Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zkušenosti investora a uživatele nízkoenergetického dřevěného domu (I)

Nízkoenergetické dřevěné domy se začínají rodit jako houby po dešti. Zkušenosti se stavbou jednoho z nich, zamyšlením nad detaily, které se povedly a naopak "drobnostmi", které by mohly být příště jinak naleznete v následující sérii článků.

K napsání tohoto příspěvku jsem byl inspirován článkem "Nízkoenergetické dřevěné domy s oceněním" zveřejněným v časopise STAVITEL č. 6 v červnu 2006, který pojednává o návrzích domů oceněných v architektonické soutěži Dřevěný dům 2006, která byla v médiích označována za největší architektonickou soutěž od r. 1989. Jako investor a uživatel nízkoenergetického dřevěného domu jsem se o soutěž zajímal od jejího vyhlášení koncem r. 2005. A protože jsem byl náhodou v dubnu 2006 přítomen na Mezinárodním stavebním veletrhu IBF v Brně, nenechal jsem si ujít příležitost zúčastnit se vyhlášení jejích výsledků.

Musím se přiznat, že výběr "nejlepších návrhů" ze 115 přihlášených v kategorii "rodinný dům" mě, mírně řečeno, překvapil. Pokládám proto za užitečné shrnout své zkušenosti s nízkoenergetickým dřevěným domem, který jsem postavil v r. 2005 ve městě Odolena Voda poblíž Prahy a který se od většiny domů oceněných v soutěži Dřevěný dům 2006 odlišuje svou "normálností" a "nenápadnou originalitou". Přiznávám, že nejsem "kompetentní odborník" pro posuzování stavebního díla. Jsem jen laik, který se zajímá o "nízkoenergetické" domy. Předkládám v tomto článku jen některé své zkušenosti jako investora a uživatele. A ponechám na čtenáři, ať si sám připíše znaménko plus nebo minus.

Původní usnesení města - řadovka na jižní hranici pozemku

Architektonické řešení domu se muselo vypořádat s některými omezeními danými netypickými rozměry pozemku (10 x 60 m) a usnesením Rady města Odolena Voda. Zadání pro architekta bylo vytvořit návrh čtyř řadových nízkoenergetických dřevěných domů na čtyřech sousedících pozemcích o šířce 10 m a délce cca 60 m orientovaných svými krátkými stranami k severu a jihu. Příjezdová komunikace a všechny sítě jsou umístěny na jižní straně pozemků.

Původní architektonický koncept, který byl schválen Radou města Odolena Voda na konci devadesátých let, ale nebyl realizován, byla výstavba identických řadových domků na jižním okraji pozemků, těsně u komunikace. Domy byly navrženy jako jednopodlažní se sedlovou střechou, široké 7 m, seskupené do dvojdomků mezi nimiž byly garážové přístřešky oddělené protipožárními zdmi na hranicích pozemků. Při jednáních se stavebním úřadem v r. 2003 o změně tohoto konceptu se jako jediná průchozí varianta ukázala opět varianta čtyř řadových domů, které budou na sebe spojitě navazovat a budou odděleny jen protipožárními zdmi na hranicích pozemků. Dále jsme byli seznámeni s usnesením Rady města Odolena Voda, které povoluje pouze šikmé sedlové střechy o minimálním sklonu 30 stupňů.

Architekt navrhl 4 řadové domy jako jeden ucelený a souladící architektonický celek. Dva prostřední domy jsou dvoupodlažní a tvoří dvojdomek. Zastřešený prostor mezi vnějšími stěnami prostředních domů a hranicemi pozemků tvoří garážové přístřešky, na hranicích vnitřních pozemků jsou protipožární zdi. Krajní domy jsou navrženy jako jednopodlažní. V r. 2005 byly postaveny oba dvoupodlažní domy a jednopodlažní dům na levé straně. Protože jsem investorem a uživatelem dvoupodlažního domu, budu dále pojednávat pouze o něm.


Celkový pohled - jižní strana

Domy byly posunuty cca 40 m od jižní uliční čáry. To si sice vyžádalo zvýšené náklady na přípojky a vybudování tlakové kanalizace, ale tyto náklady byly více než vyváženy vznikem dostatečně velké jižní zahrady, která zase umožnila orientaci všech obytných místností velkými prosklenými otvory na jih. Jižní prosklené francouzské dveře v dolní obytné místnosti umožňují přímý vchod na dřevěnou terasu. Na severní straně domu je schodiště, koupelna a šatna na horním podlaží a technická místnost a spíž na dolním podlaží. Koupelna, technická místnost a spíž mají malá okénka na severní straně domu, šatna má malé okénko na západní straně domu nad garážovým přístřeškem. Pouze ze schodiště vede široké okno na severní straně domu, které otvírá výhled na horu Říp a České středohoří.


Francouzská okna - dvojité zasklení k = 1,4
 
Schodiště

Jedná se o kompaktní koncept využívající pasivní sluneční energii. Vnější rozměry domu (bez garážového přístřešku a terasy) jsou 7 x 8 m, užitná plocha je cca 90 m2 a obytná plocha cca 61 m2. Hlavní vstup do domu je z garážového přístřešku, který ho chrání před větrem a deštěm. V 1. nadzemním podlaží je obytná místnost s kuchyní, jídelnou a vchodem na terasu, technická místnost (s dveřmi přímo proti vchodovým dveřím) se záchodem a umyvadlem a spíž (s dveřmi z kuchyňského koutu). Ve 2. nadzemním podlaží jsou dva pokoje, koupelna se záchodem a šatna. Dům je celodřevěná stavba s dřevěným krovem a sedlovou střechou. Nosné svislé konstrukce jsou zhotoveny jako dřevěný sendvič s nosnou konstrukcí z dřevěných sloupků profilu 40/140 mm s tepelnou izolací Orsil tl. 140 mm. Jsou osazeny na základové roznášecí dřevěné konstrukci. Fasáda je tvořena zateplovacím systémem tl. cca 50 mm s omítkou.

Mezi terénem a podlahou domu je volný prostor


Celkový pohled - severní strana, založení na pilotách

Dům je založen na "pilotkách", které spočívají na vrchním líci základových pasů. Mezi podlahou domu a terénem je volný prostor, který je přirozeně provětráván a umožňuje průtok povrchové vody. Společná dělící stěna mezi dvěma domy nemá tepelné ztráty v porovnání s venkovními stěnami a je vybavena protipožární stěnou systému Knauf, která je vytažena cca 30 cm nad střešní plášť. Všechna okna a francouzské dveře jsou dřevěná, typu Euro, s dvojitým zasklením (kokna = 1,4; kskla = 1,1). Všechny vnitřní dveře jsou celodřevěné, zhotovené z masivu.

Zdrojem tepla je přímotopný elektrokotel o výkonu 9 kW umístěný v technické místnosti. Otopný systém je teplovodní s nuceným oběhem a teplotách topné vody 75/55°C, použity jsou ocelové deskové radiátory Radik Klasik. Možnosti regulace teploty jsou popsány dále. Ohřev TUV je prováděn v zásobníkovém elektrickém ohřívači o objemu 160 l a výkonu 2,2 kW, který je umístěn také v technické místnosti. Dům je vybaven komínovým systémem ROKA RÁŽA o průměru 160 mm na který, jsou ve společenské místnosti napojena malá krbová kamna na dřevo.

 
 
Reklama