Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Prestižní soutěž o návrh nejlepšího dřevěného domu roku 2006

Pod patronací ministerstva průmyslu a obchodu a dalších odpovědných resortů, České komory architektů a Nadace dřevo pro život, byla zahájena soutěž Dřevěný dům. Cílem soutěže je vybrat nejlepší návrhy dřevěných domů z hlediska architektonického, ekologického a dalších kritérií. Bydlení ve dřevě se stává celosvětovým trendem, protože vychází vstříc nárokům na moderní bydlení a zároveň požadavkům na úsporné využívání přírodních obnovitelných zdrojů. Česká republika se svým podílem jednoho procenta dřevěných domů na bytové výstavbě má co dohánět.

"Soutěž Dřevěný dům podporuje ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministerstvy zemědělství, životního prostředí a místního rozvoje. Naší snahou je motivovat projektanty a stavebníky k realizaci zdravého, životní prostředí minimálně zatěžujícího bydlení s orientací na nízkou energetickou náročnost," řekla Ing. Jitka Víchová z ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Po odborné stránce se na realizaci soutěže významně podílí Česká komora architektů, která poskytla své bohaté zkušenosti s pořádáním architektonických soutěží.

"Svým rozsahem se jedná o největší architektonickou soutěž za posledních patnáct let. Účastníci budou soutěžit ve dvou kategoriích - rodinný dům a bytový dům. Předkládané návrhy bude posuzovat porota na základě přísně stanovených kritérií," uvedl předseda hodnotící poroty, Ing. arch. Josef Smola.

 

Kritéria hodnocení zahrnují architektonickou a výtvarnou kvalitu návrhu, kvalitu objemového, dispozičního a funkčního řešení, technologickou a konstrukční vyspělost řešení, investiční náročnost při realizaci a energetickou koncepci. Tomu odpovídá i výše stanovené odměny za vítězné návrhy, a to v kategorii rodinný dům dvě stě tisíc korun a v kategorii bytový dům tři sta tisíc korun. Celkem bude na odměnách rozděleno milión sto tisíc korun.

"Nadace dřevo pro život si vytkla za cíl obnovit vztah společnosti ke dřevu. Proto jsme rádi, že můžeme podpořit soutěž Dřevěný dům a podílíme se tak na realizaci tohoto významného projektu. Těšíme se na vítězné projekty, které budou vyhlášeny dne 26. dubna 2006 v rámci Brněnského mezinárodního stavebního veletrhu IBF", uvedl Ing. Tomáš Pařík, předseda správní rady nadace.

Tiskovou zprávu vydala Nadace dřevo pro život a Česká komora architektů

Pro více informací kontaktujte:
Ing. Jan Řezáč, výkonný ředitel nadace, mobil: 724 576 008, e-mail: jan.rezac@drevoprozivot.cz;
Ing. Jana Hrušková, Česká komora architektů, tel.: 257 532 430, e-mail: jana.hruskova@cka.cc;
Pavel Kříž, agentura EMC, mobil: 728 466 433, e-mail: pkriz@emcgroup.cz


Informace o architektonicko-konstrukční soutěži DŘEVĚNÝ DŮM

Vyhlašovateli soutěže jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem pro místní rozvoj, Českou komorou architektů, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků, Technologickým centrem Akademie věd ČR a Nadací dřevo pro život

Soutěž se vyhlašuje jako veřejná anonymní, ideová, jednokolová.

Předmětem soutěže je nízkoenergetický rodinný a bytový dům s podstatným použitím technologie na bázi dřevěných prvků, výrobků z aglomerovaného dřeva, nebo stavebnicových systémů na bázi dřeva.

Vyhlášeny jsou dvě soutěžní kategorie:

1. Nízkoenergetický rodinný dům do 120 m2 zastavěné plochy.
2. Nízkoenergetický bytový dům na konkrétní lokalitu ve spolupráci s vybranou obcí. Lokality pro návrhy bytových domů jsou v obcích Kutná Hora, Česká Třebová a Třeboň.

Účelem a posláním soutěže je vybrat nejlepší komplexní architektonická řešení nízkoenergetických dřevěných domů pro bydlení z přihlášených soutěžních návrhů vhodných pro realizaci, tj. nejlepších koncepcí po stránce výtvarné, objemové, dispoziční, provozní, funkční, technologické a konstrukční s přihlédnutím k energetické náročnosti a výši realizačních nákladů.

Cílem soutěže je:

1. Umožnit zejména mladší nastupující generaci inženýrů a architektů konfrontaci názorů a tříbení představ o moderní dřevostavbě pro bydlení i v mezinárodním kontextu.
2. Podpořit kvalitní projekty staveb na bázi dřeva, jejich následnou realizaci a propagaci s využitím médií.
3. Nabídnout kvalitní nízkoenergetické, soutěží "prověřené" domy pro různé cílové skupiny veřejnosti a stavebníků.
4. Podpořit realizaci staveb na bázi dřeva jako obnovitelného stavebního materiálu v rámci udržitelného rozvoje a stavění.
5. Motivovat projektanty a stavebníky k realizaci zdravého, životní prostředí minimálně zatěžujícího bydlení s orientací na výrazně snížené provozní náklady.

Základní termíny soutěže:

Soutěž vyhlášena dne 30. listopadu 2005. Vyhlášení zveřejněno dne 30. listopadu 2005 v Obchodním věstníku a dne 7. prosince 2005 v Hospodářských novinách (příloha Nemovitosti).

Termín pro podání dotazů: od 1. do 31. prosince 2005
Termín pro zodpovězení dotazů: do 15. ledna 2006
Odevzdání soutěžních návrhů: do 28. února 2006
Hodnotící zasedání poroty: od 7. do 17. března 2006
Vyhlášení: 26. dubna 2006 na Brněnském mezinárodním stavebním veletrhu IBF 2006.

Soutěžní podmínky jsou dále zveřejněny na internetových adresách vyhlašovatelů www.mpo.cz; www.mze.cz; www.env.cz; www.mmr.cz; www.cka.cc; www.ckait.cz; www.tc.cz; www.drevoprozivot.cz a dále na internetové adrese Svazu měst a obcí www.smocr.cz.

Porota:

Řádní členové závislí:
Ing. Ladislav Vaněk (Ministerstvo průmyslu a obchodu)
Ing. Miroslav Urban (Ministerstvo pro místní rozvoj)
Ing. Václav Stránský (Ministerstvo zemědělství)
Ing. Jiří Fereš (Ministerstvo životního prostředí)

Řádní členové nezávislí:
Ing. arch. Josef Smola (Česká komora architektů)
Ing. arch. Jan Jehlík (Česká komora architektů)
Ing. arch. Dalibor Borák (Česká komora architektů)
Doc. Ing. Miloslav Pavlík (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků)
Ing. Karel Rod (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků)

Sekretáři soutěže:
Ing. Jana Hrušková (Česká komora architektů)
Mgr. Jana Petráňová (Česká komora architektů)
Ing. Jan Řezáč (Nadace dřevo pro život)

Soutěžní podmínky ke stažení zde. (formát PDF, 206 kB)

 
 
Reklama