Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Soutěž DŘEVĚNÝ DŮM 2008

Byl vyhlášen již druhý ročník soutěže návrhů nízkoenergetických dřevěných domů ve dvou kategoriích – rodinný dům a bytový dům.

Soutěž má přispět k obnovení vztahu společnosti ke dřevu, motivovat projektanty a stavebníky k realizaci zdravého, životní prostředí minimálně zatěžujícího bydlení, s orientací na nízkou energetickou náročnost. Kritéria hodnocení zahrnují architektonickou a výtvarnou kvalitu návrhu, kvalitu objemového, dispozičního a funkčního řešení, technologickou a konstrukční vyspělost řešení, investiční náročnost při realizaci a energetickou koncepci. Tomu odpovídá i výše stanovených cen za vítězné návrhy, a to v obou kategoriích shodně dvě stě padesát tisíc korun. Celkem bude na ceny a odměny rozděleno milión dvě stě tisíc korun. Vítězné návrhy předcházejícího ročníku je možné najít například v článku Dřevěný dům 2006 - vyhlášeny výsledky největší architektonické soutěže.

Vyhlašovateli soutěže jsou Nadace dřevo pro život a Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci s Českou komorou architektů, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Českým svazem stavebních inženýrů, pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva životního prostředí ČR, Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Asociace krajů ČR a Hospodářské komory.

Soutěž se vyhlašuje jako veřejná anonymní, ideová, jednokolová.

Předmětem soutěže je nízkoenergetický rodinný a bytový dům s podstatným použitím technologie na bázi dřevěných prvků, výrobků z aglomerovaného dřeva, nebo stavebnicových systémů na bázi dřeva.

Vyhlášeny jsou dvě soutěžní kategorie:

 1. Nízkoenergetický rodinný dům do 150 m2 zastavěné plochy.
 2. Nízkoenergetický bytový dům se 4 - 9 bytovými jednotkami.

Účelem a posláním soutěže je vybrat nejlepší komplexní architektonická řešení nízkoenergetických dřevěných domů pro bydlení z přihlášených soutěžních návrhů vhodných pro realizaci, tj. nejlepších koncepcí po stránce výtvarné, objemové, dispoziční, provozní, funkční, technologické a konstrukční s přihlédnutím k energetické náročnosti a výši realizačních nákladů.

Cílem soutěže je:

 1. nabídnout kvalitní, soutěží "auditované" domy pro různé cílové skupiny veřejnosti a stavebníků
 2. podpořit realizaci dřevěných staveb jako jediného běžně používaného tuzemského obnovitelného stavebního materiálu v rámci udržitelného rozvoje a stavění,
 3. podpořit význam kvality projektů pro realizaci staveb na bázi dřevostavby,
 4. umožnit zejména mladší nastupující generaci architektů a inženýrů konfrontaci názorů a představ o moderní dřevostavbě pro bydlení i v mezinárodním kontextu,
 5. motivovat projektanty a stavebníky k realizaci zdravého, životní prostředí minimálně zatěžujícího bydlení s orientací na výrazně snížené provozní náklady.

Účastníci soutěže:

Soutěže se mohou zúčastnit autorizovaní architekti nebo autorizovaní inženýři v oboru pozemní stavby (nebo i osoby jako např. studenti, kteří budou mít garanta s takovouto autorizací) ze všech zemí Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace.

Základní termíny soutěže:

Soutěž vyhlášena dne 30. listopadu 2007.
Termín pro podání dotazů: do 6. ledna 2008
Termín pro zodpovězení dotazů: do 14. ledna 2008
Odevzdání soutěžních návrhů: do 29. února 2008 do 12,00 hod.
Hodnotící zasedání poroty: 14. a 17. března 2008
Vyhlášení: 24. dubna 2008 na brněnském mezinárodním stavebním veletrhu IBF 2008.

Soutěžní podmínky jsou dále zveřejněny na internetových adresách: www.cka.cc, www.drevoprozivot.cz, www.mze.cz, www.mpo.cz, www.env.cz; www.mmr.cz; www.ckait.cz.

Řádní členové poroty

 • Ing. arch. Kamil Mrva, nezávislý, člen ČKA
 • Ing. arch. Josef Patrný, nezávislý, člen ČKA
 • Ing. arch. Josef Smola, nezávislý, člen ČKA
 • Bc. Petr Jureček, nezávislý (vítěz soutěže Dřevěný dům 2006.)
 • Ing. Václav Stránský, Ministerstvo zemědělství ČR
 • Ing. Jiří Fereš, Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Ing. Ladislav Vaněk, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Náhradníci poroty

 • Ing. arch. Jaromír Kročák, nezávislý, člen ČKA
 • Ing. Miroslav Urban, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Sekretáři soutěže:

 • Dita Pavelková (Česká komora architektů)
 • Ing. Jan Řezáč (Nadace dřevo pro život)
 
 
Reklama