Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Soutěž Dřevěný dům je největší architektonickou soutěží od roku 1989

Do soutěže o nejlepší projekty dřevostaveb rodinného a bytového domu se přihlásilo 136 projektových návrhů. Počet projektů rodinného domu dosáhl 115 a návrhů bytových domů je přihlášeno 21. S celkovým počtem 136 přihlášených projektů se architektonicko-konstrukční soutěž Dřevěný dům stává největší soutěží architektů posledních let.

"Vzhledem k zaměření a rozsahu soutěže jsme předpokládali velký zájem ze strany odborné veřejnosti, ale celkový počet předložených projektů nás velmi příjemně překvapil. Jsme také potěšeni velkým počtem návrhů bytových domů," uvedl předseda hodnotící poroty soutěže Ing. arch. Josef Smola.

Soutěž s cílem podpořit rozvoj moderních dřevostaveb na území ČR a vyšší využití dřeva a dřevěných prvků ve stavebnictví iniciovalo v polovině loňského roku ministerstvo průmyslu a obchodu. Přidala se ministerstva zemědělství, místního rozvoje a životního prostředí a ve spolupráci s Nadací dřevo pro život a Českou komorou architektů připravily k 30. listopadu 2005 vyhlášení soutěže Dřevěný dům.

Soutěž byla vypsána ve dvou kategoriích: na projekt nízkoenergetické dřevostavby rodinného domu a na projekt nízkoenergetické dřevostavby bytového domu. Zatímco u návrhů projektů rodinných domů se jedná o všeobecně použitelný projekt, který je situován na ideální pozemek, u návrhů projektů domů bytových se jedná již o projekt pro konkrétní vybranou lokalitu.

Cílem soutěže je též vytvoření databáze kvalitních projektů na bázi dřevostaveb a jejich následná nabídka veřejnosti včetně podpory informovanosti stavebníků a investorů o dobrých vlastnostech a prospěšnosti dřevostaveb.

Poslední únorový den byl posledním dnem přijímání soutěžních návrhů. Porota složená ze zástupců zúčastněných ministerstev, ostatních vyhlašovatelů a odborníků zahájila hodnotící jednání ve středu 8. března. Svoji činnost ukončí do deseti dnů.

Odměny stanovené za vítězné návrhy nejsou zanedbatelné. V kategorii rodinný dům obdrží vítězný návrh ocenění ve výši 200 tisíc Kč a v kategorii bytový dům 300 tisíc Kč. Celkem bude na odměnách rozděleno 1 100 tisíc Kč.

"Nadace dřevo pro život si vytkla za cíl obnovit vztah společnosti ke dřevu. Proto jsme rádi, že můžeme podpořit soutěž Dřevěný dům a podílíme se tak na realizaci tohoto významného záměru. Těšíme se na vítězné projekty, které budou vyhlášeny dne 26. dubna 2006 v rámci Brněnského mezinárodního stavebního veletrhu IBF," uvedl Ing. Tomáš Pařík, předseda správní rady nadace.

Velké množství přihlášených projektů je v kontrastu s nízkým zájmem o využívání dřeva ve stavebnictví v České republice. Zatímco v Česku tvoří podíl staveb na bázi dřeva na bytové výstavbě jen 1 %, v sousedním Německu 7 %, v Rakousku a Švýcarsku 10 %, v zemích severní Evropy pak více než 60 %. Většímu rozšíření dřevostaveb brání dle výsledků ankety České komory architektů především nízký zájem klientů daný nedostatečnými znalostmi a předsudky o dřevu.

V rámci vyhlášení výsledků soutěže dne 26. dubna 2006 bude vydán reprezentativní katalog soutěže. Vyhlašovatelé následně uspořádají putovní výstavy po České republice. Množství oceněných návrhů ze soutěže se tak stane viditelnou demonstrací zkušeností českých projektantů s moderní dřevostavbou.

Tiskovou zprávu vydala Nadace dřevo pro život a Česká komora architektů

Pro více informací kontaktujte:
Ing. Jan Řezáč, výkonný ředitel nadace, mobil: 724 576 008, e-mail: jan.rezac@drevoprozivot.cz;
Ing. Jana Hrušková, Česká komora architektů, tel.: 257 532 430, e-mail: jana.hruskova@cka.cc;
Pavel Kříž, agentura EMC, mobil: 728 466 433, e-mail: pkriz@emcgroup.cz

Informace o projektech a aktivitách Nadace dřevo pro život najdete na www.drevoprozivot.cz

 
 
Reklama