosud paušál 50,-Kč/os/měsíc
Jižní Čechy   různé www.vakjc.cz
Podrobně jednotlivé obce a města
Karlovy Vary, Chodov, Horní Slavkov + cca 3,5 %   dvousložková cena vody
Kladno 44,10 + 7 % 46,725 www.vkm.cz
vodné 26,775 Kč, stočné 19,95 Kč
Kraslice + 3,5 % cca 60 Kč  
Krásno   17,-  
Kroměříž 40,06 + 2,9 % 41,21 www.vak-km.cz
vodné 21,42 Kč, stočné 19,79 Kč
Liberec   47,-  
Mělník 44,10 + 7 % 46,725 www.vkm.cz
vodné 26,775 Kč, stočné 19,95 Kč
Mladá Boleslav 44,90 + 6 % cca 51,- www.vakmb.cz
Náchod   39,37 www.vakna.cz
vodné 21,52 Kč, stočné při napojení na ČOV 17,85 Kč, stočné bez ČOV 6,44 Kč
Nymburk 0 % 48,50 www.vak-nymburk.cz
Olomouc + 4,8 % vodné
+ 7,3 % stočné
46,78 www.smv.cz
Ostrava + 8,3 % 38,92 www.smvak.cz
vodné 20,43 Kč, stočné 18,49 Kč
Pardubice + 3 % 48,83 www.vakpce.cz
vodné 23,04 Kč, stočné 25,79 Kč
Plzeň   36,53  
Písek   42,94 www.vakjc.cz, cena bez DPH
Praha + 3,2 % 42,75 www.pvk.cz
vodné 22,79 Kč, stočné 19,96 Kč
Pražští vodohospodáři nyní budou muset přepracovat plán chystaných oprav jednotlivých řadů. Navýšení ceny vodného o 2,7 % je nedostačující.
Prostějov 43,02 + 6 % 44,64 www.vak.prostejov.cz
vodné 24,46 Kč, stočné 20,18 Kč
Přerov 30,50 + 6 % 43,50 www.vakpr.cz
vodné 26,- Kč , stočné 17,50 Kč
Příbram + 7 % 45,- www.aqua-pb.cz
Putim   52,98 www.vakjc.cz, cena bez DPH
Sokolov + 17 %
(+ 10 %)
  www.voss.cz
Dvousložková cena vody, téměř splněné požadavky EU.
Pohyblivá složka: vodné 29,95 Kč, stočné 23,08 Kč/m3 + paušál podle velikosti vodoměru.
Šumpersko   44,52 www.spvs.cz
Trutnov   35,23 www.vaktu.cz
Třebíč + cca 3,- Kč 47,78  
Uherské Hradiště + 4,8 % 46,31 www.svkuh.cz
vodné 23,63 Kč , stočné 22,68 Kč
Volary   31,- www.vakjc.cz, cena bez DPH
K majetku města patří i 2 vodojemy, nejstarší jímání z r.1908 z Kamenné Hory a nejvydatnějších zdrojů ze Sněžné z r. 1929. Oba zdroje jsou gravitační, tj. bez nároku na energie.
Volyně   44,85 www.vakjc.cz, cena bez DPH
Vsetín   40,64 www.vakvs.cz
vodné 25,20 Kč, stočné 15,44 Kč
Zlín + 4,6 % 43,40 www.vakzlin.cz
Žďár n. Sázavou + 1,20 Kč 49,90  
Znojemsko   38,30 www.vakznojemsko.znojmo.cz
Vodovody a kanalizace Znojemsko,
vodné 20,90 Kč, stočné 17,40 Kč, ceny bez DPH
Severní Čechy (Ústecký a Liberecký kraj)   46,13 www.scvk.cz
vodné 24,83 Kč, stočné 21,30 Kč, cena bez DPH 5 %

*) ceny jsou čerpány z tiskových zpráv, tučně vyznačené jsou ověřeny na uvedených webových stránkách.

Barevně vyznačená pole jsou města a obce, které nejsou členy žádného vodohospodářského sdružení a s vodou si hospodaří sami.