Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Dřevěný dům 2006 - vyhlášeny výsledky největší architektonické soutěže

V rámci Mezinárodního stavebního veletrhu IBF proběhlo slavnostní předání cen vítězům soutěže Dřevěný dům 2006. Z celkem 136 soutěžních návrhů bylo oceněno 8 návrhů dřevostaveb v kategorii bytový dům a 11 návrhů dřevostaveb v kategorii rodinný dům. Celkem byly rozděleny ceny ve výši 1 100 tisíc korun. Jedná se o největší soutěž architektů za posledních 20 let.

"Do soutěže o nejlepší projekty dřevostaveb rodinného domu se přihlásilo 115 projektů a vítězem v této kategorii se stal návrh rodinného domu od autorů Petra Jurečka a Michala Kotlase. V kategorii bytový dům soutěžilo 21 přihlášených návrhů a zvítězil návrh Aleše Břečky a Jana Lefnera", uvedl předseda hodnotící poroty soutěže Ing.arch. Josef Smola z České komory architektů.

Vlastní soutěž byla otevřena pro široké spektrum uchazečů: architekty, stavební inženýry, studenty a všechny ostatní zájemce se zkušenostmi v projektování dřevostaveb. Cílem soutěže bylo vybrat nejlepší návrhy dřevěných domů z hlediska architektonického, ekologického a dalších kritérií stanovených v podmínkách soutěže.

Soutěž byla vypsána ve dvou kategoriích: na projekt nízkoenergetického "dřevěného" rodinného domu a na projekt nízkoenergetického "dřevěného" bytového domu. Zatímco u návrhů projektů rodinných domů se jednalo o všeobecně použitelný projekt, který je situován na ideální pozemek, u návrhů projektů bytových domů se jednalo o projekt pro konkrétní vybranou lokalitu. Určené pozemky pro účely návrhů bytových domů vybrali vyhlašovatelé ve spolupráci s úřady měst a obcí. Vybrané lokality se nacházejí v Kutné Hoře, Třeboni a České Třebové.

"Bydlení ve dřevě se stává celosvětovým trendem, protože vychází vstříc nárokům na moderní bydlení a zároveň požadavkům na úsporné využívání přírodních obnovitelných zdrojů. Česká republika se svým podílem jednoho procenta dřevěných domů na bytové výstavbě má co dohánět", řekl Ing. Tomáš Pařík, předseda správní rady Nadace dřevo pro život, která tuto soutěž významně podpořila.

Soutěž Dřevěný dům 2006 iniciovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v polovině loňského roku vypsáním veřejné architektonicko-konstrukční soutěže s cílem podpořit vznik moderních dřevostaveb na území České republiky. Dalším cílem soutěže bylo vytvoření databáze kvalitních projektů nízkoenergetických domů a jejich následná nabídka pro veřejnost, včetně rozšíření informovanosti stavebníků a investorů o dobrých vlastnostech a prospěšnosti dřevostaveb. Roli vyhlašovatele soutěže přijalo též Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo místního rozvoje ČR a dále Nadace dřevo pro život, Česká komora architektů, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků a Technologické centrum Akademie věd ČR.

"Soutěž Dřevěný dům 2006 je jedna z forem jak účelně oslovit nejenom vlastní soutěžící architekty, ale i širokou veřejnost a vzbudit její zájem o praktické využívání dřeva. Proto jsme rádi, že se náš podnik Lesy ČR stal generálním partnerem soutěže," uvedl Ing. František Koníček, pověřený výkonem funkce generálního ředitele.

Výsledky soutěže Dřevěný dům 2006 a podrobné informace k oceněným návrhům

KATEGORIE bytový dům

1. cena neudělena
2. cena ve výši 280 000 Kč - ALEŠ BŘEČKA, JAN LEFNER
3. cena ve výši 160 000 Kč - MARTIN KAČÍREK

  • Odměna ve výši 15 000 Kč - VRATISLAV HUDEC
  • Odměna ve výši 15 000 Kč - JIŘÍ JINDŘICH, ONDŘEJ KUBÍK
  • Odměna ve výši 15 000 Kč - MAREK TOPIČ, JAKUB TEJKL
  • Odměna ve výši 15 000 Kč - JIŘÍ BERAN
  • Odměna ve výši 15 000 Kč - VIKTOR TUČEK
  • Odměna ve výši 15 000 Kč - MIROSLAV POSPÍŠIL

Kategorie bytový dům - 2. místo
 
Kategorie bytový dům - 3. místo

KATEGORIE rodinný dům

1. cena ve výši 200 000 Kč - PETR JUREČEK, MICHAL KOTLAS
2. cena ve výši 120 000 Kč - ALEŠ VOJTASÍK, RADOVAN VOJTASÍK, MAREK DANYŠ, VLASTIMIL MELECKÝ
3. cena ve výši 80 000 Kč - LUDMILA KALČÍKOVÁ, MARTIN SNOPEK
3. cena ve výši 80 000 Kč - VIKTOR TUČEK

  • Odměna ve výši 15 000 Kč - ALEŠ BROTÁNEK, JAN BROTÁNEK, JAN PRAISLER
  • Odměna ve výši 15 000 Kč - MICHAL FIŠER, VIKTOR VLACH
  • Odměna ve výši 15 000 Kč - TOMÁŠ PAVLAS
  • Odměna ve výši 15 000 Kč - DAVID PRŮŠA, OLDŘICH BAJGER, RADOMÍR OTÝPKA, PETR FRAŠ

Kategorie Rodinný dům - 1. místo

 
Kategorie Rodinný dům - 2. místo


Kategorie Rodinný dům - 3. místo
 
Kategorie Rodinný dům - 3. místo - L. Kalčíková

Mimořádná odměna ve výši 10 000 Kč

MARKÉTA SMRČKOVÁ, JINDŘICH STARÝ, TOMÁŠ STARÝ, ONDŘEJ VOLNÝ, MILENA KUBISZOVÁ

Mimořádná odměna ve výši 10 000 Kč

PAVEL BEZPALEC, DUŠAN KNOFLÍČEK, PETR NĚMEC

Mimořádná odměna ve výši 10 000 Kč

RUDOLF MÜLLER, MICHAL ŠTOURAČ

Pro více informací kontaktujte:

Ing. Jan Řezáč, výkonný ředitel nadace, mobil: 724 576 008, e-mail: jan.rezac@drevoprozivot.cz
Mgr. Pavel Kříž, agentura EMC, mobil: 728 466 433, e-mail: pkriz@emcgroup.cz

 
 
Reklama